Stavební chemie

Betonová dlažba, která dokáže čistit ovzduší nebo odpuzovat nečistoty

Společnost DITON, výrobce a dodavatel betonových produktů venkovní architektury, dokázala použít ve výrobě speciální přísadu od firmy Remei, po jejíž aplikaci betonové výrobky „čistí“ ovzduší. DITON získal i příslušný certifikát od společnosti D-TOX se sídlem v Hannoveru.
Vznikla tak samočisticí dlažba EKOAKTIV, která obsahuje přísadu do betonu, jež dokáže zajistit fotokatalyckou reakci jejího povrchu.
Fotokatalýza je proces chemického rozkladu látek za přítomnosti fotokatalyzátoru a světelného záření. Působí na principu fotolýzy, přirozeného rozkladu některých látek působením světla, urychlené přítomností fotokatalyzátoru. Katalyzátorem v případě dlažby EKOAKTIV je oxid titaničitý (TiO2), který je součástí použitého pigmentu v betonové dlažbě s touto úpravou. Oxid titaničitý má výjimečnou vlastnost absorbovat energii a vyznačuje se obzvláště vysokou fotokatalyckou aktivitou. Působením světla se začnou vypařovat z betonu páry, které díky katalyzátoru intenzivněji rozkládají okolní anorganické a organické látky. Dlažba tak vyčistí své okolí i od nebezpečných látek, jako jsou oxidy dusíku a síry, pesticidy a také bakterie, viry a houby. Konečným produktem jsou stabilní sloučeniny, které se snadno smyjí prvním deštěm.
 
Předpoklady pro samočištění fotokatalýzou
Pro efekt samočištění stačí normální denní světlo, přímé sluneční záření není bezpodmínečně nutné. Použitý oxid titaničitý je zdravotně nezávadný a s povrchovou plochou pevně svázán. Produkty, které vzniknou fotokatalýzou během rozkladu, jsou neškodné a lehce vodou rozpustitelné.
● působení UV záření (slunce nebo umělé světlo),
● fotoaktivní TiO2 ve vrchní vrstvě,
● přítomnost vody (déšť nebo sprcha),
● přítomnost O2 (oxidační prostředek).
 
Tyto výrobky odrážejí také více světla, což snižuje jejich tepelnou akumulaci. Následně může dojít nejen ke snížení teploty během teplých letních dní, ale např. i redukci tvorby smogu, jelikož chemická reakce tvorby smogu je urychlena zvýšenou teplotou. Tato výhoda bude nejvíce patrná v hustě osídlených aglomeracích, kde je beton téměř všudypřítomný.
 
Technologie AQUA­STOP
AQUA­STOP je dalším výsledkem spolupráce firem Remei CZ a DITON. V roce 2011 odzkoušeli a zavedli novinku – hloubkovou impregnace nášlapných betonů. Nový postup spočívá v dávkování přísad na bázi impregnace přímo do míchacího zařízení, ve kterém se nášlapný beton připravuje. Ošetření není tedy pouze povrchové, ale je přímo obsaženo v celé nášlapné vrstvě. Výrobky na bázi technologie AQUASTOP postupem času vykazují velmi malou přilnavost pro nečistoty způsobené běžným používáním (prach, houby, mechy, žvýkačky atd.). Díky menší přilnavosti nečistot zůstává povrch dlouho vzhledově čistý a barvy syté jako v době pořízení produktů. Pro zákazníky to znamená, že povrch výrobků je impregnován od začátku do konce své životnosti. Tím odpadá část starostí s ošetřováním dlažeb. Vzhledem k ošetření celé vrstvy betonu bude i v případě obroušení dlažby technologie AQUASTOP funkční.
podle podkladů společnosti DITON
TESELA colormix