Střechy, Technologie

Nový světlík v aquaparku

Projekt na vybudování zenové sauny a odpočinkové terasy na střeše čestlického aquaparku vznikl už koncem roku 2019, letos v květnu je hotovo. Investiční náklady, které dosáhly 10 milionů korun, směřovaly do výměny sedlového světlíku za pultový, dále se tu budovaly terasa, sauna a sprchy.

„Důvodem výměny stávajícího světlíku bylo vytvoření sauny s odpočinkovou zónou, což vychází z japonského vzoru. Bývalý jehlan jsme nahradili pultovým světlíkem, kolem kterého je na střeše zenová japonská zahrada se saunou a sprchami. Doposud se zde nacházela relaxační zóna, kde byla pouze lehátka. Přiznávám, že nebyla dostatečně využívána,“ vysvětluje Jan Novák, technický ředitel Aquapalace Praha, a dodává: „Nejde o zbytečně vynaložené prostředky, protože každý aquapark musí procházet změnami, inovovat, nabízet něco nového, abychom byli pro návštěvníky stále atraktivnější.“

Akce výměny světlíků a vybudování nové atrakce se datuje již od konce roku 2019. Ale jak se to již stalo u mnohých podobných investičních záměrů: Přišel covid a s ním spojené mnohé restrikce. Proto je hotovo až v květnu 2022.

Dodavatel vzešel z tendru

Zhotovitelem stavby byla firma IZOWEN, jež má s obdobnými pracemi mnoholetou zkušenost. „Důvodem rekonstrukce je vybudování sauny a vytvoření zenové zahrady v prostoru okolo pultového světlíku. Sauna bude mít velké prosklené výlohy, ze kterých bude viditelná vlastní zahrada. V případě zachování původního sedlového světlíku by výhled na novou zahradu nebyl možný. Pod světlíkem se nachází stávající saunový svět, konkrétně dvě vířivé vany,“ říká Vít Janouškovec, projektový manažer společnosti a dodává: „Konstrukce nového světlíku je vyrobena z oceli, která je opatřena nátěrem v barevném odstínu RAL 7016. Do ocelové klece je osazeno izolační dvojsklo. Dále zůstal zachován princip požární ochrany spočívající v otevření dvou otevíravých částí světlíku pro případ signalizace detekce kouře – ve stávajícím režimu požární ochrany Aquapalace. Odvodnění světlíku je nově vytvořeno pomocí spádových klínů a svedeno do vyhřívaných – nově instalovaných svodů. Po obvodě světlíku je provedeno skleněné bezpečnostní zábradlí. Nosná konstrukce světlíku byla kotvena do stávajících betonových průvlaků dle požadavku statika.“

Původní jehlanový světlík se postupně rozebíráNově instalovaný pultový světlík

Při výměně asistoval vrtulník

Instalovat na střechu jednotlivé konstrukční díly nového pultového světlíku nebylo nic jednoduchého. Investor se rozhodl pro využití vrtulníku, který opětovně startoval s nákladem z nedaleké louky a dopravoval jeden díl za druhým. Volba to byla dobrá, protože za ideálního počasí bylo během necelé hodiny vše dopraveno na střechu aquaparku.

Původně se předpokládalo, že stávající a nevyhovující světlík stejný vrtulník postupně snese ze střechy, ale to se nakonec nestalo. Práce na výměně se poněkud zdržely. „Ani mi to nepřipomínejte, dělníci nám následně strhli i výtah,“ vzpomíná na jednu z mnohých komplikací spojených se stavbou Jana Jarošová, marketingová ředitelka Aquapalace Praha.

Popis objektu a stavebních úprav

Stávající objekt je solitér trojúhelníkového půdorysu. Stavební úpravy se odehrály na střešní terase objektu, která je pohledově skrytá. Současné urbanistické uspořádání zůstává zachováno.

