Snižování energetické náročnosti budov, Střechy, Technologie

VIDEO: Zelené střechy – živé střechy

Videa představují zajímavé a oceněné zelené střechy v Praze z pohledu investora, uživatele, realizátora, projektanta.

Většinu času trávíme v budovách a ve městech. Zároveň s tím, jak zastavujeme krajinu a zahušťujeme města však roste naše potřeba zdravého životního prostředí, o které se výstavbou často připravujeme. Nejnovější studie o chování lidí ukazují, že trávit čas v zeleni je pro nás příjemnější i zdravější a zeleň v okolí dokonce může pomoci zvýšit produktivitu práce. Tempo výstavby se bude měnit jen velmi pomalu, co ale můžeme změnit, je způsob výstavby. V dnešní době už máme znalosti i zkušenosti, abychom výstavbu mohli dělat zelenější a zeleň si tak přinesli blíže našemu lidskému životnímu prostředí – do okolí budov a na budovy.

Projekt Zelené střechy – živé střechy, který realizuje odborná sekce Zelené střechy s podporou Magistrátu města Prahy chce přispět k tomu, aby se budování zelených střech stalo standardním, odpovědným řešením pro každou nově budovanou stavbu v Praze. Zelené střechy jsou totiž z pohledu adaptace měst na změnu klimatu jedinečným opatřením, které lze realizovat bez ohledu na dostupnost nezastavěných prostranství. Přináší řadu užitků nejen vlastníkovi, ale i celé společnosti, kdy přispívají ke zlepšování mikroklimatu měst nebo snižování efektu tzv. městského tepelného ostrova. Množství a kvalita těchto přínosů nezávisí pouze na velikosti a typu zelené střechy, ale také na kvalitě jejich realizace a údržbě. Součástí projektu je proto i série videí, které představují kvalitně vyprojektované a realizované zelené střechy na objektech nejrůznějšího charakteru – administrativní budovy, škola, zahrada pro seniory…

Zelené střechy – živé střechy. Díl 1. Staví se, ale zeleň zůstává

Najít hranici mezi parkem a střechou? Při pohledu na moderní pražskou čtvrť Brumlovka z letadla skoro nemožné. Střešní terasy na sídlech bank, restaurací i IT firem tady Passerinvest Group buduje od roku 2003. Jako inspiraci pro další investory nebo radnice v Praze představujeme Brumlovku v prvním dílu minisérie Zelené střechy – živé střechy.

Zelené střechy – živé střechy. Díl 2. Malé zelené střechy – velké přínosy

Stačí pár metrů čtverečních mezi paneláky a hned je duševně i fyzicky líp. Alespoň seniorům z komunitního centra Život 90, kteří od loňska luští křížovky, pěstují zeleninu nebo grilují na střešní komunitní zahradě ve vnitrobloku na Starém Městě. Podobně malá terasa o osm kilometrů západněji zase rozvíjí budoucí zahradníky ze Střední odborné školy Jarov. Drobným zeleným střechám přinášejícím velké radosti je věnované druhé video naší minisérie Zelené střechy – živé střechy.

Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně