Střechy

Masivní stropy a střechy Ytong mají ty nejlepší vlastnosti stavebního systému Ytong

Pokud u pórobetonového stavebního systému Ytong hledáte stropní panely, typické pro železobetonové nebo zděné konstrukce, narazíte na produkty jako jsou prefabrikované železobetonové nosníky a výplňové nevyztužené vložky z pórobetonu Ytong. Ty jsou základem montovaných stropních systémů Ytong Klasik a Ytong Ekonom

Masivní stropy a střechy Ytong mají ty nejlepší vlastnosti tohoto materiálu a podle slov Ing. Martina Mihála, vedoucího technického oddělení Xella CZ/SK, nejsou před realizací montovaného stropu na stavbu kladeny žádné speciální požadavky. Strop Ytong je kladen na nosné konstrukce – stěny nebo průvlaky a tyto konstrukce musí být schopny přenést zatížení ze stropu.

Jak náročná je realizace montovaného stropu pro stavební firmy?
Montovaný strop je jednoduchý a montáž zvládne každá firma, která dodrží doporučené stavební postupy. Skladby stropů jsou jednoduchou skládačkou bez složitého vázání výztuží. Na rozdíl od klasických železobetonových stropních panelů lze nosníky a stropní vložky Ytong přemísťovat i bez mechanizace. Strop Ytong Klasik se skládá z nosníků a stropních vložek, které se rozloží podle kladečského plánu. Prostor nosníků mezi vložkami se vybetonuje současně s realizací 50 mm silné nadbetonávky. Do nosníků může být pro zvýšení únosnosti přidána výztuž podle projektové dokumentace a do nadbetonávky se vždy vkládá výztuž (kari síť).

Strop Ytong Ekonom také nepracuje se stropními panely, jeho základem jsou také stropní vložky a nosníky. Ve srovnání se stropem Ytong Klasik je méně náročný na betonáž. Betonový rastr stropu tvoří v jednom směru nosníky a druhém nízké stropní vložky, rozmístěné zpravidla po čtyřech vysokých stropních vložkách (výška vložky se rovná výšce stropu). Nosníky jsou tedy propojeny v místě nízkých vložek, a tak je nahrazena nadbetonávka stropu. Vybetonování prostor mezi vložkami je velmi jednoduché, neboť betonovou směs jednoduše stavebník nebo realizační firma zarovná s horní hranou stropních vložek. U obou typů stropu se dají vložky podle potřeby upravovat pilou, stejně jako tvárnice Ytong.

Má montovaný strop nějaká omezení, pokud jde o statiku stavby. při rekonstrukci rodinného domu?

Montované stropy Ytong jsou navrženy pro běžné rozpony stropů a střech obytných budov. Pokud potřebujeme větší zatížení nebo rozpony nad 6,5 metrů, můžeme přidávat výztuž nebo zdvojovat nosníky. U stropu Ytong Klasik můžeme se zdvojenými nosníky překlenout i 7,5 metru. Montované stropy lze aplikovat na většinu půdorysů. Kladečské plány, které jsou součástí dodávky stropů Ytong, zpracovávají zkušení statici, kteří umí vyřešit i půdorysy s nedostatkem nosných prvků vložením skrytých průvlaků nebo kolmým napojením nosníků.

Jaká je jeho hlavní výhoda v porovnání s klasickým železobetonovým monolitickým stropem?

Hlavní výhoda je v realizaci. Není třeba celoplošné bednění, stačí podepření v rozpětích po 1,6 metru. Není třeba složité vázání výztuže. Množství betonu je podstatně menší.