Střechy

U krytiny SATJAM Rapid DeLuxe jde design ruku v ruce s funkčností

Střešní krytina SATJAM Rapid DeLuxe poskytuje díky několika inovacím vyšší užitnou hodnotu i snadnější práci s krytinou

Díky svému nadčasovému vzhledu získaly v posledních letech na oblibě hladké plechové krytiny se stojatou drážkou. Kromě designu je ale třeba při řešení střechy myslet i na funkčnost. Oba tyto požadavky v sobě spojuje inovovaná plechová krytina SATJAM Rapid DeLuxe.

Mezi nejpreferovanější typ lehké střešní krytiny patří zastřešení se vzhledem falcovaného plechu. Ten ovšem obvykle bývá poměrně náročný na precizní řemeslné provedení. Alternativou jsou krytiny se vzhledem dvojité stojaté drážky, založené ale na odlišných technologických postupech. „Tohoto principu využívají i naše krytiny z řady SATJAM Rapid, které svým minimalistickým vzhledem připomínají právě falcovaný plech. Na tento trend jsme před třemi roky navázali inovovanou krytinou SATJAM Rapid DeLuxe, která přinesla několik technologických vylepšení. S ohledem na její dlouhodobou oblibu u majitelů a investorů jsme proto aktuálně zvýšili její výrobní kapacity i množství typů povrchů a barev, a zařadili ji do stejné cenové hladiny jako původní SATJAM Rapid,“ uvádí Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM, předního českého výrobce plechových střech. Krytina je tedy nově k dispozici ve všech povrchových úpravách z řad Excelent, Extra a Efekt. Výrobní možnosti rozšířila nově instalovaná výrobní linka, která umožňuje rychlejší plnění stále rostoucí poptávky.

Nový tvar zámků a zvětšení perforace pro kotvení pomáhají eliminovat nežádoucí tvarové změny vlivem dilatace krytiny

Oproti svému předchůdci má provedení Rapid DeLuxe prodlouženou perforaci pro kotvení, čímž se zvětšil prostor pro její dilataci. Tato úprava minimalizuje riziko, že by mohlo vlivem přirozené tepelné roztažnosti plechu dojít k jeho nežádoucí tvarové deformaci. Změnil se i tvar zámků, které nyní zajišťují lepší kluznost ve spojích a nově jsou již ve výrobě opatřeny krytkou. Krytina je také doplněna náběhy z obou stran zámků, díky kterým v tomto místě neleží přímo na podkladu. Tato drobná změna pomáhá eliminovat napětí v krytině a tím i riziko zvýraznění případných nerovností podkladu. Krytina je k dispozici ve čtyřech typech profilací – původní hladké provedení a variantu se dvěma širokými prolisy nově doplňuje verze s jemnými prolisy či s mikroprofilací. Ta rovněž dále vylepšuje mechanické parametry krytiny a pomáhá eliminovat odrazy světla od jejího povrchu, které obvykle opticky zvětšují její drobná zvlnění vzniklá například ne zcela rovným podkladem.

Krytina SATJAM Rapid DeLuxe získala ocenění Zlatá taška 2022

Krytina SATJAM Rapid DeLuxe je k dispozici o délce až 9 m a lze ji použít na střechy s velmi nízkým sklonem, a to od 8°. Její efektivitu pak potvrdila také udělená certifikace Česká kvalita – osvědčeno pro stavbu a ocenění Zlatá taška 2022. Majitelé, kteří chtějí svému domu dopřát krytinu moderního vzhledu za ještě lepších cenových podmínek, mohou sáhnout po ekonomicky výhodné alternativě SATJAM Rapid Trend rovněž zachovávající vzhled falcované krytiny. Obě modelové varianty jsou k dispozici v provedení z oceli či slitiny hliníku.

Dodržení postupu instalace je klíčem k úspěchu
Montáž krytiny SATJAM Rapid DeLuxe lze provádět na laťování i bednění. Pokud se počítá s trvale obydleným podkrovím, doporučuje se instalovat krytinu na bednění z důvodu lepších akustických parametrů. „Pokládka na bednění přispívá k omezení šíření hluku do podkroví. Ten může obecně u všech podobných typů krytin vznikat například vlivem sání větru, který může způsobit rozvibrování krytiny. Při pokládce na laťování je mezi krytinou a podkladem malá styčná plocha a energie přenášených rázů na plochu je tudíž větší. Bednění pomáhá tento jev minimalizovat. Ze stejného důvodu by měla být použita separační vrstva, která rovněž pomáhá tlumit vzniklé vibrace,“ vysvětluje Ing. Petr Tureček ze SATJAMu. Šíření zvuku je možné omezit použitím separační rohože WRAP, tlumicích pásků nebo volbou užších pásů krytiny, u nichž je vzhledem k jejich nižší šířce kotvení blíže u sebe, což zmírňuje jejich možné rozvibrování. Krytina SATJAM Rapid Trend pak může být už z výroby opatřena speciální úpravou SoundControl, která dokáže zvuk pohlcovat. Lze ji použít při instalaci krytiny na laťování i na bednění.

Akustika střechy je ovšem komplexní problematika, kterou ovlivňuje mnoho faktorů, jako je sklon střechy, zastavěnost okolí, umístění ob-ektu v terénu a jeho orientace vůči světovým stranám. „V našich montážních návodech proto máme popsána opatření, která eliminují možné negativní jevy, jako je právě přenos hluku. Pokud jde o akustiku, má ale krytina v hmotě střešní konstrukce obecně malý vliv, nejvýznamnější je z tohoto pohledu optimálně navržená skladba střešní konstrukce, která je plně na odpovědnosti projektanta,“ doplňuje Ing. Petr Tureček. Zejména u obytného podkroví by proto měly být již v projektu navržené vrstvy, které poskytnou kromě tepelné izolace také útlum hluku. Při případných problémech s hlučností plechové střechy proto bývá na vině obvykle nevhodný návrh její skladby nebo nedodržení technologického postupu instalace krytiny.

Krytina SATJAM Rapid Trend s úpravou SoundControl

Dilatace krytiny a správné kotvení
U plechových krytin tohoto typu by mělo být počítáno s prostorem pro její přirozenou dilataci. Krytina SATJAM Rapid DeLuxe má proto kromě technologických úprav stanovený i způsob kotvení, který dává prostor přirozené tepelné roztažnosti, aniž dochází ke znehodnocení jejích estetických kvalit. „Krytina SATJAM Rapid DeLuxe se do podkladu kotví skrz připravené otvory délky 24 mm. Šroub musí být umístěný v perforaci tak, aby krytina měla možnost kompenzovat dilatační pohyb. Také musí být správně dotažený, nesmí být přetažený, ale ani příliš volný. Krytina se díky tomu může působením teplotních změn správně smršťovat či roztahovat a nedojde k jejímu nežádoucímu zvlnění,“ upozorňuje Ing. Petr Tureček. Ideální je proto pro instalaci použít utahovačku s možností regulace utahovacího momentu.

Střešní krytina SATJAM Rapid DeLuxe tedy díky technologické optimalizaci výroby i postupu instalace představuje vysoce estetické a dlouhodobě funkční řešení pro moderní střechy.

Více na www.satjam.cz.

Podle podkladů společnosti SATJAM
Foto: SATJAM

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 3/2024