Střechy

Stěrková hmota SANAKRYL TOP

Hydroizolační stěrková hmota speciálně vyvinutá společností AUSTIS pro ochranu, opravy a sanace plochých střech z asfaltových pásů, plechové krytiny a střešní izolační PUR pěny.

Nejvyšší požadavky na kvalitu materiálu jsou kladeny na svrchní vrstvu, která je přímo vystavena povětrnosti a UV záření. Jako posled- ní vrstva se v současné době nejčastěji používá střešní hydroizolační fólie, u zateplených střech pak stříkaná polyuretanová pěna, kterou je ne- zbytné opatřit ochranným nátěrem co nejdříve, nejdéle však do 14 dní. Naopak, nové střešní fólie z měkčeného PVC nevyžadují okamžitou ochra- nu před vlivy povětrnosti, navíc je jejich povrch hladký a žádný ochranný nátěr na nich nedrží.

Stěrku SANAKRYL TOP lze použít nejen k ochranným nátěrům nové střešní izolační PUR pěny, ale současně s nátěrem střešní krytiny ji lze použít i k nátěru klempířského příslušenství střechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a ocelového plechu natřeného antikorozním nátěrem.

Stejně tak lze stěrku využít pro sanaci dnes již málo používaných asfaltových pásů. A jak již bylo řečeno výše, není určen k údržbě a opravě nových fóliových krytin.

Stěrková hydroizolační hmota SANAKRYL TOP se nanáší v tekutém stavu na čisté, odmaštěné a nesoudržných částic zbavené podklady. Po zaschnutí vytváří samostatnou trvale pružnou, bezešvou hydroizolační fólii s minimální nasákavostí, splňující nároky na dlouhodobé zatížení vodou a povětrnostními vlivy.

Ochranný nátěr

SANAKRYL TOP se může použít jako ochranný nátěr se spotřebou 0,5–1,0 kg v případě, kdy je potřeba ochránit podklad před vlivem UV záření a povětrností, nebo v případě, kdy již nějaký nátěr na střešní krytině je a je potřeba jej pouze obnovit. Vždy se ale jedná jen o ochranný nátěr, který nemá vlastnosti hydroizolačních systémů.

Aplikace na asfaltové pásy

SANAKRYL TOP lze využít i jako součást hydroizolačního systému, který vytvoří společně s výztužnou tkaninou. Spotřeba se v tomto případě pohybuje v rozmezí 2,5–3,0 kg/m2. SANAKRYL TOP je v tomto systému určen jako základní kotvicí i jako finální uzavírací vrstva: na očištěnou a odmaštěnou plochu se nejdříve nanese první vrstva hmoty SANAKRYL TOP, poté se na ni ihned vloží výztužná tkanina a nanese se druhá vrstva stěrky SANAKRYL TOP. Celkem se nanášejí 2–3 vrstvy tak, aby byla tkanina v celé ploše pokryta SANAKRYLEM TOP. Další den, když souvrství vyschne, se nanese třetí, pojišťovací vrstva hmoty SANAKRYL TOP. U poslední vrstvy je minimální nános 1 kg/m2. Minimální celková spotřeba SANAKRYLU TOP je tak 2,5 kg /m2. Takto vytvořený hydroizolační sendvič zpevní podklad, zamezí jeho poškození a uzavře možné trh- linky ve střešní krytině. Tento hydroizolační systém se používá k ochraně, údržbě a opravám starších střešních krytin z asfaltových pásů s minimálním spádem 1°. Je nutné ho zároveň použít na místech, kde se dlouhodobě drží voda – např. u prohlubní na ploché střeše. SANAKRYL TOP je možné použít na střechách ve sklonu do 15° i v požárně nebezpečném prostoru.

Hydroizolační stěrka SANAKRYL TOP se vyrábí ve třech odstínech – červenohnědém, světle šedém a bílém. V případě použití stěrky jako součásti hydroizolačního systému se doporučuje bílý odstín použít až na poslední pojišťovací vrstvu. Bílý odstín totiž odráží většinu slunečního záření, a pokud je hmota nanesena v silné vrstvě, nedojde k jejímu proschnutí, a povrch tak může být poškozen vlivem kondenzace vlhkosti. Tyto problémy se vyskytují hlavně na podzim, kdy je vysoká pravděpodobnost výskytu kondenzace v pozdních odpoledních hodinách.

Ochranný nátěr střešní PUR pěny

Aplikace ochranného nátěru tepelné izolace střechy z PUR pěny se provádí vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním do 7–14 dnů od nástřiku PUR pěny. Na připravený podklad se nanáší v jedné vrstvě se spotřebou 1 kg/m2.

Ochranný nátěr plechových střešních prvků

SANAKRYL TOP vytváří celistvou pružnou bezešvou fólii s vysokou přilnavostí a dobře spolupracující s podkladem. Zabraňuje průniku vlhkosti ve spojích a v různých detailech, spolehlivě chrání před nepříznivými vlivy způsobující degradaci plechových prvků. SANAKRYL TOP lze aplikovat i na staré nátěry zbavené ne- soudržných a odlupujících se částí. Aplikace se provádí v jedné vrstvě. Zkorodovaná místa je třeba předem ošetřit a ochránit antikorozní základní barvou ETERNAL antikor akrylátový nebo barvou ETERNAL na kovy. Na připravený suchý podklad, zbavený prachu a odmaštěný, se pak SANAKRYL TOP nanáší štětcem, válečkem nebo vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním se spotřebou 0,5–1 kg/m2.

Společnost AUSTIS, a. s., jako výrobce hmoty SANAKRYL TOP poskytuje bezplatné školení na aplikaci této hmoty i posouzení vhodnosti použití na jednotlivé podklady.

Více na www.austis.cz

ING. Miroslav Bartakovič, technik společnosti AUSTIS