Střechy

Použití hydroizolačních fólií FATRAFOL na zelených střechách

Všechny střechy jsou realizovány jako „zelené střechy“, s vegetací

Zelené střechy nabývají stále na popularitě. Střechy pokryté půdou a rostlinami se osvědčily jako přírodní ekologická klimatizace zvyšující kvalitu životního prostředí a zlepšující mikroklima v hustě zastavěných oblastech.

Zelené střechy prodlužují životnost střešního pláště, protože ho chrání před UV zářením, povětrnostními vlivy, vysokými teplotami i mechanickým poškozením. Zároveň mají výraznou estetickou funkci – svým vzhledem oživují okolní zástavbu, zpříjemňují prostředí, dávají vzniknout novým relaxačním zónám. Zelená střecha má také pozitivní vliv na vnitřní prostředí budov. Vegetace chrání před průnikem vysokých letních teplot do interiéru a udržuje vyrovnané podmínky a reguluje teplotní výkyvy, takže vytváří stálý tepelný komfort. Rostliny pohlcují škodliviny a prach, filtrují vzduch a čistí tak ovzduší. Zelené střechy i výrazně napomáhají při hospodaření s odpadní – dešťovou vodou, odlehčují kanalizační systém.

Hydroizolační fólie FATRAFOL
Fóliový hydroizolační systém FATRAFOL-S je určen pro vytvoření povlakové hydroizolace střech. Uplatnění nachází na všech typech objektů od rodinného domu po rozsáhlé skladovací a výrobní areály. Využívá se na novostavbách stejně jako při rekonstrukcích a modernizacích budov. Systém se skládá jak ze samotných fólií, tak z doplňků, které jsou nezbytné pro zajištění dokonalé izolace střechy. Pro vytvoření izolace zelené střechy je ideální volbou folie FATRAFOL 818, která je vyrobena na bázi PVC-P se zabudovaným skleněným rounem. Je určena k provádění jednovrstvých povlakových hydroizolací plochých střech, které jsou přitíženy praným říčním kamenivem nebo jakoukoli provozní vrstvou, např. dlažbou na podložkách, dřevěným roštem nebo vegetačním souvrstvím.

Pro provádění jednovrstvých povlakových hydroizolací plochých střech, mechanicky kotvených k podkladu je určena fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou – FATRAFOL 810/V, která odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.

Bytový dům Fragment
Na lichoběžníkově uspořádaném pozemku Rohanského nábřeží na ploše 18 050 m2 byl postaven bytový dům s příznačným názvem FRAGMENT. Celkem 140 nájemních jednotek čítá dispozice 1+kk až 5+kk i mezonety s několika koupelnami a terasami. Kvůli zajištění dostatku slunečního světla a výhledu je každé křídlo domu jinak vysoké.

Nejvyšší úrovně devíti pater dosahuje směrem od Invalidovny a v samotném středu. Západním směrem ke Kaizlovým sadům se masa postupně snižuje, nejnižší úrovně čtyř pater pak dosahuje na jižní straně. Celá rezidenční budova splňuje podmínky nízkoenergetického domu. V domě jsou navrženy dnes již standardní technologie 21. století, jako jsou tepelná čerpadla, nakládání s dešťovou vodou, využívání vlastních zdrojů podzemní vody. Všechny střechy nového areálu jsou navíc realizovány jako „zelené střechy“, s vegetací.

Střechy jsou řešeny jako ploché s železobetonovou nosnou konstrukcí. Skladba střech se liší podle předpokládaného využití. Jedná se jak o jednoplášťové skladby s klasickým pořadím vrstev, s přitížením krytiny kačírkem, případně dřevěnou palubou, tak i o střechy zelené, střechy pochozí a pojížděné. Jako hydroizolace jsou navrženy asfaltové modifikované pásy a hydroizolační fólie FATRAFOL.

Společnost Fatra v letech 2022 a 2023 dodávala na projekt Fragment v pražském Karlíně fólie FATRAFOL 818 + FATRAFOL 810/V tl. 2,0 mm. Důvodů, pro které investor zvolil právě fólie FATRAFOL, je mnoho. Jedná se o ucelený hydroizolační systém včetně všech doplňků s ověřenou kompatibilitou. Díky subtilnosti a lehkosti systému, dochází nejen k minimálnímu přitížení nosné konstrukce střechy, ale vznikají i minimální přepravní náklady. Nezanedbatelným argumentem pro použití hydroizolačních fólií Fatrafol jsou rychlost pokládky, bezúdržbovost a dlouhá životnost. Výrobce také nabízí prodlouženou záruku.

www.fatrafol.cz
Podle podkladů společnosti Fatra
Foto: © Fatra
Detail: © QARTA Architektura

Publikováno v časopise Materiály pro stavbu 6/2023