Stavební chemie

Nanopřípravky řady Supreme s ochrannou a samočisticí schopností

Moderní materiály nemusejí čerpat inspiraci pouze v oblasti sci-fi, stačí se rozhlédnout kolem sebe. V samotné přírodě nalezneme zcela geniální a přitom jednoduché principy technologií, které mohou přinést řadu významných předností do našeho každodenního života. Příkladem může být chování povrchu rostlin, např. lotosu.
Povrch jeho listů má vysoce hydrofobní vlastnosti, v praxi to znamená, že na jeho povrchu se velmi obtížně udrží jakákoliv nečistota, a pokud přeci, tak ji první déšť zcela zaručeně odstraní a rostlinka je tak stále čistá. Téměř shodné vlastnosti se dají propůjčit jakémukoliv druhu povrchu prostřednictvím nanotechnologie.
Princip spočívá v nanesení nanočástic na povrch materiálu, kde se po aplikaci rovnoměrně rozmístí a zcela pokryjí jeho plochu. Výsledkem je dokonalá impregnace, která znemožňuje pevné uchycení nečistot a jejich proniknutí do hloubky struktury materiálu. Zároveň zůstávají zachovány paropropustné vlastnosti, neboť samotné nanoprvky nedrží na povrchu pomocí pojiva, nýbrž za pomocí přitažlivých sil založených na Braunovu či Van der Waalsovu principu. Díky tomu je výsledná ochrana zcela odolná proti působení mrazu a vlhkosti, stabilitu zásadně neovlivní ani časté střídání teplot nebo působení chemických látek. Proto se nanopřípravky řady Supreme hodí i pro použití na sanačních omítkách nebo kdekoliv jinde, kde je nemožné použít hydrofobizační prostředky založené na principu pojiva. Aby si kdokoliv mohl udělat představu o velikosti částic, o kterých hovoříme, tak pokud bychom vzali jejich jeden gram a ten rozprostřeli v jedné vrstvě, pak pokryjeme plochu cca 120–140 metrů čtverečních.
 
 
Nejvhodnějším nanoprvkem pro zaručení potřeb povrchové ochrany stavebních materiálů je oxid křemíku. Podle daného druhu povrchu se pro jeho nanesení využívá:
– pro savé podklady vodního média,
– pro nesavé lihové složky.
 
V případě minerálních povrchů, jako jsou např. beton, cihla, kámen či pískovec, poskytuje nanoochrana extra hydrofobní vlastnosti, vyšší odolnost proti zašpinění, ochraňuje povrch proti růstu řas, mechů a plísní, omezuje výskyt omítkových roztočů a v neposlední řadě prodlužuje životnost materiálů. Tím, že přípravky jsou zcela transparentní, není přítomnost nanosložky na daném povrchu pouhým okem patrná. Důležité je zmínit také aspekt životnosti nanoochrany, ta může dosahovat v některých případech řádu až 10 let. Jak již bylo řečeno, částice křemíku jsou rozmístěny v povrchové a po povrchové vrstvě daného dílu, ochranný film částic proto zaniká pouze mechanickým opotřebováním nebo postupným zvětráváním povrchové vrstvy.
 
Vodní přípravky SUPREME NS a F jsou zaměřeny na výkon a vysokou přidanou hodnotu ochrany. Jejich použití je jak v interiéru, tak v exteriérových podmínkách jakéhokoliv stupně zatížení. Přípravky jsou zcela ekologické, UV stabilní a jejich aplikace nevyžaduje potřebu speciálního vybavení. Plochy chrání proti působení vody a nečistot z okolí. Pokud i tak dojde ke znečištění, následné omytí je mnohem snazší a méně pracné.
Přípravek Supreme NS se skvěle hodí pro ochranu zdí a ploch například na severních stranách domů, u silnic nebo i pro komplexní ochranu celého pláště budovy.
Modifikovaný přípravek Supreme F je zaměřen na poskytnutí ochrany fasád a zdí s prevencí proti graffiti, kdy v případě útoku sprejerů zamezí vniknutí barev do omítkové struktury a usnadní jejich následné odstranění. Je ovšem nutno mít na paměti, že případné odstranění graffiti má svoje pravidla, která je nutno dodržet. Doporučujeme proto obrátit se na specializovanou firmu a především neodkládat odstranění graffiti a provést jej co nejdříve od okamžiku, kdy vznikla. Oba produkty naleznou využití jak v běžné občanské výstavbě, tak v oblasti památkové ochrany nebo designové architektury.
 
