Stavitel

Nejúspěšnější byl prodej karaf na vodu

Dary ze čtvrtého ročníku Vody pro Afriku uskutečněného před Vánoci 2013 dosáhly celkové výše 619 000 Kč. Z toho 459 000 Kč jsme získali z benefičního prodeje čtvrté edice karaf na vodu a dalších 160 000 Kč jsme poskytli jako dar za adresáty našich vánočních a novoročních přání na nákup a distribuci kanystrů na pitnou vodu obyvatelům chudého venkova na jihu Etiopie.

Čtvrtý ročník Vody pro Afriku vyvrcholil 21. ledna 2014 slavnostním symbolickým předáním darů v Langhansu – Centru člověka v tísni.


Za čtyři ročníky projektu Voda pro Afriku věnoval Nadační fond Veolia a Veolia Voda společnosti Člověk v tísni již více než 1,8 miliónu korun. Tyto finanční prostředky pomáhají financovat projekty na podporu vodních zdrojů v Etiopii, které zde Člověk v tísni realizuje z prostředků veřejné sbírky Skutečná pomoc.

Pomoc pro tisíce chudých vesničanů
Až 74% etiopských venkovanů nemá přístup k nezávadné vodě. Na nemoci způsobené nedostatkem nezávadné pitné vody zemře v Etiopii 55 tisíc malých dětí ročně. Projektem Voda pro Afriku se snažíme přispět společně s Člověkem v tísni ke zlepšení této situace.

„Lidé jsou mnohde na etiopském venkově odkázáni na povrchovou a dešťovou vodu, která se sbírá ve velkých kalužích a ke konzumaci je absolutně nevhodná. Těší nás, že výtěžek, že výtěžek z prodeje karaf přispívá od roku 2010 každoročně k dostupnosti čisté nezávadné vody pro chudé obyvatele etiopského jihu. Velice oceňujeme zájem veřejnosti o náš projekt a projevovanou solidaritu s potřebnými. Jsme rádi, že zde takto společně můžeme podporovat již čtyři roky budování a obnovu zdrojů pitné vody, “říká Marcela Dvořáková, výkonná ředitelka komunikace a marketingu pro ČR Veolia voda Česká republika.

„Děkujeme Veolia Voda a Nadačnímu fondu Veolia za zorganizování již čtvrtého ročníku kampaně Voda pro Afriku. Akce pomáhá lidem, kteří zatím pro vodu musí putovat pěšky i několik kilometrů. Celkový výtěžek akce Voda pro Afriku přesáhl za poslední čtyři roky 1,8 miliónu korun. Díky těmto penězům Člověk v tísni buduje zdroje pitné vody v etiopských vesnicích, kde je pitná voda vzácností. Je to skvělý způsob, jak propojit kampaň na kohoutkovou vodu v ČR a tématem vody v Africe a pomoci lidem, kteří by vodovodní kohoutek doma považovali za ten největší luxus,“hodnotí projekt Voda pro Afriku Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni.

Kde karafy pomohou v roce 2014?
Do jara 2014 vybere společnost Člověk v tísni konkrétní vodní projekt, do něhož bude letošní výtěžek z prodeje karaf na vodu investován. „ Možnosti jsou dvě, buď budeme pokračovat v okrese Alaba jako v minulosti nebo – a to je pravděpodobnější – podporu přesuneme do sousedního okresu Kindo Koisha, zóna Wolaita, region Jižních národů (SNNPR). Zde by se jednalo o stavbu gravitačních vodovodních systémů ve vesnice Tepa, která byla v září 2013 zasažena přívalovými dešti, následnými povodněmi a sesuvy půdy, při nichž zahynulo 5 lidí,“ sděluje Jan Faltus, Člověk v tísni, koordinátor programu Voda a hygiena.

Člověk v tísni působí na etiopském jihu již desátým rokem, pro vodní projekty vybírá konkrétní lokality. Usiluje především o dlouhodobou správu vodních zdrojů včetně jejich oprav. „Na výběru se podílí svým doporučením místní administrativa, která disponuje seznamem vesnic, které nemají přístup k pitné vodě. Člověk v tísni pak toto doporučení porovná s vlastním průzkumem. Zjišťujeme, kolik obyvatel využívá daný vodní zdroj, jaká je vzdálenost od studny k domácnostem a také do jaké míry se vodní zdroj využívá k napájení domácích zvířat. Finální rozhodnutí probíhá společně s místním i regionálním vodohospodářským úřadem. Výběr lokality proběhne v prvním čtvrtletí, projekt bude hotov do konce roku 2014,“ dodává Jan Faltus.

Poděkování všem partnerům a zákazníkům
Honza Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia:„Letošní 4. edice karaf byla v našem příležitostném e-shopu vyprodána zdaleka nejrychleji, a to i přesto, že cena našich karaf se meziročně zvedla. Za zdražením designových ručně foukaných karaf z křišťálového skla nebylo nic jiného, než snaha získat pro obyvatele vesnic v Etiopii více peněz. Mám radost, že to naši zákazníci pochopili a že zájem o tento typ pomoci spíše s každou další edicí roste. Podobně pozitivní jsou i ohlasy z prodejních míst, ať už se jedná o sociální firmy nebo fair trade kavárny a restaurace. Rád bych také poděkoval všem kolegům, kteří nám s příležitostným e-shopem a celým benefičním prodejem karaf pomáhají. I oni často pracují nad rámec svých běžných povinností. Projekt Voda pro Afriku je i díky nim tak pozoruhodný.“