Stavitel

Zvýšení šance na opravy budov

Evropský parlament umožnil členským státům výrazně navýšit podporu pro celkové renovace nemocnic, škol a nově i bytových domů.

Evropský parlament dnes schválil legislativu, která ovlivní čerpání z budoucích evropských fondů. Oba nejdůležitější fondy – Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj – umožní financovat energeticky úsporné renovace veřejných budov a nově i bytových domů několikanásobně vyšším procentem než v současném programovém období.

Uvedení dnešního rozhodnutí do praxe bude ale už v rukou vlády, která podmínky čerpání celkem 550 miliard korun, které bude mít Česko pro období 2014-2020 k dispozici, připravuje.


Nová nařízení umožňují členským státům zvýšit finanční podporu tzv. nízkouhlíkových strategií, tedy i vyšší podporu pro snižování energetické náročnosti budov. Evropský fond pro regionální rozvoj dokonce obsahuje minimální procento, které mají členské státy využít na nízkouhlíkové strategie v oblasti bydlení.

V méně rozvinutých regionech, kam spadají v Česku všechny kromě Prahy [1], má jít o minimálně 12 % z celkové částky, v rozvinutých regionech, kam u náš patří pouze Praha, pak nejméně o 20 %. Jde o výrazný posun, ve stávajícím programovém období bylo možné pro tuto oblast využít jen maximálně 4 % a tato možnost se otevřela až v polovině programového období. 

Tuto šanci by měla česká vláda využít při právě probíhající přípravě Dohody o partnerství. Pro energeticky úsporné renovace veřejných budov a bytových domů je potřeba v operačních programech zajistit progresivní, ale přitom z praxe vycházející podmínky, jednoduchou administrativu a dostatečné finanční prostředky.

Na programy podporující úspory energie v budovách lze v sedmiletém programovém období efektivně vynaložit až 75 miliard korun. K tomu by měla Nová zelená úsporám alokací alespoň 25 miliard zajistit podporu rodinných domů, které jediné nelze z evropských fondů podpořit.

Takto nastavený program podporující energeticky úsporné renovace budov by celorepublikově dokázal vytvořit až 35 000 tisíc nových pracovních míst. Dopad na HDP by mohl být podle odhadů Šance pro budovy až 1 % ročně.
Investice do úspor v budovách v rámci Operačního programu Životní prostředí patřily mezi nejúspěšnější již ve stávajícím programovém období.

Původní alokace se několikrát navyšovala a nakonec se jen na renovace veřejných budov (celkem 3500 objektů) už vyčerpalo přes 16 miliard korun. Na řadu žadatelů z řad škol, nemocnic či úřadů se přesto nedostalo. A právě ti by mohli přijít na řadu v následujících letech.

Petr Holub, ředitel Šance pro budovy, aliance asociací podporující energeticky úsporné stavebnictví, řekl:
„Dnešní rozhodnutí Evropského parlamentu dává České republice možnost energeticky úsporně zrenovovat další tisíce veřejných budov jako jsou například školy nebo nemocnice, ale také bytové domy. V letech 2014 až 2020 lze na tyto účely efektivně vyčerpat až 75 miliard korun. Bude jasně viditelnou vizitkou nové vlády, zda tuto šanci naplno využije.“