Stavitel

Projekt ELI Beamlines úspěšně pokračuje

Dne 18. října 2013 se na staveništi v Dolních Břežanech u Prahy, kde vzniká unikátní laserové centrum ELI Beamlines, objevila vzácná návštěva – evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn.

Představitelka Evropské komise se v doprovodu zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd ČR, Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a dalších osobností přijela přesvědčit, jak pokračuje projekt uživatelského výzkumného střediska realizovaného Fyzikálním ústavem AV ČR.

Panevropské výzkumné centrum ELI má ambici, aby v něm bylo dosaženo nových poznatků použitelných v řadě oborů od laserové fyziky přes materiálové vědy až po medicínu. Výstavbu provádí sdružení společností Metrostav, VCES a OHL ŽS (sdružení MVO).


„Pro nás je důležité především to, že se paní komisařka mohla přesvědčit, že rozfázování realizace projektu i do dalšího programového období, o které jsme Evropskou komisi nedávno žádali, mělo své opodstatnění,“ konstatoval výkonný ředitel ELI Beamlines Vlastimil Růžička.

Máire Geoghegan-Quinn se v Praze také zúčastnila prezentace projektu ELI Beamlines v rámci konference TEERA, pravidelné podzimní akce o evropském výzkumu organizované Technologickým centrem Akademie věd ČR.