Stavitel

CAD Studio roste v klíčových oblastech podnikání

Celkové tržby společnosti dosáhly v roce 2013 shodné výše s předchozím rokem.

Akciová společnost CAD Studio, největší dodavatel CAD, CAM, GIS a PLM řešení ve střední Evropě, oznamuje předběžné hospodářské výsledky za rok 2013.

Růst i nadále provází klíčové aktivity firmy včetně prodejů specializovaných produktů pro počítačem podporované navrhování, správu dat a u souvisejících odborných služeb; pokles byl zaznamenán u prodeje hardwaru či některých základních a kancelářských aplikací.


CAD Studio dosáhlo v roce 2013 stejné výše celkových tržeb z obchodní činnosti jako o rok dříve. K meziročnímu růstu došlo zejména při prodeji specializovaných řešení pro průmyslová odvětví. Například u řešení Informačního modelu budovy (BIM) pro architekturu a stavebnictví o 100 %, u PDM/PLM řešení pro správu dokumentace o 12 %, u sad aplikací pro komplexní 3D digitální prototypování Autodesk Design Suite o 17 %. Tržby vzrostly také u služeb, a to o dalších 8 %.

„Abychom zákazníkům mohli poskytovat ještě širší a ucelenější řešení, která přinášejí objektivní a měřitelné výhody, pokračovali jsme v investicích do vyšší specializace. Stavebnictví přechází na BIM nástroje, díky nimž se projektantům daří zefektivňovat práci, předcházet kolizím i chybám a poskytovat v kratších termínech kvalitnější dokumentaci,“ říká Jan Binter, výkonný ředitel společnosti a dodává: „Vloni jsme posílili své zastoupení na Slovensku, obhájili nejvyšší partnerský status Autodesk Platinum Partner, rostli v oblastech, na které se cíleně specializujeme.“