Stavební chemie

Barevné betony mají takřka neomezené možnosti

Sika CZ, s. r. o., je významným dodavatelem stavební a průmyslové chemie na trhu v České republice a jedním z cílových trhů jsou přísady a příměsi do betonů. V tomto sortimentu nyní představuje technologickou novinku – tekuté barevné pigmenty do betonových směsí s vysokým obsahem sušiny.
Sika celosvětově navázala spolupráci s primárním výrobcem pigmentů do betonu v USA, firmou Solomon Colors, Inc. Sika je nyní jejím exkluzivním partnerem v Evropě a v areálu společnosti Sika CZ je umístěno špičkové dávkovací a míchací zařízení.
 
Tekuté pigmenty Sika® ColorFlo®
Sika® ColorFlo® jsou rozptýlené pigmenty oxidů železa ve vodném roztoku s vysokým obsahem pevných částic. Tato sušina je vyráběna synteticky působením kyselin za cíleného vzniku oxidů železa. Pigmenty jsou dokonale čisté a více vydatné v barevnosti. Tímto způsobem výroby barevných pigmentů a jejich dávkováním do betonové směsi je zajištěna vysoká kvalita a homogenita samotného pigmentu, ale i výsledného probarveného betonu.
 
Téměř neomezená barevná škála
Základními vstupními pigmenty pro namíchání libovolného barevného odstínu jsou čtyři základní barvy: 2x červená, černá, žlutá. Systém je schopen pracovat s pátou, doplňkovou barvou z možností: bílá, zelená, modrá nebo černá na organické bázi. Vlastní namíchání vybraného odstínu probíhá pomocí sofistikovaného dávkovacího zařízení. Díky softwaru s předem naprogramovanými recepturami dojde k odvážení přesného množství základních pigmentů, následně dojde k důkladné homogenizaci vzniklé směsi a nabalení do předem připravených obalů (dle množství pigmentu lze dávkovat do klasických plastových kbelíků, sudů až po kontejnery o obsahu 1000 litrů). Doporučené dávkování je 2–4 % hmotnosti cementu, v závislosti na požadované barevné intenzitě.
 
Výhody pigmentů Sika® ColorFlo®
● Tekutost – skvělá rozmíchatelnost v betonové směsi (homogenita),
● bezprašnost – nehrozí vysypání práškového pigmentu,
● sofistikované dávkovací a míchací zařízení,
● stabilita – výroba z velmi kvalitních syntetických oxidů železa,
● široká barevná škála – jsme schopni naladit jakýkoliv blendovaný pigment,
● odolnost vůči atmosférickým vlivům a UV záření,
● ekologická nezávadnost,
● kompatibilita s ostatními přísadami Sika®.
 
Použití pigmentů Sika® ColorFlo®
● Transportbeton,
● prefabrikované prvky,
● prvky ze zavlhlého vibrolisovaného betonu,
● stříkaný beton,
● malty, omítky apod.
 
Beton nemusí být jen šedý
Barevný beton je dnes v zahraničí významně zastoupen v rámci urbanistické architektury při projektování a následné výstavbě především veřejných staveb (mosty, nájezdy komunikací, veřejné budovy apod.). Svou oblibu si získal u projektantů a odborné veřejnosti i pro barvicí schopnosti syntetických pigmentů. V jejich důsledku pak barva betonu nepodléhá škodlivým vlivům UV záření, působení deště, smogu a dalším negativním vlivům měst a průmyslových oblastí. Tuto fantastickou schopnost jistě oceníme i v České republice.
Beton, který je tradičně pevným, spolehlivým a vysoce trvanlivým stavebním materiálem, je nyní možné pozvednost na vyšší úrovně architektonického ztvárnění. Využití systému Sika® ColorFlo® nabízí přesné, úsporné a stálé obarvení tradičního betonu a tím umožňuje zákazníkům a architektům nacházet nová vyjádření a nový design pomocí betonu.
Výroba a zpracování barevného betonu je nejen současným trendem, ale také udržitelným a atraktivním způsobem, jak navrhovat betonové konstrukce a stavební prvky. Současně s tvarem a strukturou povrchu je barva klíčovým prvkem designu betonu jako stavebního materiálu. Tento efekt musí odrážet přání majitele budovy a architekta, kteří by měli být co nejvíce jednotní ohledně celé stavební konstrukce.
Barevný beton vyžaduje mnohem víc než jen přidat špetku barviva. Již od plánování je potřeba činit zásadní rozhodnutí, aby aplikace byla úspěšná, a nejrozmanitější výrobní kroky musí být kontrolovány a profesionálně vykonány.
Sika a Solomon mají odbornost nashromážděnou během desetiletí napříč spektrem betonových technologií, včetně specializace v oblasti barevného betonu.
Inpiraci k použití barevného betonu můžete nalézt na novém webu www.barevnybeton.cz, kde najdete také zajímavosti z oboru a další novinky.
podle podkladů firmy Sika CZ, s. r. o.