Střechy

Značka BRAMAC podporuje vzdělávání na Havlíčkobrodské průmyslovce

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě se blíží ke svému významnému milníku – 19. října letos oslaví 75 let od svého založení. I přes dlouhou historii se jedná o moderní vzdělávací instituci. Do své výuky zapojuje prvky, které představují nejen zpestření výuky, ale jsou i přínosem pro profesní vývoj studentů. Takovým vybočením ze studentské rutiny byla přednáška o střešních krytinách značky BRAMAC, která poskytla studentům unikátní pohled do praxe v oblasti střešních krytin.

 Od svých počátků se střední průmyslová škola vyvíjela a přizpůsobovala aktuálním potřebám ve stavebnictví.  Samotným impulsem k založení školy v roce 1949 bylo nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v oboru.  Původní nabídka vzdělávacích programů se postupně rozšířila a dnes škola nabízí maturitní i učební obory. Od roku 2002 průmyslovka nabízí nový obor: Technické lyceum, které připravuje absolventy na zaměstnání ve stavebním průmyslu nebo na pokračující studium na vysoké škole.

Ondřej Vojíř, zástupce ředitele školy a vyučující, si uvědomuje důležitost propojení teorie s praxí a aktivně vyhledává spolupráci se soukromým sektorem. Jedním z takových počinů byla na začátku roku přednáška společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., která pod značkou BRAMAC vyrábí ucelený střešní systém. Žáky Technického lycea během hodinové přednášky seznámil obchodní zástupce společnosti, Petr Včeliš, s komplexním portfoliem značky, které mimo střešních tašek zahrnuje i řadu propracovaných doplňků a příslušenství. Stavební průmyslovka v Havlíčkově Brodě má u odborné veřejnosti velmi dobrou pověst. Celá řada projektantů, se kterými spolupracujeme, jsou jejími absolventy. A současní studenti? Je radost s takovými středoškoláky pracovat!  Zapojovali se aktivně do prezentace, ptali se, diskutovali.“ hodnotí Petr Včeliš únorovou přednášku, která navázala na společné aktivity z let předcovidových . Mimo produktové portfolio se přednáška týkala i problémů, které mohou nastat při řešení jednotlivých detailů střechy. „Díky této spolupráci mají studenti možnost se seznámit s moderními technologiemi, prohloubit si znalosti v oblasti stavebních materiálů a aplikovat je přímo v rámci svého vzdělávání. Získané informace mohou uplatnit v předmětu „Stavitelství“, ale také v předmětu „Grafické systémy“, kde se střešní krytinou pracují.“ uzavírá Ondřej Vojíř, zástupce ředitele školy a vyučující obou předmětů. 

Aktuální podoba střední průmyslové školy zůstává pevně zakotvena ve své historii, ale zároveň je otevřená novým výzvám a možnostem. Po 75 letech od svého vzniku škola i nadále plní svou misi: připravovat mladé lidi na úspěšnou kariéru v oblasti stavebnictví i díky spolupráci s takovými značkami, jako je BRAMAC.