Nový pultový světlík s čirým zasklením byl snížen na úroveň terasy. Proti pádu osob je chráněn zábradlím z čirého bezpečnostního skla. Konstrukci atiky tvoří sloupky a madla z ocelových trubek TR120x60x5 kotvených přes kotevní desku P16 a chemických kotev do stávající konstrukce stropu. Sloupek je v místě kotvení opatřen výztuhou z plechu P8.

Na půdorysu stávajícího stavebního otvoru je osazený nový pultový světlík. Konstrukce světlíku je osazena na nový ocelový rám kotvený z boku do stávajících průvlaků, které jsou zesíleny lepenými uhlíkovými lamelami. Proti pádu osob na plochu světlíku je ze dvou stran světlíku osazeno zábradlí z bezpečnostního skla.

Volba vrtulníku urychlila transport jednotlivých dílů nového světlíkuProjekt – na půdorysu stávajícího stavebního otvoru byl osazen nový pultový světlíkProjekt – na půdorysu stávajícího stavebního otvoru byl osazen nový pultový světlík

Konstrukce světlíku

Konstrukce světlíku vytváří sestava sedmi ocelových rámů o osovém rozponu zhruba 1,1 m. Rámy jsou z profilu TR160x80x8. Jednotlivé části rámu jsou k sobě svařeny tupým svarem, aby vytvářely tuhý rámový spoj. Horní část rámu je v rozích rozpínána nosníky profilu TR80x80x6. Prostorová tuhost rámu ve své rovině je zajištěna vlastní tuhostí rámu. Mimo svou rovinu křížovým zavětrováním v jednom ze středních polí soustavy rámů z pásoviny P5-60.

Rámy jsou kotveny z boku do stávajícího ŽB trámu přes kotevní desku P15 s 4xM12 chemickými šrouby. Trámy stávající ŽB konstrukce byly na dodatečné zatížení od světlíku zesíleny pomocí karbonových lamel. Veškeré ocelové konstrukce jsou z oceli pevnostní třídy S235.

Vodorovné nosné konstrukce sauny

Stropní konstrukci sauny tvoří dřevěné trámy rozměru 120/220 v osové vzdálenosti 625 mm oboustranně opláštěné deskami OSB4 tl. 25 mm. Nosník nadpraží, vynášející stropní trámy, je udělán z profilu 150/300. Trámy v místě uložení bylo nutné rozepřít stabilizačními fošnami 40/220, vloženými na výšku trámů v obou místech uložení a na koncích převislé části trámů.

Stropní konstrukce je opláštěna. V místě styků desek „na sraz“ bylo nutné doplnit konstrukci o příčné výměny mezi trámy z fošen. Každá deska musela být přibita po celém svém obvodě ke stropním trámům a výměnám.

Podlahová konstrukce je navržena z trámů 80/120 v osové vzdálenosti 625 mm, ztužené při horním líci tuhou konstrukcí podlahové desky. Tyto trámy jsou vynášeny dřevěnými nosníky v kolmém směru rozměru 120/200 v osové vzdálenosti zhruba 1060 mm.

Spodní i vrchní trámy jsou opláštěny deskami OSB4 tl. 25 mm. Spodní trámy základového roštu jsou vynášeny dřevěnými sloupky 120/120, které jsou pomocí ocelových L 130x65x8 a chemických kotev M12 přikotveny ke stávající železobetonové konstrukci stropu nižšího podlaží. Půdorysná orientace ocelových L úhelníků je pro zajištění lepší prostorové stability u jednotlivých sloupků prostřídána.

Řez A-A´Řez B-B´Pultový světlík

Pro milovníky vody a tepla

Nový světlík je umístěn nad dvěma vířivkami, které jsou součástí saunového světa. Díky němu je přiváděno do prostoru milé denní světlo. Návštěvníci byli přes měsíc bez této oblíbené atrakce. A zdaleka nejde pouze o denní světlo.

Pohled z vířivky na noční oblohu s měsícem v úplňku je k nezaplacení. A zenová zahrada se saunou si jistě své zákazníky najde. Již nyní jsou v ní pořádány velice oblíbené a zajímavé saunové obřady.

Jiří Kučera, šéfredaktor časopisu Stavitel
Foto: autor