Štítek: nerezové odvodnění MEA

Informace výrobců

Dekontaminační komory v nemocnici s nerezovým odvodněním MEA

Fakultní nemocnice Bulovka je vybavena třemi speciálními bioboxy třídy BSL3 pro ošetření pacientů s vysoce nebezpečnými infekčními nákazami. MEA Water Management dodávala nerezový systém odvodnění pro toto jediné zařízení v civilním lékařském sektoru České republiky.  Součástí prostor jsou komory s dekontaminační sprchou, kde si ošetřující personál provádí oplach ochranného oděvu […]