Stavitel

Drain-back systémy pro ohřev teplé vody

Solární systém pro ohřev teplé vody a solární podporu vytápění může majitelům rodinných domů ušetřit nemalé náklady na energie.

Systémy s řízeným napouštěním a vypouštěním kolektorů, takzvanou drain-back technologií, navíc nabídnou vysokou účinnost a nevyžadují téměř žádnou údržbu. A hlavně: bez problémů fungují i v zimě, voda v nich nezmrzne. Ve spolupráci s odborníky jsme se podívali na některé výhody drain-back solárních systémů.


Solární systém vybavený drain-back technologií pracuje pouze tehdy, když svítí slunce a je poptávka po teplé vodě. V takovém okamžiku vydá řídicí elektronika pokyn a solární kolektor se pomocí oběhového čerpadla zaplní pracovní kapalinou. Beztlaký systém ohřevu vody je mnohem spolehlivější. „Výhodou je tu energeticky efektivnější a hlavně bezúdržbový provoz. Uživatel si nemusí dělat starosti s komplikovaným doplňováním, pravidelnou výměnou a likvidací nemrznoucí směsi,“ říká Ivo Zabloudil, produktový manažer společnosti Enbra, která se mimo jiné zabývá prodejem a instalací otopné techniky.

V beztlakém solárním kolektoru není v době nečinnosti pracovní kapalina. Díky tomu nehrozí, že systém v zimě zamrzne a nemusí se tedy používat nemrznoucí směs. Problémy s provozem odpadají i v létě, kdy se systémy potýkají s přebytky tepla. Pokud není teplo potřeba pro ohřev vody, kolektor je prázdný a nepracuje. Nehrozí proto degradace provozní kapaliny ani její případné úniky přes pojistný ventil. Díky tomu, že drain-back systém je beztlaký, není nutná ani expanzní nádoba.

Solární systémy s drain-back technologií nabízí i vyšší účinnost. Je to dáno kombinací několika faktorů: „V těchto ohřívačích není nutné používat nemrznoucí směs, která má horší vlastnosti pro přenos tepla než voda. To spolu s lepšími stratifikačními vlastnostmi beztlakého zásobníku a absencí výměníku voda-nemrznoucí směs zaručuje až o 15 % lepší účinnost oproti klasickým tlakovým solárním systémům,“ dodává Ivo Zabloudil.

Jako pracovní kapalina je v těchto systémech použita voda. Odpadají tak požadavky na její pravidelnou výměnu a ekologickou likvidaci. Beztlaký systém bez nemrznoucí směsi také méně namáhá těsnění, snižuje se tedy riziko úniků kapaliny a provozních poruch. Solární systémy s drain-back technologií ale mají i své specifické požadavky na instalaci. Zásadním požadavkem je nutnost zajistit stálý, alespoň dvouprocentní spád potrubí od solárních kolektorů až k zásobníku. Pro maximální solární zisky je možné systém nastavit na míru a plně jej tak přizpůsobit požadavkům dané instalace.

Liliana Geisselreiterová