Stavební chemie

Nové systémové řešení hydroizolace – utěsňovací a oddělovací podložka Ceresit CL 69 Ultra-Dicht

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht – nový izolační pás pro překlenutí trhlin v podkladu a jeho utěsnění – je určen k úplnému a flexibilnímu utěsnění podkladů před pokládkou keramických obkladů a dlažeb, desek z přírodního kamene v koupelnách, sprchách, bazénech a trvale mokrých prostorách.
Ceresit CL 69 Ultra-Dicht – nový izolační pás pro překlenutí trhlin v podkladu a jeho utěsnění
 
Utěsňující a oddělující podložka Ceresit CL 69 Ultra-Dicht je vhodná pro oblasti zatížení A1, A2, B a C, a proto ji lze použít v koupelnách a sprchových koutech, veřejných bazénech a lázních, ale také průmyslových oblastech, např. v pivovarech, mlékárnách, komerčních kuchyních apod. Velmi vhodná je pro případy, kde je dlažba pokládána dočasně a kde je uvažováno do budoucna o změně podlahové krytiny. V tomto případě podložka takřka dokonale utěsňuje podklad, ale přesto umožňuje bezproblémové odstranění nalepených obkladů a dlažby. V interiéru je vhodná pro stěny i podlahy, v exteriéru pouze pro podlahy.
Pro nové systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí je charakteristický rychlý postup prací a žádná doba schnutí – CL 69 Ultra-Dicht umožňuje přeskočit technologickou přestávku schnutí tradiční izolační hmoty.
Podložka má optimální vlastnosti pro použití na kritických podkladech a umožňuje také pokládat volně ložené krytiny s možností následného odstranění. Ve spojení s lepicími maltami a lepidly Ceresit a dalšími systémovými produkty poskytuje CL 69 Ultra-Dicht ideální řešení i pro náročné projekty.
Nezbytným doplňkem utěsňovací a oddělovací podložky a řešením i náročných projektů jsou třívrstvé oboustranně kašírované polyethylenové utěsňovací a oddělovací tkaniny – utěsňovací pás Ceresit CL 620, vnitřní roh CL 621, vnější roh CL 622, utěsňovací manžeta pro stěny CL 623 a utěsňovací manžeta pro podlahy CL 625. Těsnicí prvky lze použít na podklady, jako jsou beton a lehčený beton, cementové potěry, anhydrit, podlahová vytápění, montážní sádrokartonové a sádrovláknité desky, zdivo s plnou spárou, tradiční vápenné a vápenocementové omítky, sádrové omítky a tvrzený polystyren.
 
Postup prací:
1. Podklady musí být pevné, čisté a suché. V podkladních potěrech se mohou vyskytovat trhliny a praskliny, potěr však nesmí být vyklenutý nebo propadlý s možností dalšího pohybu. Případné nerovnosti vyrovnejte odpovídajícími hmotami Ceresit.
Postup prací – krok 1
 
2. Nejprve je nutné utěsnit rohy místnosti, přechodové a dilatační spáry, průchodky a podlahové prostupy. K tomu jsou určeny doplňkové systémové produkty, těsnicí pásy CL 620, vnitřní a vnější roh CL 621 a CL 622 a manžety CL 623 pro stěny a CL 625 pro podlahy.
Postup prací – krok 2
 
3. Naneste lepicí maltu CM 16, CM 17 nebo CM 25 na podklad zubovou stěrkou (velikost zubů 4 mm). Do ještě čerstvé malty vložte rohové prvky, těsnicí pásy a manžety a dotlačte hladkou stranou hladítka.
Postup prací – krok 3
 
4. Přesahy mezi jednotlivými prvky a pásy musí být min. 5 cm. Spoje slepte a utěsněte pomocí lepicího tmelu Ceresit FT 101.
Postup prací – krok 4
 
5. Tmelem utěsněte také obvod prostupů a instalačních průchodek.
Postup prací – krok 5
 
6. Následně položte na podklad utěsňovací a oddělovací podložku Ceresit CL 69 Ultra-Dicht a nařezejte nebo nastřihejte ji na požadované rozměry.
Postup prací – krok 6
 
7. Naneste na podklad lepicí maltu CM 16, CM 17 nebo CM 25 zubovou stěrkou (velikost zubů 4 mm) a položte CL 69 Ultra-Dicht do maltového lože dokud malta nezaschne na povrchu. V místech spojů dodržujte přesah min. 5 cm. (viz značení na podložce) a následně dotlačte.
Postup prací – krok 7
 
8. Jednotlivé přesahy podložky slepte a utěsněte tmelem Ceresit FT 101. Tmel aplikujte ve dvou pruzích vedle sebe.
Postup prací – krok 8
 
9. Na závěr dotlačte celou izolační vrstvu do malty gumovým válečkem nebo hladkou stranou hladítka, abyste zajistili potřebnou rovinnost.
Postup prací – krok 9
 
10. Na stěnách lze na takto připravenou vrstvu utěsnění CL 69 Ultra-Dicht ihned lepit obkladové prvky lepicími maltami CM 16, CM 17 nebo CM 25.
Postup prací – krok 10
 
11. Po vytvrzení lepicí malty spárujte obklady vhodnými spárovacími hmotami Ceresit. Spárovací hmotu volte dle šířky spáry a předpokládaného zatížení.
Postup prací – krok 11
 
12. V případě použití CL 69 Ultra-Dicht na podlahách lepte dlažbu až po úplném vytvrzení lepicí malty lepící izolační podložku.
Postup prací – krok 12
 

podle podkladů společnosti Henkel ČR