Stavitel

Revitalizace Karlova náměstí v Praze

Rada hl. m. Prahy v úterý vyslovila podporu revitalizaci Karlova náměstí a schválila studii stavebních a dalších úprav náměstí z Kanceláře veřejného prostoru Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

 

 

 

Ještě letos tak započnou přípravné práce první etapy revitalizace náměstí. Radní zároveň přijali memorandum, díky kterému by v této lokalitě všechny investiční akce městských institucí včetně Technické správy komunikací či Dopravního podniku hl. m. Prahy měly být koordinované.


Karlovo náměstí je jedním z nejvýznamnějších veřejných prostor v centru Prahy, ale jeho stav byl dlouhodobě zanedbáván. Chybí zde přechody pro pěší, náměstí je znečištěné a mnoho procházejících se v jeho blízkosti podle průzkumů necítí bezpečně.

Město se Karlovo náměstí snaží revitalizovat již několik let. S městskými částmi již jedno memorandum podepsalo, nicméně na rozsáhlou obnovu náměstí Praha neměla prostředky. Problematické také byly razantní zásahy do dopravy a do celkové podoby náměstí, které zpochybnili odborníci památkové péče. Praha proto využije již schválených dopravních investic k realizaci alespoň základních úprav náměstí a vyřešení nejkritičtějších nedostatků.

„Dopravní podnik plánuje rekonstrukci tramvajové trati Myslíkova–Moráň a my mu přidáme peníze, aby současně mohl provést modernizaci přilehlých veřejných prostranství. Obdobně posílíme rozpočet Technické správy komunikací, aby upravila jí příslušející veřejná prostranství a světelnou signalizaci. V rámci rekonstrukce tramvajové trati proběhne úprava okolí už podle zpracované studie. Tím město splní část závazku revitalizovat Karlovo náměstí a ušetří peníze, které by vynaložilo, kdyby se k částem souvisejícím s opravovanou tramvajovou tratí muselo znovu vracet,“ uvedl primátor Tomáš Hudeček s tím, že finance ve výši až 250 milionů korun Praha získá snížením kapitálových výdajů Odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy.

Karlovo namesti navrh

V první etapě restrukturalizace (2013–2014) bude v rámci již naplánovaných investičních akcí rekonstruována tramvajová trať, proběhne úprava křižovatek a jejich signalizačních zařízení a zlepší se podmínky pro pěší (reorganizace a zúžení dopravních pruhů, úprava zastávek tramvajové trati, doplnění povrchových přechodů, zúžení jízdních koridorů, rozšíření chodníků apod.).

„Poté by měla pokračovat druhá etapa zahrnující úpravy plochy náměstí s cílem vyřešit lepší pěší prostupnost a přehlednost náměstí, vytvořit nové vazby, v rámci dopravních možností scelit prostor, zvýšit pobytový komfort v parku a bezpečnost, provést rekonstrukci zeleně včetně jejího doplnění,“ dodala Pavla Melková z Kanceláře veřejného prostoru ÚRM.

 

Adam Švejda