Zajímavá stavba

Hliníkové šindele rodinný dům chrání i zdobí

Charakteristickým prvkem rodinného domu je velkorysá veranda.Propojuje vstup na severní fasádě, terasu na západní a lodžii obrácenou k jihu. Její stěny jsou obloženy dřevem, protože se jedná o prostor, který navazuje na interiéry. Převážná část fasády a sedlová střecha byly obloženy plechovými šablonami. Ty stavbě dávají tradiční formu.

„Pozemek se nachází nedaleko Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, podmínkou výstavby byla sedlová střecha. Klienti si přáli, abychom hlavní vstup do domu oddělili od vjezdu do garáže. Tomu svažitý pozemek nahrával, hlavní vchod jsme umístili v severní fasádě na úrovni prvního nadzemního podlaží, vjezd do suterénu přirozeně vycházel na východní straně domu. Druhý požadavek, aby přízemí sloužilo pouze pro denní obytné místnosti, znamenal, že se ve 2. NP nacházejí všechny ložnice včetně pokoje pro hosty, dvě koupelny a šatna. Toto podlaží je proto podstatně větší než plocha prvního podlaží a suterénu,“ vzpomíná architekt Michal Rosa a dodává: „Klíčem k vytvoření kompaktní hmoty se sedlovou střechou pak bylo třetí přání investorů – zastřešení prostoru u vstupu a velká zastřešená terasa. Propojením vstupní části na severní straně, terasy na západní a lodžie na jižní straně domu vznikla veranda, která umožňuje dům obejít ze tří stran. Zároveň řeší přístup z jídelny na terasu a zahradu, protože jídelna se osazením domu do terénu nachází nad úrovní zahrady.“

Klienti si přáli, aby přízemí sloužilo pouze pro denní obytné místnosti. Ve 2. NP se tedy nacházejí všechny ložnice. Toto podlaží je proto větší než plocha prvního podlažíVstup do domu se nachází v severní fasádě na úrovni prvního nadzemního podlaží, vjezd do suterénu je díky svažitému pozemku na východní straněUstupující 1. NP vytváří kryté loubí a terasu, na střeše obrácené k jihu je velký vikýř. Plášť domu je sjednocen se střešní krytinou šablonami z hliníkového plechu

Základní údaje o stavbě:
Autor: ateliér Rosa – Architekt, Ing. arch. Michal Rosa, Ing. arch. Martina Rosová; spolupráce Ing. Milan Jansa, Ing. Miroslava Ježková, Ing. Dita Bedrníková, Ing. Pavel Rus
Dodavatel stavby: KV – ProIng, s.r.o.

Kov a dřevo na fasádě

Přestože dům působí plasticky, jeho půdorys tvoří obdélník. Plasticity autoři dosáhli ustupujícím prvním nadzemním podlažím, které vytváří kryté loubí a terasu. Velkou plochu střechy obrácené k jihu rozčlenili vikýřem. Plášť domu sjednotili se střešní krytinou, použili šablony z hliníkového plechu ve světle šedé barvě. Ustupující části domu na úrovni prvního nadzemního podlaží jsou obloženy dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu. Okna mají stejnou barvu jako šindel. Tyto dva materiály doplňuje pohledový beton na opěrných stěnách a na oplocení.

„V tomto bodě se potkalo přání klienta mít praktickou a odolnou fasádu s architektonickým ztvárněním objektu. Při návrhu jsme kromě provozního zadání klientů museli zohlednit i svažitý terén a požadavky CHKO na výšku objektu, sklon střechy a střešní krytinu. Výsledkem byl dům s členitým přízemím, nesymetrickou sedlovou střechou a velkým pultovým vikýřem osazený v klesajícím terénu. Použití stejného materiálu na střechu i fasádu pomohlo sjednocení objektu a zklidnění celkového výrazu domu. Alternativní varianty jsme zkoušeli, ale jen proto, abychom si potvrdili, že tohle je správná cesta,“ upřesňuje architekt Rosa.

Veranda je obložena sibiřským modřínemOkna mají stejnou barvu jako šindelInteriér domu

Stavební řešení

Obvodové i vnitřní nosné zdivo bylo vybudováno z keramických tvárnic, příčky jsou také zděné. Zdi pod venkovními terasami a opěrnými zídkami jsou z tvárnic ztraceného bednění. Nosné stropní konstrukce tvoří železobetonové monolitické stropními desky.

Střešní konstrukce je klasická dřevěná tesařská, jako střešní krytina byl použit fasádní šindel z hliníkového plechu. Na vikýři se tato krytina pokládala na dvojitou stojatou drážku. Na střešní rovině se sklonem 23° se na bednění doplnil oxidovaný asfaltový pás.

Obvodové zdivo a střecha byly opatřeny tepelnou izolací, v podlahách na terénu se použily izolační desky v celkové tloušťce 120 mm. Pod úrovní terénu jsou obvodové stěny zatepleny extrudovaným polystyrenem tl. 2 x 80 mm.

Okna ve stěnách s obkladem z hliníkového šindele jsou po obvodu izolována deskami Kooltherm K5 tl. 20 mm, okna ve stěnách s dřevěným obkladem stejnými deskami, ale jen pod parapetním plechem. 

Jižní římsa střechy pod vikýřemŘímsa střechySokl u chodníku

Skladba střešního pláště:
▪ hliníkový šindel
▪ podkladní oxidovaný asfaltový pás tl. 0,6 mm
▪ bednění z prken
▪ kontralatě 50/50 mm
▪ kontaktní podstřešní fólie 135 g/m2 se slepenými spoji a těsněním pod kontralatěmi
▪ dřevěné krokve 100/200 mm
▪ tepelná izolace mezi krokvemi tl. 200 mm
▪ tepelná izolace pod krokvemi tl. 100 mm
▪ parotěsná fólie + spojovací a těsnící pásky
▪ kovová nosná konstrukce podhledu
▪ SDK podhled

-vis-
Foto: Petr Košťál