Stavitel

„Aquatherm 2014“ na vídeňském výstavišti

Rakouská přehlídka služeb a výrobků určená profesionálům v oblasti sanity, vytápění a klimatizace, konající se každé dva roky. Letošní ročník přivítala Vídeň stylově – zimou. Účastní se i dvě firmy z ČR.

Až do pátku probíhá na vídeňském výstavišti další ročník „Aquathermu“. Odborný veletrh, pořádaný jako bienále veletržní společností Reed Exhibitions Messe Wien, představuje domácí platformu pro novinky v oblastech klimatizační, vytápěcí a sanitární techniky, stejně jako koupelnového designu a armatur.


Veletrhu se účastní okolo 250 domácích i mezinárodních přímých vystavovatelů, kteří prezentují své inovace a služby ve dvou halách vídeňského veletrhu (pozn. v hale A a B). V rámci celého Rakouska je „Aquatherm“ jediným odborným veletrhem, který představuje všechny oborové segmenty a oblasti vytápění, klimatizace, sanity, koupelen a koupelnového designu pod jednou střechou. Prezentací koupelen, koupelnového designu, sanity a armatur náleží „Aquathermu“ mezi B2B odbornými veletrhy dokonce výhradní postavení. „Kdo chce vkročit do nového roku co nejlépe informován, nesmí si nechat ujít „Aquatherm 2014”, říká Johann Jungreithmair, výkonný ředitel pořadatelské společnosti Reed Exhibitions Messe Wien. „Veletrh ‚Aquatherm‘ ukazuje ještě před startem začínající stavební sezóny novinky ze všech oblastí techniky budov a oblasti designu. A to ještě před začátkem veletrhů pro veřejnost, které se zaměřují na koncové uživatele. Právě proto je tak důležité, aby si ti, kteří v této branži rozhodují, stejně jako všichni ostatní podnikoví zaměstnanci, zapsali do svého kalendáře datum konání „Aquathermu“ jako fixní termín.“

Profesionální řemesla na „Aquathermu“
„Aquatherm“ je ale také přehlídkou služeb profesionálního řemesla, které se tu představuje při prezentacích vystavovatelů stejně jako v rámcovém programu. „Zde se setkávají oboroví experti a profesionálové za účelem výměny zkušeností i vědomostí, ale také aby se podívali na novinky, osvojili si je a odnesli do svého podniku“, vysvětluje Ing. Gerhard Perschy, vedoucí obchodního úseku veletrhů společnosti Reed Exhibitions Messe Wien. „Profesionálně vykonávané řemeslo instalatérů, topenářů a vzduchotechniků je rozhodující pro kvalitu našeho života a pro naše zdraví. Zároveň sanitární technika a formy energie mohou přinést úsporu nákladů a tím umožňují každému z nás individuálně přispět k ochraně klimatu a životního prostředí.“

Tři hlavní témata:
Obnovitelná energie, oblast sanity, koupelen a koupelnového designu & klimatizační a ventilační technika
„Aquatherm 2014“ se zaměřuje na tři zásadní témata. Za prvé je ještě více prostoru vyčleněno tématu obnovitelné energie, udržitelnosti a ochrany životního prostředí, než tomu bylo doposud. Středobod této oblasti představuje alternativní získávání energie, například prostřednictvím biomasy nebo tepelných čerpadel. Tím vystavovatelé a pořadatelé reflektují současnou tržní situaci, která je určována klimatickými změnami, vývojem cen ropy, razantně stoupajícími náklady na energii, veřejným míněním a očekávanými zákonnými změnami. „Cílem je rozsáhle informovat odbornou veřejnost o budoucích požadavcích trhu“, zdůrazňuje vedoucí veletrhu „Aquatherm“, Ing. Markus Reingrabner. „Koncoví spotřebitelé vědí zcela přesně, co chtějí, jsou velmi dobře informováni a očekávají uspokojení svých potřeb. Naším cílem je branži v tomto smyslu podporovat.“

Trendy top koupelen 2014
Za druhé veletrh v oblasti sanity, koupelen a koupelnového designu názorně ukazuje, jak lze vyjít vstříc přáním zákazníků, kteří chtějí vybavit své vlastní čtyři stěny, střed jejich životního prostoru, náročným designem a moderní funkčností. Jedná se zde o témata jako např. použití nových materiálů, kombinace nového a starého, minimální náklady při maximálním výkonu atd. Zároveň se „Aquatherm“ dívá i dál a věnuje se potenciálním budoucím tématům jako třeba „bezbariérovost v koupelně“. Formou plně vybudovaných vzorových koupelen jsou ukazovány nové designy a technické novinky, stejně jako top trendy pro rok 2014. V tomto úseku „Aquathermu 2014“ přichází ke slovu i „zelené“ téma v podobě obnovitelných forem energie a zajištění větší ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Klimatizační a ventilační technika vysoko v kurzu
Za třetí klade pořadatel veletrhu „Aquatherm 2014“ větší důraz na témata klimatizační a ventilační techniky. Tím se nerozšiřuje pouze nabídka informací a novinek na „Aquathermu“, ale také cílová skupina. Díky zaměření na klimatizační a ventilační techniku jsou v roce 2014 osloveny též obce, veřejní zadavatelé staveb a další. K vidění jsou trvale udržitelné a přitom vysoce výkonné a efektivní systémy. Jsou prezentována také řešení z oblasti techniky budov přesahující hranice jednotlivých řemesel, která dnes hrají stále významnější roli. Směrnice EU o celkové energetické náročnosti budov tvoří centrální stavební kámen této oblasti a určuje směr moderní klimatizační a větrací techniky.

Rámcový program doplňuje odborný veletrh
Široký záběr výstavní části veletrhu doprovází rámcový a odborný program, zacílený přímo na profesionály. V každé z obou výstavních hal je zřízeno otevřené fórum pro odborné přednášky a pódiové diskuse vystavovatelů a odborníků. Na programu jsou přitom řady přednášek, mimo jiné Svazu tepelných čerpadel Austria (Verband Wärmepumpe Austria) nebo Rakouského svazu pro biomasu (Österreichischer Biomasse Verband). Druhý jmenovaný prezentuje například aktuální data a fakta z oblasti topení biomasou. Pro budoucí odborníky z řad studentů pořádá Svaz instalačního dodavatelského průmyslu (Verband der Installations-Zulieferindustrie) vlastní program, včetně výherní soutěže.

Speciální program pro ženy
V rámci programu pro ženy na „Aquathermu 2014“ proběhne odpoledne 30. ledna, třetí veletržní den, prohlídka veletrhu určená ženám. Tato prohlídka proběhne ve spolupráci se Sdružením rakouských dodavatelů kotlů (Vereinigung der österreichischen Kessellieferanten) a nakladatelstvím WEKA (magazín TGA). „Aquathermem“ budou provázet Dr. Elisabeth Bergerová, jednatelka Sdružení rakouských dodavatelů kotlů (VÖK), a Ing. Marianne Schmidtová z magazínu TGA.

Speciální téma solární termika
Jeden bod rámcového programu k solární termice vznikl ve spolupráci s AEE INTEC Gleisdorf, Institutem pro udržitelné technologie. Další body rámcového programu na téma solární termiky budou vypracovány se Spolkem Austria Solar. Dle AEE INTEC představují solárně termická zařízení centrální pilíř budoucího udržitelného zásobování energií, zakládajícího se na obnovitelných zdrojích energie.