TZB

Jak využívat dešťovou vodu na zahradě i v domácnosti

Neustálý nárůst poplatků spojených se zásobováním obyvatelstva pitnou vodou a odvodem vod odpadních pomáhá návratu k tradičnímu způsobu využívání nejsnáze dostupné vody – vody srážkové. Nejeden zahrádkář používá srážkovou vodu k závlahám, velký boom zaznamenalo v posledním desetiletí využívání srážkových vod přímo v domácnostech.
Graf průměrné denní spotřeby vody v domácnosti na jednotlivé činnostiNa co lze srážkovou vodu využít?
Spotřeba vody v domácnosti je asi 130 l/os.den a procentuální rozdělení jednotlivých činností je vidět v grafu. Srážkovou vodou lze nahradit spotřebu pitné vody do výše přibližně 50 %, pro všechny činnosti v pravé části grafu. Je naprosto zbytečné splachovat toalety vodou pitnou, podobně i úklid vč. praní prádla a zavlažování zahrady lze realizovat vodou nepitnou.
 
Shromažďování a uchovávání vody – plastové akumulační nádrže
Vodu můžeme shromažďovat a uchovávat v nádržích z různých materiálů. Na trhu najedeme nádrže ocelové, betonové, sklolaminátové či plastové (hlavně polyethylenové). Právě plastové nádrže jsou velice oblíbené vzhledem k příznivé váze, a tedy snadné manipulaci. Jejich instalace nevyžaduje tolik stavebních prací a také jejich údržba a kontrola je výrazně jednodušší než u jiných materiálů. Pro využití dešťové vody se využívají jak nadzemní sezónní nádrž, tak nádrže podzemní. Ty jsou vhodné i pro využití dešťové vody v domě. Instalují se do nezámrzné hloubky, a je tedy možné je využívat po celý rok.
Plastové nádrže bezešvé, tedy monolitické, mají vyšší kruhovou pevnost a jsou proto vhodnější na uložení do země. Odolávají mnohem větším tlakům zeminy a vydrží in zatížení přejíždějícími osobními automobily.
 
CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ NÁDRŽÍ
Nadzemní nádrže:
• sezónní – využitelné jen v části roku (jaro až podzim),
• snadný přístup a jednodušší údržba,
• voda snadněji podléhá zkáze díky teplotním vlivům a světlu,
• je nezbytné filtrační zařízení, které zabraňuje vnikání mechanických nečistot,
• není potřeba instalovat čerpadlo – pouze gravitační napojení zahradní hadice přes kohout (pak nelze využívat v domácnosti).
 
Podzemní nádrže:
• v nezámrzné hloubce (od 0,8 m pod terénem) – možnost celoročního využití,
• výrazně nižší kazivost vody,
• podzemní nádrže mají poměrně stálou teplotu okolo 10 °C v hloubce 1 m pod terénem; proto nedochází ke zkáze akumulované vody a je možné ji celoročně využívat,
• nutnost čerpání vody.
 
Instalace podzemní nádrže
Instalace nádrže začíná výkopem a následným štěrkopískovým podsypem. Na něj je uložena nádrž. Poté je napojen nátok, bezpečnostní přeliv a potrubí k čerpadlu. Není potřeba nádrže obetonovávat. Postupně se pouze obsypává štěrkem.
 
SESTAVA PRO VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY V DOMĚ A NA ZAHRADĚ
Využití dešťové vody v domácnosti: 1 – podzemní nádrž; 2 – filtrační šachta; 3 – čerpadlo Essential; 4 – tlaková nádoba 8 l; 5 – filtr 10“; 6 – plovoucí sání; 7 – klidný nátok; 8 – přepad do vsakovacího zařízení – vsakovací tunel GARANTIA; 9 – kontrolní závěr DN 200Dešťová voda v domácnosti
Sestava pro využívání dešťové vody v domě obsahuje devět základních prvků, pro využívání vody na zahradě je potřeba šest komponent:
1. podzemní nádrž,
2. filtrační šachta,
3. čerpadlo Essential,
4. tlaková nádoba 8 l,
5. filtr 10“,
6. plovoucí sání,
7. klidný nátok,
8. přepad do vsakovacího zařízení – vsakovací tunel GARANTIA,
9. kontrolní závěr DN 200.
 
Využití dešťové vody na zahradě: 1 – podzemní nádrž; 2 – filtrační koš do nádrže; 3 – ponorné čerpadlo DROWN; 4 – šachta rozvodu vody; 5 – přepad do vsakovacího zařízení – vsakovací tunel GARANTIA; 6 – kontrolní závěr DN 200Dešťová voda na zahradě
1. podzemní nádrž,
2. filtrační koš do nádrže,
3. ponorné čerpadlo DROWN,
4. šachta rozvodu vody,
5. přepad do vsakovacího zařízení – vsakovací tunel GARANTIA,
6. kontrolní závěr DN 200.
 
 
Podzemní nádrže
Podzemní nádrž ColumbusPodzemní nádrže jsou dodávané v různých tvarech i velikostech. Mezi nejoblíbenější patří podzemní nádrž Columbus. Z tohoto důvodu společnost GLYNWED připravila na květen 2012 slevu 10 % na nádrž Columbus 3700 l (objednací číslo x200032). Tyto nádrže představují ideální řešení pro celoroční využívání vody ze střech 100–200 m². Snadno se instalují bez potřeby obetonování a je také možné je doplnit místo pochozího poklopu poklopem litinovým, který je pojezdný osobními auty. Nádrže Columbus jsou dodávány i v dalších velikostech až do 10000 l.
 
