TZB

Kanalizační systémy z polypropylenu – dlouhodobé řešení odvodnění

Správně plánovaná odvodňovací opatření mají velký význam pro moderní výstavbu komunikací i staveb. Firma REHAU nabízí řadu specifických systémů, které napomáhají prodlužovat jejich životnost. Např. vsakovací systémy, zabraňující škodám vznikajícím při záplavách, drenážní systémy, řešící odvod vody z pozemků, ploch nebo ze silnic atd. Geosyntetika oddělují, filtrují, ale i stabilizují jednotlivé vrstvy při výstavbě silnic, železnic a tunelů. V neposlední řadě nabízí REAHAU řešení pro vytápění venkovních ploch, např. mostů, nádraží, příjezdových ploch atd.
Dešťová voda – výzva pro budoucnost
Kvalifikované posouzení problematiky využití dešťové vody představuje dnes ve všech stavebních projektech důležitý úkol. Aktuální vývoj (neprodyšné uzavírání přirozených ploch, nebezpečí povodní, narušení vodního hospodářství, citelné klimatické změny) přitom charakterizuje zvyšující se složitost a provázanost daného tématu.
REHAU nabízí:
– podporu při řešení problémů díky dlouholetým zkušenostem a odpovídajícímu know-how;
– individuální poradenství při dimenzování a projektování systémů, stejně jako podporu na místě při montáži;
– různá systémová řešení se stavebními součástmi, které jsou optimálně sladěny pro individuální požadavky;
– inovativní, hospodárné výrobky s dlouhou životností.

Ekologické hospodaření s dešťovou vodou v centrálních a decentrálních zařízeních odpovídá stavu techniky v oblasti odvádění srážkových vod. Dnes pro ně jsou požadovány systémy, které je možno použít flexibilně ve všech myslitelných případech a které zaručují bezpečné, trvalé řešení.
 

Boxy RAUSIKKO
Box RAUSIKKO s integrovaným distribučním, inspekčním a čisticím kanálemSystém boxů RAUSIKKO nabízí řešení všech požadavků kladených na vsakování, retenci a akumulaci srážkové vody. Díky vysoké funkčnosti a zatížitelnosti boxů je zajištěno bezpečné a dlouhodobé hospodaření s dešťovou vodou. Kanál zajišťuje jasné oddělení usazovací a vsakovací zóny. Nečistoty se usazují v usazovací zóně (sedimentace). Vyčištěná voda pak prochází přes odstupňovanou perforaci, která zaručuje optimální rozdělování vody do vsakovací zóny. Vsakovací zóna a vsakovací rouno zůstávají čisté, takže je zajištěna bezproblémová funkce systému bez nákladných opatření údržby.
RAUSIKKO Box představuje novou úroveň i z hlediska statiky, tedy bezpečnosti. Díky integrovaným přidaným podpěrným prvkům se dosahuje extrémně vysokého stupně zatížitelnosti akumulačních prvků. To umožňuje jejich zabudování do ještě větší hloubky. Díky vysokému stupni tuhosti jsou vhodné i pod vozovku, která je překrývá jen minimálně, a to bez dodatečných nákladných opatření. Díky přidaným podpěrným prvkům dosahuje akumulační koeficient vysoce zátěžového boxu RAUSIKKO 93 %.

 
Silniční vpusti RainSpot
Z důvodu stále se zvyšujícího dopravního zatížení silničních vpustí jsou kladeny vyšší nároky na použitý systém a materiál. Silniční vpusti jsou často poškozeny: sníží/sesedne se povrch, je zničené vyspárování a betonové díly, netěsní odtoková tělesa.
Často se používají odtoková tělesa z betonu, která ale poškození neredukují a jejich sanace je náročná a nákladná. Jako alternativa k těžkým betonovým odtokovým tělesům se nabízejí tělesa polymerová. Firma REHAU vyvinula silniční vpust RainSpot, která stanovuje nová měřítka s ohledem na zatížitelnost, těsnost, flexibilitu a snadnou pokládku.
Silniční vpust RainSpotSilniční vpust RainSpotSilniční vpust RainSpot
 
Základem je kvalitní polypropylen
Pro výrobu kanalizačních trubek pro vysoké zatížení REHAU AWADUKT HPP/AWADUKT PP SN10 se používá vysoce kvalitní, čistý polypropylen bez přídavku plnicích látekK výrobě kanalizačních trubek pro vysoké zatížení REHAU AWADUKT HPP/AWADUKT PP SN10, tvarovek a šachet se používá vysoce kvalitní, čistý polypropylen bez přídavku plnicích látek podle ČSN EN 1852. Protože celý systém je jen tak pevný jako jeho nejslabší článek, dosahují všechny díly minimální kruhové tuhosti 16 kN/m² (SN16). Ve spojení s použitým polypropylenem bez plniv tak má materiál enormní rázovou odolnost, a to i při nízkých teplotách.
Kanalizační trubky jsou vystavovány velkému zatížení, např. tlakovému proplachování kanálů, bodovému zatížení kamením nebo abrazivními látkami ve vodě. Trubky RAUSISTO jsou známé velmi vysokou odolností proti oděru a stálostí při tlakovém proplachování (prokazatelně do 340 bar). K tomu nyní přibyla ještě vyšší odolnost vůči bodovému zatížení.
Dalším kladem je nízká jednostranná tepelná roztažnost díky barevnému provedení trubek AWADUKT HPP a zejména díky využití IR-reflekčních barevných pigmentů.
Systém AWADUKT HPP má široké možnosti využití. Lze ho použít při mělkých pokládkách, např. při odvodnění velkých dopravních ploch, pro odvodnění pozemků, ale také pro místa s extrémním zatížením. Např. lze tento systém využít i při stavbě letištních ploch nebo terminálů pro přepravní kontejnery.
Další informace najdete ZDE.
podle podkladů společnosti REHAU