Stavitel

Na nový občanský zákoník se připravuje šest firem z deseti

Na blížící se účinnost nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích od 1. ledna 2014 se intenzivně připravuje přibližně šest firem z deseti (61 %), oproti tomu jen 8 % z dotazovaných zástupců firem uvedlo, že záležitosti spojené s oběma klíčovými kodexy v jejich společnosti vůbec neřešili.

Zatímco více než polovina (51 %) z nich uvažuje, že pro řešení složité právní problematiky využije služeb externí advokátní kanceláře, zhruba čtvrtina (26 %) se obrátí na interní právníky. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal, která zjišťovala názory 108 českých firem na tzv. rekodifikaci českého práva.


„V souvislosti s blížícím se termínem účinnosti obou klíčových kodexů si teprve teď na poslední chvíli řada manažerů začíná uvědomovat, jaký mohou mít výrazný vliv na podnikání jejich společností. Největší změny v soukromém právu za posledních padesát let se totiž dle našeho názoru dotknou všech občanů a firem v ČR. Kvůli předchozímu lavírování politiků žil podnikatelský sektor dlouho v nejistotě, jestli k revolučním změnám nakonec dojde či nikoliv. Není proto divu, že pro řadu podnikatelů rekodifikace nebyla dlouhou dobu prioritou. Nyní už jim však zbývá pouze několik týdnů, aby přechod na nové právo proběhl pro jejich firmy bez komplikací,“ komentuje výsledky partner Ambruz & Dark Deloitte Legal Jan Spáčil.

„Není žádným překvapením, že pouze čtvrtina společností se v těchto záležitostech obrací na interní právníky a polovina dává přednost externím právníkům. Zejména v poslední době registrujeme ze strany firem vysokou poptávku v souvislosti s revizemi smluv, přípravou školení na míru a dalších služeb. Ne každá společnost má dostatečně silný tým interních právníků, kteří mohou připravit společnost na tak rozsáhlé změny bez podpory externích odborníků,“ dodává Lukáš Poddaný, advokát Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Z celkového počtu 61 % společností intenzivně se zabývajících novými zákoníky, uvedlo 26 %, že jejich firmy už přijaly všechna nezbytná opatření, aby byly včas připraveny. Dále 35 % společností z tohoto počtu se chystá k přijetí nezbytných opatření v nejbližší době. Oproti tomu zhruba každá pátá firma (21 %) se rekodifikacemi dosud nezabývala, přesto má konkrétní představu, jak se na ně připravit. Celkem 11 % respondentů nemá názor a problematiku nedokáže posoudit. Jen 8 % společností přiznává, že záležitosti spojené s rekodifikacemi dosud neřešily.

g1

 

Výběr externích právních služeb

Co se týká výběru externích právníků, 29 % společností uvedlo, že přípravu na rekodifikace řeší s týmem advokátní kanceláře, se kterou dlouhodobě spolupracují. Dalších 13 % má vytipované advokátní kanceláře, ze kterých vybere vítěze ve výběrovém řízení. Jen 9 % společností, které se chystají využít služeb externích poradců, zatím nevědí, koho oslovit. Oproti tomu na interní právníky se obrátí 26 % firem. Konkrétní představu, jak problematiku řešit nemá 12 % dotázaných, o jeden procentní bod méně (11 %) se výběrem právníků dosud nezabývá.

g2

Právní témata spojená s novým občanským zákoníkem

Nejdůležitějším právním tématem souvisejícím s novým občanským zákoníkem je pro největší počet dotazovaných společností uzavírání nových smluv (21 %), následuje řešení obchodních podmínek (16 %) a dále změny v katastru nemovitostí a v oblasti odpovědnosti za škodu (po 10 %).

„Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku dozná řadu změn a je pochopitelné, že tato změna důležitá pro každodenní obchodní styk s partnery podnikatele zajímá nejvíce. V oblasti smluv se navíc odehraje jedna z nejvýznamnějších novinek celé rekodifikace, a to sjednocení úpravy smluv pouze v rámci nového občanského zákoníku. Současná paralelní úprava v občanském i obchodním zákoníku zanikne, v důsledku čehož by se smluvní právo mělo stát pro občany i podnikatele přehlednější. V případě podnikatelů nová úprava nabídne mnoho novinek s důrazem na větší volnost uspořádání vztahů. Bude pak záležet na připravenosti jednotlivých společností, nakolik těchto příležitostí využijí,“ vysvětluje Lukáš Poddaný.

g3

Právní témata spojená se zákonem o obchodních korporacích

V souvislosti se zákonem o obchodních korporacích považuje za nejpodstatnější téma téměř čtvrtina společností (24 %) problematiku zvýšení odpovědnosti statutárních orgánů. Dále následují témata týkající se změn ve svolávání a průběhu valné hromady (15 %) a zastupování společnosti (14 %).

„Nová právní úprava znamená zpřísnění povinností a možných dopadů pro statutární orgány, zejména v situaci, když společnosti hrozí úpadek nebo se do něj dostane. V praxi to znamená, že pokud členové představenstev a jednatelé společností nebudou jednat s péčí řádného hospodáře a neodvrátí hrozící úpadek společnosti, mohou přijít o prospěch získaný za výkon funkce až za poslední 2 roky,“ vyjmenovává jednu z nejvýznamnějších změn Jan Spáčil.

g4