Stavitel

Diferencovaná správa přístupových práv

Systém kontroly vstupu SiPass integrated ve své nejnovější aktualizované verzi 2.65 umožňuje nastavit pro držitele karet i celé pracovní skupiny velké množství různých oprávnění k přístupu i k rezervaci objektů.

Každému držiteli karty lze přidělit v praxi neomezený počet oprávnění k přístupu, buď trvalých, nebo dočasných. Oprávnění lze podle potřeby libovolně kombinovat. Při změně přístupových práv pro pracovní skupinu platí změna pro všechny držitele karet ve skupině.


Systém SiPass integrated 2.65 spolupracuje s aktuálními operačními systémy Windows 8, Windows Server 2012 a Microsoft SQL Server 2012 a nabízí funkce pro interaktivní tvorbu seznamů.

Rezervace objektů, jimiž mohou být např. jednací místnosti ve firmě, seminární prostory na univerzitách nebo tenisové kurty ve sportovních zařízeních, lze v systému snadno provést vložením požadavku s využitím platných přístupových práv. Uživatelé se přes web připojí k rezervačnímu rozhraní v podobě kalendáře, kde mohou rychle zjistit aktuální dostupnost odpovídajících objektů, např. všech jednacích místností v budově, a poté podle potřeby provést novou, popř. změnit svou stávající rezervaci.

Rozhraní pro správu přístupových karet lze přizpůsobit podle potřeb uživatele. Zobrazení na displeji může být k usnadnění a zrychlení práce upraveno tak, aby obsluze nabízelo pouze pravidelně používané funkce. Ke správě karet a rezervaci objektů je v případě potřeby možné použít i produkty od třetích stran, např. systémy pro personální agendu, připojené k systému SiPass integrated přes rozhraní pro aplikační programy (API). Externí hardware, např. digitální kamery, lze ovládat přes rozhradí DVR API. K ochraně přístupu prostřednictvím webového klientu jsou použity výkonné zabezpečovací funkce.

Co systém umožňuje

• Velký počet různých oprávnění k přístupu pro každého držitele karty nebo pracovní skupinu.
• Rezervace objektů prostřednictvím kalendáře.
• Podpora propojení s personálními systémy třetích stran.