Střechy

Velkoformátové střešní krytiny

Moderním řešením pro zastřešení staveb, které spojuje praktické vlastnosti i širokou variabilitu designu, jsou plechové střešní krytiny. Představíme vám, jaké jsou možnosti a výhody jejich velkoformátového provedení.

Plechové střešní krytiny disponují nízkou hmotností, což umožňuje vytvářet jednotlivé panely ve velkoformátovém provedení, aniž by jejich instalace vyžadovala složitou manipulaci. „Jedná se o pásy materiálu o šířce nejčastěji kolem 1 m a délce až 6 m. Díky velkým rozměrům krytiny je urychlena vlastní realizace. Zároveň jsou ale vzhledem k menšímu zatížení kladeny nižší nároky na konstrukci krovu, což investorovi umožňuje optimalizovat náklady na nosnou konstrukci, dopravu a díky rychlé realizaci i na vlastní montáž,“ uvádí Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, předního českého výrobce plechových střech. Použití tohoto materiálu je vhodné i pro rekonstruované stavby, kde již krov není ve zcela optimální kondici.

Nová střešní krytina SATJAM Taurus Maxx spojuje oblíbený tvar a velkoformátovém provedení

Výroba se provádí vždy na míru konkrétní střeše, čímž je eliminováno množství vzniklého odpadu. Jednotlivé panely jsou zhotoveny na požadovaný délkový rozměr. Případné úpravy podle konkrétních potřeb se
provádějí přímo na stavbě pomocí elektrické prostřihovačky nebo nůžek na plech. Pro výrobu se používá žárově zinkovaný ocelový plech nebo plech ze slitiny hliníku. Výběr materiálu je pak otázkou primárně
preferencí investora. Oba materiály jsou k dispozici v široké škále barev a u ocelového provedení také v několika typech povrchových úprav.

Velkoformátové provedení pro oblíbený tvar
Velkoformátové řešení nově nabízí také populární řada Taurus. Stávající maloformátové provedení SATJAM Taurus Modul tak nyní doplňuje vel- koformátová varianta SATJAM Taurus Maxx. „Obě střešní krytiny zachovávají stejný tvar s výraznou profilací, liší se pouze svými rozměrovými možnostmi. Velkoformátová krytina SATJAM Taurus Maxx nabízí při stejné šířce délku až 4,95 m pro provedení z oceli a 3,90 m v případě hliníku. Realizace je tím výrazně urychlena. Lze ji použít na střechy se sklonem od 10°,“ popisuje Petr Tureček ze SATJAMu. Pokládku lze provádět libovolně zprava či zleva podle situace dané stavby.

Moderní krytina v tradičním vzhledu
Kromě užitných vlastností a dlouhé životnosti disponují plechové střešní krytiny širokou variabilitou designu, a i při svých velkých rozměrech tak dokážou navozovat vzhled klasické střešní tašky. Tvar románské tašky s charakteristickým obloukem evokuje velkoformátová krytina SATJAM Grande o stavební šířce panelu 1 100 mm. Moderní střešní krytinou vhodnou pro univerzální použití je také SATJAM Roof se stavební šířkou 1 100 mm. Ekonomickým řešením, které ale neslevuje z vysokých kvalitativních standardů, je pak velkoformátová krytina SATJAM Trend, u níž činí stavební šířka panelu 1 150 mm. Minimální požadovaný sklon střechy pro tyto krytiny je 10°. Pro ochranu před pronikáním vody v podélných spojích panelů jsou tyto krytiny opatřeny systémem SATJAM Soft Line. Jedná se o dvě pojistné odvodňovací drážky, které brání vzlínání vody a jejímu průniku do podstřeší.

Držáky SATJAM Solar se kotví přímo do krytiny a nikoliv do jejího podkladu, a nevytvářejí tak riziko zatékání

Instalace velkoformátové střešní krytiny
Pro kvalitně provedenou realizaci velkoformátové plechové krytiny je nutné pečlivé rozměření střechy. Před zahájením pokládky střešní krytiny je také třeba zkontrolovat optimální rovinnost střešní plochy a případné odchylky vyrovnat. Montáž lehké plechové střešní krytiny ve velkoformátovém provedení se provádí na dřevěný či kovový systém podpor. Rozpon laťování se liší podle konkrétní střešní krytiny. Pokud budou na střechu instalovány také držáky sněhových zábran nebo další bezpečnostní prvky, je nutné postupovat podle pravidel uvedených v montážních návodech výrobce pro konkrétní typ zabudovaného prvku. „Pokládku střešní krytiny lze provádět jak z levé, tak z pravé strany. Zásadní je pak správná technologie ukotvení krytiny do podkladu. U střešních krytin SATJAM se to provádí pomocí systémových šroubů přímo skrz krytinu. Pro utěsnění prostupu je klíčové správné utažení, aby nedošlo k deformaci těsnicí podložky. Při správném utažení se EPDM těsnění roztáhne o asi 1 mm přes okraj podložky, čímž je zajištěno trvalé utěsnění prostupu bez nutnosti dalšího utahování,“ vysvětluje Petr Tureček ze SATJAMu. Před ukotvením je také nutné odstranit ochrannou fólii, kterou je krytina z výroby opatřena. Optimálně by měl instalaci krytiny provádět proškolený profesionál.

Instalace fotovoltaických panelů na plechovou střechu
Fotovoltaické panely na plechovou střechu lze ve většině případů bez problémů instalovat. Nesmí ale nijak ovlivnit funkčnost ani životnost střešní konstrukce. „Z toho důvodu dodáváme systémové řešení v podobě držáků SATJAM Solar. Ty se nekotví do podkladní konstrukce, ale přímo do plechové krytiny pomocí systémových šroubů s těsněním,“ uvádí Petr Tureček.

Více na www.satjam.cz.

Podle podkladů společnosti SATJAM