TZB

Zpětné klapky pomohou zabránit zatopení vašeho domu

Dvouklapkové zpětné klapky OTTIMA jsou určené k instalaci v potrubí dešťové a splaškové kanalizace a umožňují plynulý odtok do veřejné kanalizační sítě bez nebezpečí možnosti vzniku zpětného vzdutí. Jedná se o snadné a hospodárné řešení proti přetížení kanalizačních sítí a následnému zatopení.
Stále častěji jsme svědky přívalových dešťů a také sezónních povodní. Při nich je množství srážek mnohdy výrazně vyšší, než je kanalizační systém schopen pojmout. Takto přetížené uliční stoky se potom zaplňují až po svůj nejvyšší bod do horních poloh terénu. Všechna místa, která se potom nacházejí níže, jsou díky tomu zaplavena. Tomu je možné předejít právě instalací zpětných klapek, které zabraňují zpětnému vzdutí vody. Kromě toho představují tyto klapky i ochranu proti průniku hlodavců kanalizační sítí až do budovy.
Podle ČSN 75 6760 a ČSN EN 135641 je povoleno pro splaškovou odpadní vodu (černou vodu) použít pouze zpětné armatury typu 2 a 3 určené do ležatého potrubí se dvěma automatickými uzávěry a jedním nouzovým uzávěrem. Tento požadavek splňuje dvouklapkové provedení zpětné klapky OTTIMA.
 
Zpětná klapka OTTIMA může pracovat ve dvou režimech:
a) automatický provoz – aretace je uvolněna a průtok je umožněn jedním směrem;
b) ruční aretace – klapky jsou pomocí páky aretace zcela uzavřeny a průtok je znemožněn oběma směry.
 
 
Vlastnosti zpětných klapek OTTIMA:
● kompaktní rozměry,
● malý počet součástí,
● při instalaci nejsou potřeba žádné nástroje,
● zamezení korozi a oxidaci,
● rychlé a snadné otevření či uzavření bez potřeby jakýchkoli nástrojů,
● nízký odskok toku,
● nerezová klapka proti krysám.
 
Základní rozměry a technické parametry:
DN
Objednací číslo
S [mm]
L [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
Odskok toku [mm]
Typ klapky
110
11R1148
3,2
171
65
63
350
184
7
OTTIMA 1
110
12R1148
3,2
171
65
63
350
184
7
OTTIMA 2
125
11R1248
3,2
255
73
69
458
226
9
OTTIMA 1
125
12R1248
3,2
255
73
69
458
226
9
OTTIMA 2
160
11R1648
4,0
255
82
82
491
226
9
OTTIMA 1
160
12R1648
4,0
255
82
82
491
226
9
OTTIMA 2
 
Další informace najdete na www.glynwed.cz.
podle podkladů společnosti Glynwed