Dosud jsme hovořili o ochranných vlastnostech, kterých lze s nanopřípravky Supreme dosáhnout, ale nesmíme opomenout také praktickou stránku a tou je běžná každodenní údržba – péče o čistotu a vzhled. V případě komerčních staveb hrají velkou roli i finanční náklady vynaložené na údržbu, v případě privátní sféry je to hlavně čas a energie investovaná do úklidu. Praktické výsledky ukazují, že s povrchovou ochranou Supreme je potřebný čas při úklidu redukován na přibližně čtvrtinu původního času, při úklidu vynaložíte méně námahy a navíc nemusíte již zbytečně používat agresivní chemické čističe, neboť si v mnoha případech vystačíte pouze s vodou a běžným saponátem na ekologické bázi.
Ochranný film vytvořený nanoprvky přípravků Supreme je extra hydrofobní a poskytuje povrchům i jejich částečnou samočisticí schopnost. Velmi významné z ekonomického a časového hlediska pak může být použití přípravků Supreme například pro velké skleněné plochy administrativních a obchodních budov nebo pro sociální zařízení, jako jsou např. hotelové koupelny.
 
Výrobce nezapomíná ani na automobily, na jejich řidiče a provozovatele. Řešení v podobě ochrany skel, které se chová na principu tekutých stěračů, nebo ochrana laku bez použití vosku s dlouhodobým účinkem skutečně ohromí. Výsledkem je pak komplexní ochrana vozidla, která setrvá až 35 tisíc ujetých kilometrů a významně se projevuje nejen ve finančních úsporách za mytí, ale i ve zvýšení bezpečnosti provozu.
 
Technologickou novinkou letošního roku je především přípravek SolarEnergy, který obsahuje modifikované hybridní nanomateriály a je primárně určen pro aplikaci na povrch fotovoltaických a solárních panelů. Výsledná povrchová úprava poskytuje dlouhodobou ochranu proti menší míře znečištění, omezuje namrzání a přítomnost sněhu. Dlouhodobá pozorování a celoroční měření dokazují, že s přípravkem SolarEnergy se dosahuje navýšení výkonu o několik procent. Nejvyšší nárůst je patrný především v ročních obdobích, kdy jsou nejlepší podmínky pro výrobu energie. Druhým významným ekonomickým aspektem také je, že pravidelné mytí FV panelů může být omezeno na minimum.
 
Přehled produktů řady Supreme pro exteriér a interiér staveb:
● Supreme SKLO – použití na oknech, sprchových zástěnách, pro luxfery, zrcadla, zimní zahrady; spotřeba do 10 ml/m2;
● Supreme KERAMIKA – použití pro obklady, sanitární keramiku, smalt či vany; spotřeba do 10 ml/m2;
● Supreme KOV – ideální pro použití na nerezových digestořích a elektrospotřebičích, vodovodní baterie, chrom, měď či mosaz; spotřeba do 10 ml/m2;
● Supreme NS – pro savé minerální podklady, jako jsou cihlové zdi, kámen, beton, pískovec atd.; spotřeba 50–100 ml/m2;
● Supreme F – ochrana zdí a fasád, antigraffiti; spotřeba 50–100 ml/m2;
● SolarEnergy – přípravek pro vyšší výkon a menší znečištění fotovoltaických panelů; spotřeba do 10 ml/m2.
 
Závěrem
S aplikací přípravků řady Supreme především ušetříte spoustu času, energie a finančních nákladů. Přípravky Supreme jsou cenově dostupné jakémukoliv uživateli a jejich aplikace velice snadná a nevyžaduje žádné předešlé zkušenosti či speciální vybavení, stačí se pouze držet návodu.
podle podkladů společnosti ANKER technology