Technologie

Společnost Deceuninck spouští Kalkulačku uhlíkové stopy pro firmy

Udržitelnost nekončí na prahu vaší firmy. Svou roli totiž hraje celý hodnotový řetězec, od pořízení prvotních surovin až po konečný výrobek. A právě proto se společnost Deceuninck rozhodla pomoci svým obchodním partnerům, aby si dokázali lépe uvědomit dopady své podnikatelské činnosti na životní prostředí. Nová kalkulačka tak umožní výrobcům oken a instalačním firmám vypočítat uhlíkovou stopu, aby ji poté mohli začít systematicky snižovat.

U většiny společností se udržitelnost dostává na seznamu priorit stále výš, což je dobře, protože Evropská unie posiluje právní rámec v této oblasti. V roce 2023 EU zavedla směrnici o nefinančním reportování (CSRD), podle níž bude 50 000 podniků v EU do roku 2028 povinně podávat zprávy o udržitelnosti.

Deceuninck počítá svou uhlíkovou stopu od roku 2019 pomocí Greenhouse Gas Protocol, což je globální standardizovaný rámec. Díky tomuto systematickému přístupu a specializovanému investičnímu plánu je společnost Deceuninck schopna v průběhu let dosáhnout významného snížení své uhlíkové stopy.

Nyní společnost Deceuninck vyvinula Kalkulačku uhlíkové stopy (Deceuninck Carbon Calculator) pro firmy, aby i její zákazníci měli stejnou možnost. Pomocí tohoto nástroje si mohou výrobci oken a instalační firmy vypočítat své emise uhlíku ve stejném GHG protokolu. Intuitivní kalkulačka obsahuje informace o tom, jak údaje shromažďovat a vkládat. V několika krocích uživatelé vyplní data o spotřebě elektřiny a fosilních paliv, logistice, služebních cestách atd. Z nich pak nástroj vypočítá celkové emise uhlíku a vygeneruje souhrnnou zprávu. Výpočet lze provádět každý rok, což umožňuje sledovat změny v udržitelnosti firmy.


Společnost Deceuninck zpřístupnila Kalkulačku uhlíkové stopy od března. Zákazníkům budou k dispozici nejen další informace, ale také školení zaměřené na její používání.

Ukázky nástroje pro výpočet uhlíkové stopy: