Stavitel

Ohlédnutí za konferencí Dřevostavby v praxi

Konference se stala místem pro získání nových informací z oboru a také pro výměnu a sdílení zkušeností mezi profesionály ze stavebnictví.

V listopadu se sešlo téměř 270 profesionálů z oblasti dřevostaveb na dvoudenní odborné konferenci. Setkávají se tu odborníci z akademické sféry, zástupci státních institucí, technici výrobních společností, projektanti a realizační firmy. Proběhlo 25 přednášek a technici z 20 partnerských společností vysvětlovali a ukazovali technologické a montážní postupy, použití nástrojů a služeb pro dřevostavbaře. Účastníci akce se také pobavili vyprávěním dřevostavbaře Jozefa Boháče a Rudolfa Krautschneidera, českého mořeplavce, o jejich cestě po vlnách oceánu a o prožitých dobrodružstvích.


Hosté kladně hodnotili praktické zkušenosti, ukázky netradičních řešení a technologických postupů, představení chybných a správných řešení na stavbách a samozřejmě technické novinky v oboru. V dotaznících spokojenosti získaly od posluchačů nejvyšší hodnocení přednášky, které se týkaly nových požárních a akustických zkoušek konstrukcí a praktických zkušeností se stavebními detaily. Na prvních místech se umístily přednášky o stanovení požární odolnosti a nových poznatcích o chování desek na bázi sádry za požáru (doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., UCEEB ČVUT), neplánovaném experimentu dřevostavby, která byla několikrát vytopena, a následných nápravných opatřeních (MgA. Patrik Zamazal, MOLO ARCHITEKTI s.r.o.) a také srovnání konstrukcí dřevostaveb s různými deskovými materiály (Jiří Provázek, divize Rigips, Saint-Gobain Construction Products CZ). Karel Bulín ze společnosti Dörken, s.r.o., poukázal na rozporuplné návrhy normy pro skladby šikmých střech a také hovořil o správných a bezpečných skladbách. Diskusi o možnostech modulového stavebního systému Legopan pro stavby na míru nastolil svou přednáškou pan Vincent Guillot (Ecomodula s.r.o.).

Novinkou letošní konference bylo natáčení všech přednášek na video a jejich uveřejňování formou seriálu na portálu www.drevoportal.cz. Každý účastník si odnesl CD sborník se všemi přednáškami, doplňujícími články a technickými podklady partnerů.

Ivana Duchoňová