Střechy

Regenerace plochých střech: snadno, rychle, bezpečně a hospodárně

Tekutá složka je smíchána v poměru 1 : 1 s práškem, čímž se předejde chybné manipulaci
Zdroj foto: Remmers

Remmers systémy MB PUReactive zajišťují rychlou, bezpečnější a hospodárnější izolaci střešních plášťů.

Životní cyklus ploché střechy není neomezený – v závislosti na podmínkách, zatížení a údržbě může vydržet až 30 let. Vhodnou regenerací lze životnost střešního pláště ale výrazně prodloužit, aniž by se střešní plášť musel pracně a nákladně odstraňovat.

Systémy Mb PUReactive od Remmers jsou pro tento účel naprosto ideální. Tato inovativní technologie renovace, resp. regenerace plochých střech je zvláště hospodárná, vyznačuje se vysokou flexibilitou a splňuje ty nejvyšší požadavky dané předpisy a normami.

MB PUReactive lze aplikovat také stříkáním, což přináší časovou výhodu zejména na velkých plochách
Zdroj foto: Remmers

Ploché střechy najdeme všude: na průmyslových budovách, garážích a také na obytných domech. Někdy jsou zelené, jindy jsou vybaveny fotovoltaickými systémy, někdy slouží i jako střešní terasy. ale většinou jsou neudržovány. To může mít nepříjemné následky, protože vysoké zatížení větrem, exhalacemi, sněhem a deštěm, případně ještě v kombinaci se zadrženou či stojatou vodou, oslabuje izolační schopnost pláště ploché střechy. Nyní existují dvě možnosti: dražší, náročnější demolice a sanace nebo regenerace. Regenerace nebo sanace – to je velký rozdíl. V čase, v ekonomice, hospodárnosti.

Regenerace probíhá, když v blízké budoucnosti může dojít k dalšímu či následnému poškození – slouží i tedy jako prevence. Přitom není rozhodující, že použitý produkt plně přináší požadovanou funkčnost, ale spíše, že posiluje stávající funkční vrstvu. To je spojeno s výrazně menšími náklady a úsilím, proto se vyplatí pravidelná kontrola a včasné posílení izolace ploché střechy. Prodloužení životnosti (o několik let) závisí na stavu původní izolace a její kvalitě, či lépe řečeno stupni degradace a poškození. Staré izolace mohou být z různých materiálů: z PVC, z EPDM, z bitumenových pásů či z falcovaných plechů, ale i jen betonové nebo kombinované. Tyto stavební materiály se velmi liší ve svých chemických a fyzikálních vlastnostech. Výzvou tedy je vytvořit trvalý funkční spoj s novou izolační vrstvou. Ideální produkt v portfoliu Remmers je systém MB PUReactive+. Praxe ukázala, že čištění střešní plochy tlakovou vodou před aplikací je plně dostačující (v mnoha případech) pro dosažení kvalitní a garantované mezivrstevní adheze. Tím se eliminuje potřeba použití různých spojovacích můstků či penetrací. Materiál lze aplikovat bez vložení rouna, protože obsahuje rozptýlená vlákna. Tato vlákna zajistí, že se tahové síly, které mohou vzniknout například nad trhlinami, absorbují bez poškození. Vložení dalšího rouna či vlysu tak již není potřeba. Tato vynikající vlastnost byla prokázána certifikací a schválením podle EaD 0303-50-00-0402 (dříve ETaG 005) v nejvyšších výkonnostních třídách.

Zdroj foto: Remmers

Produkt se také používá pro izolaci svislých konstrukcí na střeše, atik, světlíků a dalších konstrukčních prvků. Díky své stabilitě se MB PUReactive+ přizpůsobí všem nerovnostem, náběhům a průchodům či prostupům v konstrukci střešního pláště. Regenerační vrstva je tedy plně monolitická – bez spojů nebo střídání různých materiálů. Navíc je snadno a rychle aplikovatelná, ať už válečkováním, nebo stříkáním. Přičemž nástřik umožňuje provést i více než 150 m2 za hodinu.


V současnosti se mnoho plochých střech využívá pro instalaci fotovoltaických systémů. Pro zajištění bezpečnosti na příští roky se vyplatí předchozí regenerace izolace, Zdroj obrázku: Achim Banck – stock.adobe.com

Další výhoda aplikace airless nástřikem:
Materiál již není třeba ručně nebo jeřábem přepravovat na střechu. Stříkací stroj (airless) může smíchaný produkt přepravit až do výšky 60 m. Náročná přeprava materiálu se tímto eliminuje a ve spojení s vysokou plošnou výtěžností se regenerační opatření stává mnohem hospodárnějším. Časově i finančně.

Systémy MB PUReactive od Remmers plně bodují také v oblasti statiky konstrukcí:
Například MB PUReactive+ přitěžuje navíc jen 3,7 kg/m2, což je velká výhoda, pokud má být střecha využita například pro následnou fotovoltaickou instalaci. o naprosto vynikající požární odolnosti ani nemluvě.
Co přesně je PU-hybridní izolace?
Technologie MB PUReactive se zakládá na kombinaci tekuté a práškové složky, které se synergeticky doplňují. Časté chyby v mísicích poměrech jsou jednoduše eliminovány díky jednoduchému mísicímu poměru 1 : 1. Ve smíchaném stavu má materiál dlouhou dobu zpracovatelnosti, a to přibližně 90 minut, ale po aplikaci reaguje velmi rychle, takže izolace je po přibližně 90 minutách odolná proti dešti a po přibližně čtyřech hodinách plně pochozí. Většinou, jak bylo popsáno výše, není potřeba žádná penetrace.
Systémy z rodiny MB PUReactive, jako jsou MB PUReactive+, MB PUReactive a MB PUReactive TX, dělají izolaci plochých střech ještě bezpečnější, jednodušší a hospodárnější. Zvládnou regenerovat téměř každý střešní plášť.

Podle podkladů společnosti Remmers

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 3/2024