Střechy

Smaragd krášlí střechu ZŠ v Chocni

Smaragd krášlí střechu ZŠ v Chocni S blížícím se koncem školního roku se mnohé školy připravují na potřebné opravy svých budov během prázdnin, a proto ukončují vyučování o týden až dva dříve. Základní škola Mistra Choceňského v Chocni však má svou rekonstrukci za sebou a může předávat vysvědčení v řádném termínu, v klidu a bez stavebního ruchu. V průběhu školního roku zde proběhla oprava střechy, která je nyní pokryta keramickou, pálenou taškou Smaragd, jež svým unikátním tvarem respektuje historický vzhled školy.

Majestátní, trojkřídlá budova s rozlehlým nádvořím naznačuje dlouhou tradici školství v Chocni. Nejstarší zpráva o existenci školy v Chocni pochází již z r. 1509, kdy je v zemských deskách zapsána první zmínka. Tehdy Jan mladší ze Žampachu postoupil Vilémovi z Perština na úplatu svého dluhu mimo jiné louku, „ježto dána ke škole tu v Chocni“. Hned dvakrát v historii pak choceňská škola padla za oběť ničivým požárům, které východočeské městečko zasáhly v 17. a 18. století. Nějaký čas se muselo vyučovat v pronajatých místnostech, mimo jiné místního špitálu. Od poloviny 19. století zažívala Choceň nebývalý boom díky novému železničnímu spojení z Prahy do Olomouce. Zvýšil se počet obyvatel a jednotřídka přestávala stačit. V roce 1896 tak byla zahájena výstavba současné budovy školy podle projektu architektů Karla Havlíčka a Josefa Kosiny. 

Více než stoletá stavba prošla za svou existenci několika dílčími úpravami. V devadesátých letech byla z rozhodnutí Městského úřadu zahájena celková rekonstrukce. Původní krytinu nahradily asfaltové šindele. V posledních letech však šindele přestaly plnit svou funkci, což vedlo k častému zatékání do spodních konstrukcí. Výměna střešní krytiny se stala nevyhnutelnou. 

Objekt školy se nachází v centru Chocně, jen kousíček od barokního kostela Františka Serafinského, a proto město kladlo při výběru nové krytiny důraz na její autentický vzhled. Hlavní roli při výběru modelu keramických, pálených tašek hrál především architektonický styl budovy. Stavbu, pocházející z konce 19. století, kdysi kryla břidlicová krytina a model Smaragd svým čtverhranným tvarem břidlicové kameny připomíná. Model Smaragd patří do portfolia značky BRAMAC a reprezentuje prémiovou keramickou krytinu. V Čechách je zatím jen pár historických objektů, které se mohou pochlubit Smaragdem na střeše, mezi nimi hrad Rychmburk nebo funkcionalistická tzv. Henleinova vila v Liberci. Pokládka samotné krytiny není nijak obtížná, ale vyžaduje řemeslnou přesnost. „Zejména laťování musí být precizně zpracované a rovné, aby tašky v zámcích dobře seděly a vytvářely dokonalou rovinu. Ve velkých plochách pak krásně vynikne hladký povrch a symetrický tvar střešních tašek,“ prozrazuje Martin Antonín Weber, jednatel firmy WN service s.r.o., která měla pokládku krytiny na starosti. Zvolený kaštanově hnědý odstín krytiny se vkusně doplňuje s měděnými klempířskými prvky, které vyrábělo na míru Umělecké klempířství Kováč z Moravy. Na členité střeše s vikýřovými prvky jich přitom nebylo málo a firma se tak musela popasovat s formátováním tašek. „Keramické tašky BRAMAC mají velmi kvalitní, tvrdý a v lomu stejnobarevný keramický střep, který se dobře řeže,“ dodává za realizační firmu Martin Antonín Weber. Na výrobu keramické krytiny BRAMAC se používají ty nejlepší jílovité hlíny těžené v Německu, proto jsou tašky po vypálení velmi tvrdé a odolné. Základní škola v Chocni tak získala krytinu, u které se životnost počítá v desítkách let a která klade minimální nároky na údržbu. 

Díky dlouhému vývoji českého školství zaujímají historické budovy významný podíl v rámci školských zařízení. Celou řadu z nich je třeba uzpůsobit požadavkům výuky i moderním stavebním standardům a normám. Pardubický kraj však neváhá do školských objektů investovat, a tak může být v září nejeden prvňáček z Chocně pyšný, že nastoupil na školu, která tak trochu připomíná tu pohádkovou z Bradavic.