Technologie

ARTEVO: nové okenní systémy pro moderní architekturu

ARTEVO nový standard okenních systémů v moderní architektuře

Stavebnictví prošlo během posledních deseti let intenzivním vývojem. Změnila se architektura, technologické postupy, materiály, a hlavně požadavky zákazníků. Změnil se i význam témat. Nejdůležitější jsou dnes energetické úspory, komplexnost řešení, mnohem větší význam má design a čím dál větší slovo udržitelnost. Vedle toho narůstá tlak na individualitu, který je patrný nejen u komerčních staveb, ale stále více také mezi privátními investory. A protože okenní systémy dnes patří mezi prvky, které spoluvytváří architekturu objektů, je jim věnovaná náležitá pozornost. Zrcadlem všech těchto myšlenek je nově vyvinutý okenní profil ARTEVO německé firmy REHAU.

Variabilita a rozměrové možnosti ARTEVO oslovují náročné zákazníky

Proč ARTEVO

Pravoúhlé geometrické linie, ostré hrany a subtilní design. To jsou atributy, kterými ARTEVO cílí na nejnáročnější zákazníky a architekty. ARTEVO je současným představitelem minimalismu a novým hráčem na trhu, který může bez ostychu konkurovat hliníkovým profilům, které byly mezi zákazníky vyhledávané pro své rozměrové možnosti, a také díky štíhlým proporcím. ARTEVO je ovšem velmi zdatným konkurentem a ve všech směrech drží krok. Vedle přirozené elegance nabízí navíc výborné tepelně-izolační vlastnosti, vysoký hlukový útlum, a to vše za příznivější peníze, než hliníkový konkurent. K tomuto cíli vedly dvě cesty. Kompozitní materiál RAU-FIPRO X, ze kterého jsou profily vyráběny, a nová konstrukce profilu (včetně rozmístění komor), jež přispěla mimo jiné k vylepšení torzní tuhosti a tvarové stabilitě. 

Novinka: plošně lícující křídlo a speciální folie Low-E v konstrukci profilu nahradila klasický termomodul

Profily bez armování a maximální rozměry

Okenní profily ARTEVO sdílí společnou platformu s profily SYNEGO, což přineslo mimo jiné zjednodušení výroby. To samozřejmě koncového zákazníka nezajímá, ale co naopak ocení, je z toho vyplývající stavební hloubka 80 mm (na rozdíl od předchozí řady GENEO s 86 mm). Tloušťka zasklení u klasického provedení je max 56 mm, ale systém nabízí také druhou variantu, která se vyznačuje plošně lícujícím křídlem a tloušťkou zasklení dosahující až 72 mm. Nová konstrukce kompozitního profilu a místy zesílené komory dovolují vyrábět okna do určitých rozměrů bez nutnosti armování. Nabídka těchto prvků je nyní větší než u předchozí řady GENEO. Současně má okno nižší hmotnost, takže manipulace s ním je jednodušší. Pochopitelně vše závisí také na typu zasklení (trojsklo, dvojsklo a druh skla), které pak ovlivňuje další vlastnosti oken. Významnou roli hraje hmotnost zasklení (limity jsou větší než u GENEO), zda se jedná o barevný nebo bílý profil, a také zda je sklo vlepené či nikoliv. U vlepovaných skel jsou rozměrové možnosti okenních křídel bez armování větší, ovšem maximálních rozměrů lze dosáhnout jen kombinací lepeného zasklení a armovaného profilu. Pokud například zákazník požaduje absolutně největší velikost křídla, je možné u řady ARTEVO vyrobit rozměr až 1700 x 2700 mm. Musí ale počítat s tím, že okno bude mít statické armování, vlepené sklo kolem dokola a hmotnost skla nesmí překročit 30 kg/m2. Ale při použití balkonového profilu lze u křídla dosáhnout velikosti až 1800 x 2970 mm při dodržení stejných podmínek. Maximální hmotnost skla pro menší prvky je pak do 120 kg. Což je pro zajímavost o 15 % více než u starší řady kompozitních profilů GENEO. Z uvedeného vyplývá, že rozměrová variabilita nového systému má nyní širší mantinely, než tomu bylo dříve.

Dřevěný dekor a probarvené profily působí elegantním dojmem

Novinka: geniální fólie místo termomodulu

Unikátní novinkou kompozitního profilu ARTEVO je speciální fólie (lépe řečeno páska) Low-E, která se vkládá do profilu místo dříve používaného polystyrenového termomodulu (profily GENEO). V čem spočívá výhoda tohoto řešení? Tato folie je vyrobena z PVC a má na povrchu pokovenou vrstvu. To znamená, že na rozdíl od polystyrenu, je folie recyklovatelná a přispívá tak k lepšímu životnímu prostředí. Folie může být vložena do profilu již při jeho výrobě, což je primárně výhodné pro výrobce oken, neboť se tím urychlí výroba a eliminují se tepelné mosty v místech svarů (při svařování prvků se polystyren v rozích částečně naruší na rozdíl od folie, která se naopak svaří). No a to nejdůležitější. Pokovená vrstva odráží (funguje jako průhledné zrcadlo) až 95 % tepelného záření a to obousměrně. Čili fólie Low-E snižuje tepelné vyřazování a konvekci v komorách profilu. Dřívější termomodul totiž fungoval jen jako izolace. Jednoduše řečeno ARTEVO s folií Low-E dosahuje v dnešní době maximální energetické účinnosti. Zákazník tuto skutečnost pocítí nižšími náklady na vytápění. Proto jsou okna s novými profily doporučena a certifikována i pro pasivní domy. Pro doplnění hodnota součinitele prostupu tepla profilem (nezaměňovat s Uw celého okna) je Uf = 0,81 W/m2K.

Design, ale i tepelně-izolační vlastnosti a hlukový útlum jsou výjimečné

Předsazené křídlo

Ještě se vrátíme k designu ARTEVO. U konstrukce nového profilu si lze všimnout řady detailů, které přispívají k jeho eleganci. Jsou to například extrémně štíhlé přesahy na vnější straně rámu i křídla s malými rádiusy a nízkým úhlem sklonu. Vizuálně podobné jsou zasklívací lišty, čímž pádem celek působí harmonicky. Další novinkou je druhá alternativa v podobě plošně lícujícího křídla. Okno pak vypadá nejen štíhle ale i kompaktně. Předností profilů ARTEVO je rovněž množství barevných kombinací a designů včetně dřevodekoru. Profily lze doplnit také hliníkovými obložkami. 

Nechybí možnost doplnit profily hliníkovými obložkami

Prémiový okenní systém ARTEVO představuje nový standard z pohledu designu, užitkových vlastností, udržitelnosti, efektivity, variability a komfortu. Při jeho vývoji se podařilo dosáhnout dříve nemožné rovnováhy mezi energetickou bilancí, rozměrovými možnostmi a udržitelnosti. ARTEVO lze proto považovat za nový směr okenních systémů pro moderní architekturu. 

Pro zájemce – nový okenní systém ARTEVO je možné si prohlédnout na tradičním veletrhu FENSTERBAU FRONTALE 2024 na stánku firmy REHAU (hala 4A, stánek 123) v době od 19. do 22. března.  

Více než 400 dekorů a designů je na výběr

www.rehau.cz