Střechy

Waldorfská škola v Pardubicích si k 30letému výročí nadělila novou střechu

V letošním roce vyvrcholily oslavy 30letého výročí od založení Waldorfské školy v Pardubicích. Ta patří k nejstarším svého druhu v České republice. Do nové dekády vstupuje škola s opravenou střechou s betonovými taškami Bramac MAX, které ji vtiskly reprezentativní ráz.

Historickou budovu školy navrhl před 1. světovou válkou architekt Brouma ve stylu rakouského civilismu. Ve své době šlo o velkolepou vzdělávací instituci. V prvním školním roce 1911/1912 ji navštěvovalo více než dvě stě žáků v 8 třídách. 

Waldorfská pedagogika zapustila kořeny na půdě školy v roce 1993. Krátce po revoluci se u nás začaly prosazovat první alternativní modely vzdělávání. Pedagogové školy se snaží u žáků integrovaně rozvíjet jak intelektuální schopnosti, tak jejich praktické dovednosti nebo umělecké vlohy. Žáci při výuce zapojují všechny smysly, vypráví příběhy, tvoří, hrají divadlo, včelaří nebo například pořádají farmářské trhy. Školních aktivit se v mnohem větší míře účastní i rodiče, kteří tak získávají důležitou zpětnou vazbu od učitelů.

Naprostá většina českých waldorfských škol je státních, výjimkou není ani pardubická. Zřizovatelem školy je Statutární město Pardubice, pro které je vzdělání jedou z klíčových priorit. Učitelům a žákům se snaží vytvářet kvalitní a moderní zázemí pro výuku, a proto ročně investuje desítky miliónů do modernizace vzdělávacích institucí. Postupnou rekonstrukcí prochází i škola v ulici Gorkého. V loňském roce se podařilo opravit střechu, která byla dlouhodobě v nevyhovujícím stavu: „Původní tašky se při demontáži takřka rozpadaly v rukách, lokálně byly různě povyjeté, a tak pod střechu zatékalo. To se samozřejmě podepsalo i na stavu krovu, který bylo nutné lokálně vyspravit a nahradit vyhnilé části,“ říká stavbyvedoucí Ing. Martin Fidler, pro kterého byla oprava střechy o celkové výměře 2250 m2 výzvou. „Budova dosahovala výšky 26 m po hřeben, ale já jako milovník výšek jsem si to náramně užíval. Před vámi se otevírá krajina a zároveň se naskytl nádherný výhled na velkou část Pardubic,“ pokračuje Martin Fidler. Pálené tašky se na střechu školy už nevrátily, projektanti ve spolupráci s investorem navrhli odolné betonové tašky Bramac MAX, které díky cihlově červenému odstínu a zvlněnému profilu zapadaly do okolní zástavby. „Tento model z nabídky značky BRAMAC patří k velkoformátovým betonovým taškám. Na metr čtvereční je potřeba pouze 7,5 kusů, a proto představuje hospodárné řešení pro šikmé střechy většího rozsahu. Rychlá a menší spotřeba tašek snižuje náklady na pokládku střešní krytiny,“ vysvětluje stavbyvedoucí. Významnou předností je kromě ceny i snížení hmotnosti celé střešní krytiny o 15 %, bez jakéhokoliv omezení ostatních vlastností. Stejně jako všechny modely tašek z nabídky značky BRAMAC disponuje MAX komplexním a propracovaným systémem originálních střešních doplňků a příslušenství, které pokrývači s oblibou využívají: „Při samotných realizacích se obecně snažíme využívat co nejvíce systémových doplňků, protože jsou vyvinuty přímo pro danou krytinu. Tím se mimo jiné minimalizuje riziko zatečení vody do střechy např. skrz prostupy. Střešní příslušenství je tvarově, barevně a  funkčně sladěné s  taškami, tak dotvářejí harmonický vzhled střechy,“ dodává na závěr Martin Fidler. 

Rekonstrukce střechy probíhala za provozu a nesla s sebou jistá menší omezení pro zaměstnance i žáky školy ve formě různých záborů a opatření pro osoby pohybující se ve venkovních částech areálu školy z důvodu jejich bezpečnosti. Možná i toto nahlédnutí pod ruce řemeslníků patří k duchu waldorfské pedagogiky. Betonové krytiny jsou pověstné dlouhou životnostní a trvanlivostí. Waldorfské škole tak přejeme, aby pod stejnou střechou mohla za dalších třicet let slavit další významné jubileum.