Stavitel

Industriální stopy se připravují na rok 2015

Oslava průmyslového dědictví i memento – platforma pro akce a projekty.

Výstavní akce, bilance konverzí uplynulých desetiletí, mezinárodní setkání k novému využití opuštěných průmyslových budov a areálů, umělecké intervence a živé akce v industriálním prostředí, vyústění edičního počinu Industriální topografie… A především – informační, interaktivní on-line rozcestník, který propojí akce, události, zprávy, zájemce o průmyslové dědictví a industriální architekturu: www.industrialnistopy.cz.


Platforma Industriální stopy byla u vzniku hnutí za záchranu a nové využití průmyslového dědictví. Už bezmála dvě desetiletí propojuje odborné a zájmové, profesionální i amatérské aktivity. Nyní se Industriální stopy stávají průsečíkem akcí, jimiž se Česká republika hlásí k Evropskému roku průmyslového dědictví, k tématu, které pro rok 2015 doporučila Rada Evropy.

„O ohroženém dědictví se už mluví víc, než když jsme začínali a také se toho víc děje. Doporučení Rady Evropy je podle mého především signálem o proměně celospolečenských hodnotových kritérií. Znamenají také přiznání vážnosti situace. Oslava může mít vždy více rovin – je holdem hodnotám, které už naštěstí rozpoznáváme a s nimiž se učíme žít. Ale co si budeme namlouvat, je i tryznou za padlé. Podobně je tomu i v České republice,“ říká Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví při FA ČVUT, zakladatel platformy Industriální stopy a člen rady Mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví.

Nástupem do Roku průmyslového dědictví bude výstava příkladů proměny a nového využití továren a průmyslových areálů realizovaných u nás v letech 2000 až 2015, doplněná publikací uzavírající řadu Industriální topografie.

Samostatnou kapitolou se stanou aktivity plánované v rámci programu Plzně 2015 – Evropského hlavního města kultury, které navážou na premiéru Plzeňského týdne kulturních fabrik v září 2013. Pořadatelé k tomu využijí mimořádný potenciál industriálních objektů v Plzni a Plzeňském kraji pro umělecké intervence a kulturní akce. Připravují se itineráře pro putování po industriálních stavbách kraje. Aktuálním příkladem současné architektury konverzí se stane středobod událostí Plzně 2015 – bývalý pivovar Světovar. Přestavba bude dokončena právě v roce 2015.

Na řadě akcí bude platforma Industriální stopy spolupracovat se zahraničními partnery včetně Mezinárodní komise pro ochranu průmyslového dědictví nebo prostřednictvím České komory autorizovaných inženýrů a techniků i zemí Visegrádské čtyřky. „Polsko, Slovensko i Maďarsko mohou nabídnout podnětné ukázky využití technických památek,“ dodává Svatopluk Zídek, další ze zakladatelů platformy Industriální stopy a čelný představitel ČKAIT a Kolegia pro technické památky.

Akce chystané na rok 2015 jsou příležitostí a výzvou pro stovky sdružení, majitele industriálních památek, města, obce, místní iniciativy a umělecká seskupení. Zajímavé budou i pro investory a developery.

Industriální stopy pomáhají nalézt odpověď také na odborné otázky: „Obrací se na nás stále více vlastníků a investorů, nezřídka na pozici měst a obcí, kteří chtějí adaptovat objekt s průmyslovou minulostí v autentickém duchu pro současné potřeby. Poskytujeme tak vlastně i jakýsi poradenský servis,“ popisuje Eva Dvořáková, která se v Národním památkovém ústavu věnuje agendě památek techniky a průmyslového dědictví a stála u zrodu Industriálních stop.

V souvislosti s projektem 2015 – Rok průmyslového dědictví projde změnou portál www.industrialnistopy.cz. Stránky získají přehlednější podobu a stanou se platformou, kde je možné nalézt informace nejen o průmyslových budovách, o jejich aktuálním stavu, proměně, ale především zprávy o akcích, aktivitách, událostech, které se k Industriálním stopám hlásí.

V podstatně větší míře (a souběžně i na Facebooku) budou zveřejňovány informace o ohrožených budovách a objektech, plánovaných akcích a událostech vztahujících se k ochraně, popularizaci a prezentaci průmyslového dědictví, včetně významnějších zahraničních událostí. Od poloviny roku 2014 tomu tak bude dvojjazyčně.

 

Více na www.industrialnistopy.cz.

Jiří Hlinka