Stavitel

On-line aplikace pomůže najít úspory v provozu kanceláří i logistických center

Až třicet procent nákladů na provoz kanceláře nebo skladových prostor mohou ušetřit firmy díky optimalizaci na nové on-line aplikaci. Přichází s ní mezinárodní poradenská společnost DTZ.

 

 

Kalkulátor s názvem DTZ Global Occupier Metrics Tool pracuje se značným objemem vstupních dat, a to na základě analýz provozu stovek kanceláří a budov. Zájemce tak může svůj případ srovnat s objektivizovanými údaji z praxe. Zejména mezinárodní firmy s rozsáhlým portfoliem nemovitostí mohou ušetřit náklady tím, že přizpůsobí využití místa v jednotlivých zemích lokálním podmínkám. Výstupem je informace o celkových nájemních nákladech, která vyčíslí možnou úsporu.


Aplikace DTZ Metrics Tool umožňuje nájemcům spočítat celkové nájemní náklady na více než 130 celosvětových trzích kancelářských i průmyslových nemovitostí. Tento nástroj simulující náklady a zohledňující více než sto klíčových ukazatelů a referenčních hodnot, je k dispozici všem bezplatně zde: occupiermetrics.dtz.com

Aplikace pracuje výhradně s lokálními daty – je proto možné porovnat efektivitu vynaložených prostředků u kanceláří v Praze, Londýně nebo Berlíně. Autoři kalkulátoru zohlednili i místní specifika. Patří k nim například to, zda jsou v konkrétní zemi nájemcům účtovány pouze užitné/využívané podlahové plochy, anebo i společné prostory, plochy pod příčkami či vnější stěny. „Interaktivní webový nástroj poskytuje nejnovější relevantní informace a data, díky kterým nájemci získají řešení na míru,“ říká Václav Bouček, vedoucí oddělení zastupování nájemců kanceláří v DTZ.

Za realizací nové aplikace stála zkušenost mezinárodního týmu DTZ s nájemci, kteří sledují jediný cíl: optimalizovat náklady. Rešerše provedené ve 130 velkých městech po celém světě ukázaly, že úspor lze daleko lépe dosáhnout úpravami organizace a provozu stávajících prostor než stěhováním do levnějších objektů a lokalit. „Způsob využití pracovního místa se v posledních letech v Evropě mění. Společnosti nepotřebují, aby zaměstnanci zůstávali permanentně v kanceláři, a to má vliv na potřebný prostor. Jinými slovy, mnoho firem si stále pronajímá i více čtverečních metrů, než ve skutečnosti potřebuje,“ vysvětluje James Maddock, ředitel Global Corporate Services DTZ.

Zaměří-li se manažeři místo relokací na kapacitu a efektivní využití pracovního prostoru, umožní jim to nalézt správnou odpověď na obtížně řešitelnou otázku „náklady“ versus „klíčoví pracovníci“. Společnosti tak dokážou ušetřit náklady, i když zůstanou ve stejné budově. Případně si mohou dovolit přesun do prestižnější lokality za optimální náklady.

Internetový nástroj DTZ je inovativní z několika důvodů: patří k nim zmíněná práce s lokálními specifickými daty a informacemi a využití množství těchto zdrojů ve prospěch nájemců. Ti dosud měli často méně informací než pronajímatelé. „Věříme, že i díky naší aplikaci budou nájemci schopni učinit kvalifikovanější rozhodnutí,“ dodává James Maddock.

Dita Kubánková