Snižování energetické náročnosti budov

Prověřené systémy pro izolace dřevostaveb

V rámci výstavby obytných domů s dřevěnou konstrukcí je celá řada různých názorů na to, jak by konstrukce i celá skladba měla vypadat. Naše úvahy jdou směrem ke skladbě, která dřevo nepoužívá pouze jako nosný konstrukční materiál, ale naopak jeho vlastností využívá i pro spolupůsobení v obytných prostorách. Tato cesta znamená důsledně využívat skladby se správným řazením difuzních odporů, které jsou vzduchotěsné a přitom stále ve vzájemném kontaktu a spolupůsobení.
Podíl dřevostaveb v rámci celkové výstavby každým rokem roste. S tím je spojeno i mnoho úskalí. Do výstavby se zapojuje stále větší množství „začátečníků“ i stavebních firem, které doposud stavěly pouze stavby zděné. Pro udržení vysoké kvality je tudíž důležité použití jednoduchých systémů, které vylučují vznik následných poruch, tedy systémů bez složitých detailů a nesmyslů ve skladbách.
S cílem dřevostavbu co nejvíce zdokonalit při co nejnižších nárocích na pracovníky s vysokou kvalifikací jsme v průběhu několika uplynulých let přivedli na český trh několik zajímavých produktů, které představují vrchol v pomyslné pyramidě kvality a tato kvalita je dlouhodobě ověřena. Jako výrobce celulózové izolace CLIM ATIZER PLUS se tím také snažíme vytvořit optimální podmínky pro využití jejích výjimečných užitných vlastností i v konstrukcích nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb. Působení celulózové izolace v dřevostavbě bylo již mnohokrát zmíněno, avšak v souvislosti s pohledem na celou skladbu je vhodné připomenout zejména tyto vlastnosti:
● nízká tepelná vodivost 0,038 W/m.K je na úrovni srovnatelné se všemi špičkovými izolanty na trhu,
● vysoká hodnota měrného tepla Cd = 1907 J/kg.K přispívá k výraznému zlepšení vnitřního vyrovnání klimatu a větší tepelné setrvačnosti dřevostavby,
● unikátní schopnost vyrovnávání a rychlého transportu vlhkosti je dobrým předpokladem pro dlouhou životnost,
● vyznačuje se dobrou přilnavostí ke všem detailům, při instalaci nedochází ke ztrátám materiálu kvůli prořezům, eliminuje se riziko tepelných mostů a spárového proudění vzduchu.
 
Základním předpokladem pro přechod dřevostaveb na pasivní nebo nízkoenergetický standard je obvykle razantní zesílení tloušťky izolace. To se netýká pouze novostaveb, ale například i rekonstrukcí starších staveb (například OKAL). Pro tento účel nabízíme systém expandérů, které jednoduchým způsobem celou stavbu zesílí a vytvoří optimální komory pro aplikaci foukané celulózové izolace. Tyto expandéry je možné nasadit do stěn, stropů i střech všech objektů. Jejich základní konstrukce je obvykle tvořena dřevěným hranolkem s vlepeným žebrem z překližky. Je tak zajištěn minimální tepelný přenos a vysoká statická stabilita při extrémně nízké hmotnosti. Montáž je více než snadná. Expandéry se dodávají v různých tloušťkách a kombinacích, takže lze konstrukci nastavit od tloušťky několika centimetrů až do 36 cm.
Pro správnou funkci dřevostavby z hlediska stavební fyziky a splnění náročných požadavků na vzduchotěsnost je třeba opatřit celou stavbu těsnicími materiály. Jsou to především membrány, které zároveň plní funkci parobrzdy, těsnicí pásky a průchodky pro kabely a instalace. Pro tuto aplikaci je určena celá škála výrobků Pro clima®. Firma se na tento výrobní program specializuje již více než 20 let a z domovského Německa se její materiály již rozšířily do celého světa.
Pokud budeme pokračovat ve skladbě konstrukcí tak, jak bylo výše uvedeno, je ideální zakomponovat do skladby systém DB nebo Intello®. Jedná se o vzduchotěsné membrány, které však regulovaně transportují vlhkost. V zimním období jsou více uzavřené a na léto se otevírají. Tím se poskytuje dřevostavbě unikátní schopnost vysychání, a to i v případě, že v průběhu užívání vzniknou drobné problémy a narušení celistvosti konstrukce, které nelze nikdy zcela vyloučit. Ochrana před vznikem škod a eventuálních plísní je tady zaručena. To vše bez potřeby transportu vzduchu, jak je tomu u mnoha jiných systémů.
Posledním článkem, zaručujícím vynikající vzhled i funkci, je efektní zakončení fasádní deskou a omítkovým systémem. Systém Unger Diffutherm® kombinuje unikátní patentované složení dřevovláknité desky a difuzně otevřený omítkový systém. Po více než dvacet let životnosti je zárukou kvality bez kompromisů. U dřevovláknitých desek použitých ve fasádním systému je důležitá rovnoměrná a rychlá distribuce vlhkosti, která by měla být na vnější i na vnitřní straně co nejvyrovnanější. Desky tohoto systému tuto schopnost mají. V kombinaci se systémovou omítkou tak je zaručeno, že nedojde k pozdějšímu zvlnění nebo k mikrotrhlinám. Desky navíc spolu s CLIM ATIZEREM PLUS značně zvyšují další potenciál pro teplotní vyrovnanost, překlenutí jakýchkoli tepelných mostů a pohodu skutečně funkční dřevostavby.
 
Veškeré materiály ve skladbách jsou zdravotně i ekologicky nezávadné. Všechny vrstvy spolupůsobí na vyrovnávání tepelné pohody i vlhkosti v interiéru. Oproti dřevostavbám, jejichž první vrstvou po sádrokartonu je PE fólie tvořící parozábranu a na jejichž fasádě je nalepen nejlevnější polystyren s nejlacinějším typem omítky, je pobyt v domech tvořených touto nebo podobnou skladbou nesrovnatelně příjemnější a pocit z dřevostavby je takový, jaký má být. Mnoho dalších informací je možné najít na www.climatizer.cz.
Mojmír Urbánek