 
Za určitých hydrogeologických podmínek (vysoká hladina podzemní vody, skalnaté podloží atd.) nemusí tvar nádrže Columbus vyhovovat. V takovém případě je možné použít například nádrž Li-Lo, jejíž tvar byl vyvinut přesně pro takovéto situace.
 
Nádrž Li-LoNádrž Li-Lo
Filtrace vody
Jedná se o několikastupňovou filtraci vody, která zabraňuje vniku mechanických nečistot. Tato filtrace začíná již při zachycování vody do okapových žlabů a od okapů pokračuje dále nad zemí (odlučovač nečistot v okapovém svodu a okapové vpusti) a také pod zemí a nakonec i v samotné nádrži. Mezi jednotlivé stupně filtrace pak patří:
1. lapač listí v okapovém žlabu – plastová mřížka zabraňující spadu listí do okapu;
2. odlučovače nečistot v okapovém svodu – ve chvíli, kdy přes mřížku nějaké nečistoty propadnou, měl by je zachytit právě tento odlučovač;
3. okapová vpusť (geiger) – různé druhy může obsahovat vysypatelný košík na zachycené nečistoty;
Filtrační závěsný koš4. filtr – pro využití v zahradě se používá filtrační závěsný koš přímo pod nátok do nádrže (nevýhodou je, že když se filtrační košík zaplní nečistotami a není vyprázdněn, voda i s nečistotami přetéká do nádrže.
Pro využití vody v domácnosti je potřeba dokonalejší filtrace vody – využívá se podzemní filtrační šachty. Filtrační šachta se napojuje mezi okapový svod a nádrž a zpravidla umožňuje spojení dvou větví okapových svodů. Po přefiltrování vody umožní odtok čisté vody do nádrže a případně odtok přebytečné vody a nečistot do kanalizace. Je možné ji nastavit dle hloubky uložení potrubí pomocí teleskopického poklopu jak v pochozí, tak v pojezdné variantě.
Plovoucí sání v nádrži – je součást čerpadla, které si nasává vodu z nádrže. Na hadici ukončené filtrem je připevněn plovák, který volně plave a udržuje konec hadice cca 10 cm pod hladinou tak, aby se nasávala čistá voda
 
Čerpání vody
ČerpadloPro čerpání vody z nádrže se využívají v zásadě dvě varianty:
1. ponorná čerpadla – výtlačná čerpadla umístěná v nádrži,
2. domácí vodárny – automatické přepínání z užitkové na pitnou vodu – umístění v domě (pro využívání dešťové vody v domácnosti).
 
Ponorné čerpadlo
Lze ho využít pro dům i zahradu. Je vhodné k čerpání vody ze studní, šachet, nádrží a jiných zásobníků s vodou. Čerpadlo určené pouze pro čerpání vody je ponořeno u dna a vytlačuje vodu z akumulačního prostoru. Je vybaveno integrovanou zpětnou klapkou, která zabraňuje samovolnému vypuštění výtlačného potrubí po uvedení čerpadla mimo provoz.
 
Domácí vodárna
Tento typ čerpadla je vhodný pro využití dešťové vody v domě. Čerpadlo je umístěno v technické místnosti, garáži, prádelně atd. Z akumulačního prostoru je voda nasávána do nádržky čerpadla a odtud tlačena do sekundárního rozvodu na užitkovou vodu v domě. Při nedostatku vody v nádrži dojde k přepnutí a nádržka čerpadla je doplněna přívodem z vodovodního řadu vodou pitnou. Nedojde tedy nikdy k situaci, že byste neměli čím splachovat. Čerpadlo plně vyhovuje požadavkům provozovatelů vodovodů a kanalizací na oddělení okruhu pitné a užitkové vody.
Všechna potrubí a odběrná místa užitkové vody je nutné označit nápisem nebo symbolem „Nepitná voda“, aby se i po letech zabránilo mylnému spojení se sítí pitné vody. I při správném značení může ještě dojít k záměně, např. dětmi. Proto musí být na všech odběrných místech užitkové vody instalovány ventily s dětskou pojistkou.
 
Bezpečnostní přepady
Z akumulačních nádrží je vhodné vyvézt bezpečnostní přepad, nejlépe do vsakovacího zařízení. Jedná se o důležitou součást sestavy, protože při přívalových deštích dochází k přeplnění akumulačního prostoru a voda může jednoduše přepadat z nádrže dál. Je tak zabráněno zpětnému zaplavení přívodního potrubí a vylití vody v blízkosti základů domu. Tam, kde není možné vodu vsakovat, je možné individuálně navrhnout jiná řešení.
Pro účel rodinných domů dodáváme nejčastěji vsakovací tunely GARANTIA o objemu 300 l, které mají schopnost pojmout přívalovou vodu a vysoký vsakovací výkon. Takovýto tunel je schopen nahradit 1 m³ štěrku a 37 metrů drenážního potrubí. Jsou odolné proti pojezdu osobními auty a díky své hmotnosti se s nimi snadno manipuluje při instalaci. Tunely se umisťují minimálně 1 m od hladiny spodní vody a je vhodné tunel při instalaci oddělit od okolní zeminy netkanou textilií, která pak chrání tunel proti zanesení nečistotami.
 
Vsakovací tunel GARANTIAVsakovací tunel GARANTIA
 
Společnost GLYNWED je dodavatelem kompletního řešení včetně příslušenství k nádržím. Naši produktoví manažeři vám rádi poradí, jakou sestavu zvolit a jak vybrat správné komponenty. Vámi vybranou variantu vám pak zdarma dovezeme. Samozřejmostí je i technická podpora během realizace.
podle podkladů společnosti Glynwed