Stavitel

Spotřeba pěnového polystyrenu se vrací k růstu

Spotřeba pěnového polystyrenu jako izolačního materiálu v České republice letos meziročně vzroste o 3,7 % na 58 500 tun.

Předpověď vývoje této spotřeby, kterou sestavilo Sdružení EPS ČR, počítá s nárůstem navzdory krizi ve stavebnictví i nejistotám, které panovaly v první polovině roku kolem dotačního programu Nová zelená úsporám. Doposud rekordní spotřeba z roku 2011 (tj. 62 000 tun) ale podle předpovědi překonána nebude.


V roce 2012 se spotřebovalo o 9,9 % méně pěnového polystyrenu než v rekordním roce 2011. „Důvodem byla především ekonomická recese obecně a vývoj ve stavebnictví obzvláště,“ říká Ing. Pavel Zemene, Ph.D., předseda Sdružení EPS ČR. V letošním roce se však podle slov Pavla Zemene situace vrací k černým číslům a to zejména díky vyhlášení podmínek programu Nová zelená úsporám. „Zatímco v první polovině letošního roku došlo k meziročnímu snížení spotřeby o 10 %, po vyhlášení podmínek jsme zaznamenali razantní růst,“ analyzuje.

gr1

Zdroj: Předpověď vývoje spotřeby pěnového polystyrenu, Sdružení EPS ČR

Evropa klesá, Česko roste
Přestože se letošní spotřeba pěnového polystyrenu v České republice pravděpodobně nevyrovná rekordnímu roku 2011, trh zaznamenává především díky dotacím viditelné oživení. „V prvním pololetí se spotřebovalo měsíčně průměrně 4 100 tun polystyrenu, průměrná měsíční hodnota ve 3. čtvrtletí 2013 překročila již 6 600 tun. To je nárůst o 61 %,“ upozorňuje Zemene a dodává: „I díky příznivému počasí očekáváme letos meziroční nárůst o 3,7 %.“

Navíc vláda v demisi schválila pokračování programu Nová Zelená úsporám. Ten by měl do roku 2020 poskytnout dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun. Plynule tak naváže na stejnojmenný program, jenž začal letos v srpnu. V rámci něj lidé žádají o dotace na zateplení především rodinných domů. Podle Ministerstva životního prostředí, které návrh předložilo, by program měl podpořit zaměstnanost i úspory v domácnostech.

Celoevropská spotřeba pěnového polystyrenu se v důsledku vleklé krize ve stavebnictví očekává oproti loňskému roku nižší o 7 – 9 %. „Hodnoty z České republiky tak ukazují, že dotace na zateplování jsou efektivní,“ uvádí Zemene.

Zbývá zateplit plocha o rozloze tří lipenských přehrad
Přestože je pěnový polystyren nejpopulárnějším izolačním materiálem a o účinnosti zateplení pochybuje již málokdo, v Česku je stále téměř 145 milionů m2 nezateplených obvodových stěn. To je pro představu rozloha tří vodních nádrží Lipno. Největší podíl představují zejména staré nezateplené a nezrekonstruované budovy. „Staré stavby vznikly v době, kdy byly výdaje na energie zanedbatelné,“ říká Zemene. Podle údajů společnosti PORSENNA nebylo v roce 2012 v Česku zatepleno celkem 77 procent všech obydlených bytových jednotek. A při současném tempu zateplování se do roku 2020 tento podíl sníží pouze na 55 procent. V roce 2030 tak podle odhadů odborníků nebude zateplen stále milion bytových jednotek, převážně v rodinných domech. V kombinaci se zanedbáním adekvátní tloušťky izolantu a zvyšujících se cenách za energie se mohou tisíce domácností v Česku ocitnout na prahu tzv. energetické chudoby.