Stavitel

Územní rozhodnutí pro Nový Žižkov

Discovery Group vítá rozhodnutí Magistrátu hl. m. Praha, kterým bylo potvrzeno územní rozhodnutí, vydané stavebním úřadem Praha 3 v září 2012. V severní části Nákladového nádraží Žižkov tedy bude 1. etapa projektu Nový Žižkov.

 

 

„Je to milník ve vývoji revitalizace celého území Nákladového nádrží, který by se měl stát impulsem pro konverzi celého území. Jsme přesvědčení, že se jedná o rozhodnutí, z něhož budou mít prospěch obyvatelé Žižkova i celá Praha. Završilo se tak naše více než pětileté úsilí vytvořit v prostoru bývalého a nevyužívaného nádraží městské centrum Prahy 3,“ říká Jonathan Wilkinson, výkonný ředitel společnosti Discovery Group. „Jedná se o jeden z největších projektů v Praze – kombinuje městotvorné funkce a bude se významně podílet na přeměně této části Žižkova. Do zanedbané oblasti vdechne nový život. Prostor bývalého nákladového nádraží představuje brownfield a vyžaduje investice. Jsme přesvědčeni, že náš projekt je příkladem souladu mezi zájmy privátního investora a potřebami města.“


Nový Žižkov je navržen tak, aby vytvořil pulzující městskou čtvrť, která bude poskytovat nové pracovní příležitosti, byty, veřejnou vybavenost a možnosti k využití volného času. Veřejná prostranství a komunitní zařízení kolem obchodní čtvrti vytvoří kontaktní místo prostřednictvím obchodů, kanceláří, restaurací a míst pro trávení volného času. Projekt splňuje nejvyšší kritéria ekologických standardů. Jeho součástí je i více než 40 % zeleně a parků na 13 hektarovém pozemku. Vznikne tu mnoho pracovních příležitostí v oblasti služeb, obchodu a dalších odvětvích.

První fáze projektu, zahrnující území o rozloze 140 000 m² , představuje pro Žižkov investice vyšší než 250 milionů eur (přibližně 7 miliard korun). Projekt je realizován společností CCZ s.r.o., což je společné joint venture partnerství mezi společnostmi Discovery Group, Grainger plc, společností obchodovanou na londýnské burze, a BlueHouse Capital, mezinárodní investiční institucí.

Gabriela Dvořáková