Střechy

Rekonstrukce střechy – Systém DELTA®-MAXX POLAR

Žádná část domu není tolik vystavena nepřízni počasí jako právě střecha. Přesto majitelé objektů často podceňují potřebu její kompletní rekonstrukce. Dobře promyšlená modernizace přináší množství výhod a celkové náklady na renovaci se vrátí už po několika letech. Navíc při čerpání z programu Nová zelená úsporám se tato doba zase o kus zkrátí. Kromě našich standardních řešení rekonstrukcí vám nabízíme i konkrétní poradenství pro individuální návrh vaší střešní konstrukce.

Proč má smysl rekonstrukce střechy?
Pokud střechu necháte rekonstruovat efektivně a budete klást důraz na optimální tepelnou izolaci a kvalitní řemeslné zpracování, výrazně snížíte náklady za vytápění. Můžete využít i dotační program Nová zelená úsporám. A když máte střechu v perfektním stavu, zvýšíte tím i hodnou svého domu, protože střecha je jeden z hlavních ukazatelů stavu nemovitosti. Je tedy celá řada důvodů, proč udržovat střechu v dobrém stavu a proč provést její kompletní rekonstrukci.

Kdy je třeba nechat provést rekonstrukci střechy?
Existují signály, které vám napoví, že by bylo dobré střechu opravit a nebo provést rekonstrukci. Stále častější poškození krytiny, její lámání, chybějící části, vadné oplechování a detaily jsou jasným znamením, že je třeba něco provést, aby se zabránilo poškození níže položených částí střešního pláště.

Rekonstrukce střechy má nesporně smysl i tehdy, kdy není primárně poškozena krytina, ale střecha už nestačí moderním nárokům na tepelně technické požadavky. Ty jsou v současné době stále přísnější, ale vedou k výrazně lepší tepelné pohodě a hlavně k velké úspoře nákladů za vytápění. Tato úspora za vytápění pak urychlí návratnost vložené investice.

Nejčastější signály pro potřebu rekonstrukce střechy:

 • optické poškození střechy (polámané nebo chybějící tašky či části krytiny, poškozené oplechování apod.),
 • velké energetické ztráty – vysoké náklady na vytápění, chladno v podkroví v zimě
 • přehřívání podkroví v letním období
 • projevy vlhkosti ve střeše způsobené:
 • zatékáním deště nebo vnikáním sněhu do střechy
 • tepelnými mosty – chybějící nebo nedostatečná tepelná izolace
 • nesprávně zvolená anebo špatně provedená parozábrana
 • a z toho často vznik plísní


Parozábrana – časté slabé místo ve skladbě střech

Za poslední roky se zpřísnily požadavky tepelně technické normy, což vedlo k zateplování vyššími tloušťkami tepelných izolantů. O potřebnosti parotěsné zábrany v šikmé střeše se sice dlouhodobě ví, ale nedává se již takový důraz na její správný výběr, vlastnosti a hlavně na její vzduchotěsné provedení. To vyžaduje nejen kvalitní slepení v přesazích, ale dále také vzduchotěsná napojení na všechny prostupující prvky a konstrukce (např. štítová stěna, nadezdívka, střešní okna, odvětrání kanalizace atd.).  Pokud parotěsná zábrana není zvolena správně a / nebo není provedena vzduchotěsně, často dochází ke kondenzaci vodní páry ve střešním plášti, která způsobuje vlhnutí tepelné izolace a uživatel střechy to nepřehlédnutelně pocítí na:

 • vysokých nákladech za vytápění ( a i přesto nemusí být v podkroví příjemně)
 • tvorbě plísní na vnitřních plochách podkroví
 • zatékání kondenzátu do interiéru – vlhké mapy
 • a z dlouhodobého pohledu může být dokonce ohrožena statika krovu a tím i celé střechy
Zatékání kondenzátu do interiéru – důvod? Nesprávné nebo chybějící napojení parozábrany v detailech (není provedeno vzduchotěsně)

DELTA®-systémové řešení rekonstrukce střechy

Pro dodatečné zateplení poskytuje DELTA® mnohá systémová řešení, ať už jako čistě nadkrokevní, nebo v kombinaci nadkrokevní s mezikrokevní izolací –  a to vždy energeticky optimálně přizpůsobené individuálním požadavkům a potřebám investora. A další nesporná výhoda těchto systémových řešení? Rekonstrukce se provádí z vnější strany střechy, velmi často bez zásahu do stávajícího obytného prostoru v podkroví.

Nesprávně zvolená a chybně provedená parozábrana – plesnivá tepelná izolace / kritické narušení statiky krovu

Výhody systému DELTA®-MAXX POLAR:

 • Kompletní řešení zateplení střechy z exteriéru
 • Vhodný i pro rekonstrukci střechy s poškozenou parozábranou
 • Úspora energie – snížení nákladů za vytápění (možnost čerpání z dotačních programů)
 • Snížení přehřívání podkroví v letních měsících
 • Provedení desek vždy na pro/drážka pro co nejvyšší  vzájemnou těsnost
 • 30letá záruka na integrovanou podstřešní membránu

Více informací najdete ZDE: www.doerken.com/cz/cs/