Stavitel

Vypočítejte si světelnou a energetickou výkonnost skla

S novou aplikací od Guardian si můžete jednoduše vypočítat parametry vámi zvoleného zasklení na budově. Umožňuje vypočítat světelnou a energetickou výkonnost jakéhokoli jednoduchého skla nebo kombinace typů skel a jejich tloušťky u dvojskel a trojskel.

 

 

Nástroj je určen zejména pro architekty, projektanty, dodavatele fasád a výrobců izolačních skel, kteří si tak mohou prověřit a porovnat varianty skel do svých projektů. Výstupy z výpočtů se využívají při návrhu a dimenzování vzduchotechniky budov.


Aplikace je dostupná na stránkách společnosti Guardian. Po jednoduché instalaci je možno vybrat si z 12 jazyků, jak s ní komunikovat – k dispozici je i čeština.

V přehledném menu je pak snadné nakonfigurovat zasklení pro projekt, přičemž se z nabídky konfigurátoru zvolí druh a typ skla, počet skleněných tabulí, jejich tloušťka a případně další doplňující parametry. Na základě těchto dat kalkulátor vygeneruje detailní report o výkonnosti skla v souladu s normami EN 410 a EN 673, které vymezují určení světelných a slunečních charakteristik a součinitele prostupu tepla (hodnota U).

Po zadání potřebných údajů kalkulátor vypočte tepelné a světelné vlastnosti skla, jako je světelná propustnost, reflexe, podání barev. Kalkulátor současně definuje úroveň solární energie, tedy prostup slunečního svitu, stínící koeficient, energetickou propustnost a další. Součástí reportu je i stanovení hodnoty neprůzvučnosti skla.

Výstup má podobu PDF souboru, aby s ním bylo snadné dále pracovat. Výpočtové metody, které kalkulačka používá, byly auditovány autorizovanou organizací KIWA a veškerá výpočetní data byla převzata z hodnot naměřených nezávislými zkušebnami. Prověřená a věrohodná data zaručí bezproblémovou aplikaci při navrhování a výstavbě budov a jejich environmentálních kontrolních systémů.

Anna Hroudová