Snižování energetické náročnosti budov, Zajímavá stavba

Nulový dům ve svahu nad Vltavou

Výzvou byla u této dřevostavby její technická náročnost spojená se strmým a skalnatým terénem. Autor ji ve spolupráci s klientem koncipoval jako chytrý dům s nulovou bilancí spotřeby energie. Díky fotovoltaice má vlastní zdroj elektřiny, kompaktní jednotka s aktivní rekuperací se stará o výměnu a dohřívání vzduchu. Když je potřeba více tepla, přidá se elektrické podlahové vytápění.

Architekt Lukáš Pejsar dům navrhl tak, aby okolní přírodě nekonkuroval – fasád y nechal obložit dřevem, střechu osadil travinami. „Investor měl důvěru v naše kompetence, od začátku nás nechal chrlit nápady. Byl otevřený diskusi a dokázal změnit postoj, když to mělo opodstatnění. Řekl nám také přesně, co od domu chce, hodně toho věděl o samotném místě. Majitel zde totiž trávil dětství a pamatoval si, jak to v dané lokalitě funguje,“ říká.

Na relativně malý pozemek nebylo lehké stavbu umístit, nestandardní bylo i její zakládání na ustupující skále. Část domu stojí na ní, část na rostlém terénu. „Základy byly navrženy podle provedených sond, během realizace jsme ale přesto museli základovou spáru hlídat a reagovat podle aktuální situace. Vjezd do garáže nakonec lemuje obrovská opěrná stěna, která původně v návrhu nebyla,“ vzpomíná autor.

Dům stojí na konci ulice u lesoparku. Architekt proto maximálně propojil interiér s exteriérem. Na projektu spolupracoval se zahradními architektkami, aby oba tyto světy provázali co nejlépe„Místo se nachází ve velmi prudkém svahu a na skalnatém podloží. Z této slabiny udělal náš architekt Lukáš Pejsar jednu z předností stavby. Dům má tři terasy, každá z nich je orientovaná jiným směrem. Zahrada má vícero úrovní, s domem je v harmonii,“ říká Jakub Růžička ze společnosti 3AE

Respekt k místu

Dřevostavba nahradila zchátralý dům, kde bydlela babička investora. Vztah a respekt k místu se projevil v pojetí návrhu: kromě nenápadného, ale ušlechtilého vzhledu domu to byla práce s náročným terénem. „Jelikož se pozemek nachází na skále, pracovali jsme s různými úrovněmi, aby vznikl plnohodnotný prostor pro zahradu,“ vysvětluje Lukáš Pejsar. Dvoupodlažní stavba složená z krabicovitých hmot vystupuje z kaskádové zahrady, která se tak stala důstojným soklem celé kompozice.

Pro konstrukce architekt zvolil masivní panely z křížem vrstveného dřeva, které systémově řeší nosné i nenosné stěny, stropy a střechu. Obývací pokoj se rozhodl maximálně otevřít, aby poskytl výhledy na protější kopce a k Vltavě. Rozsáhlé prosklení přes roh bylo technicky náročnější, stejně jako šikmé sloupy, které zajišťují oporu a současně zavětrování.

Dům stojí na konci ulice u lesoparku. Architekt proto maximálně propojil interiér s exteriérem. Na projektu spolupracoval se zahradními architektkami, aby oba tyto světy provázali co nejlépeDům stojí na konci ulice u lesoparku. Architekt proto maximálně propojil interiér s exteriérem. Na projektu spolupracoval se zahradními architektkami, aby oba tyto světy provázali co nejlépeDům stojí na konci ulice u lesoparku. Architekt proto maximálně propojil interiér s exteriérem. Na projektu spolupracoval se zahradními architektkami, aby oba tyto světy provázali co nejlépe

Základní údaje

Autor: Ing. arch. Lukáš Pejsar
Zahradní architektura: Anna Loučková, Simona Rühmkorf
Projektant: Libor Švehla
Dodavatel: 3AE, s.r.o.; konstrukční systém Novatop, stavbyvedoucí Michal Miklíček
Zastavěná plocha: 102,17 m2 bez garáže Užitná plocha: 139,24 m2
Součinitel prostupu tepla: 0,108 W/m2K
TZB: elektrické podlahové topení ovládané nadřazeným systémem; centrální vzduchotechnika s rekuperační jednotkou včetně vestavného ohřevu TUV pro 212 l; kombinované s fotovoltaickou jednotkou na střeše – 9 panelů o 2,7 kWp.
Na dům byly čerpány dotace z programu Zelená úsporám ve výši 549 tisíc korun.

Přiznané dřevo v interiérech

Rodinný dům byl na pozemku umístěn tak, aby se otevíral k jihu. Tímto způsobem bylo zajištěno soukromí, v zimních měsících navíc využívá nemalých tepelných zisků ze slunečního záření (v létě se eliminují předokenními žaluziemi).
V prvním nadzemním podlaží se při jižní straně na vyvýšené terase nachází vstup. Dispozice dále sestává ze zádveří, technické místnosti, samostatného WC, obývacího prostoru s kuchyňským koutem, pracovny a skladu. Ve 2. NP jsou ložnice a koupelny. Součástí stavby je také sklad, propojený s domem plochou střechou, která tak tvoří kryté stání pro auto.

Dům je postaven z masivních dřevěných panelů, díky tomu je v interiéru přiznáno dřevo. Také bylo možné bez větších statických obtíží realizovat velkoformátové prosklení. Stropy jsou trámové se záklopem dřevěnou biodeskou, truhlářsky zhotovené schodiště ze stejných panelů jako zbytek domu.

V interiérech je přiznaná konstrukce CLT panelů, prostor obývacího pokoje ozvláštňují šikmé pilíře a okno přetažené přes rohV interiérech je přiznaná konstrukce CLT panelů, prostor obývacího pokoje ozvláštňují šikmé pilíře a okno přetažené přes rohJako ve většině domů od Lukáše Pejsara, i zde je jeho typický podpis v podobě V sloupů

Pohledové dřevo v interiéru bylo natřeno tvrdým voskovým olejem s bílým pigmentem a UV filtrem. Zachová si tak svou čerstvou barvu po další desítky let a zároveň může do interiéru dýchat.

Křížem vrstvené dřevo neboli CLT (Cross Laminated Timber) svými vlastnostmi v mnoha ohledech překonává beton i ocel, ale současně si s těmito materiály dobře rozumí. Vrstvené dřevo zároveň vyniká svou tuhostí, kompaktností a jednoduchými konstrukčními detaily, přitom neomezuje kreativitu návrhu. Dokáže překlenout i rozlehlé místnosti.

Konstrukce a tepelné izolace

Základy tvoří pasy a patky ve dvou stupních, mezi pasy je hutněný štěrkopískový násyp. Na něj byla položena geotextilie, další násyp a geotextilie s povlakovou PVC hydroizolací. Poté byla vylita betonová deska s kari sítí.

Stěny domu se vbudovaly z lepených masivních dřevěných panelů Novatop Solid tl. 84 mm, v samostatném skladu byly použity panely Novatop Solid tl. 62 mm. Svislé spoje konstrukce se prolepovaly, z exteriéru opatřily páskou Air StopFlex, aby se u konstrukcí zajistila dostatečná vzduchotěsnost. Stropy jsou dřevěné trámové, krov byl řešen pomocí nosníků Steico Joist. Stropní trámy jsou zaklopeny deskami SWP.

Svislé obvodové konstrukce a střecha jsou opatřeny minerální tepelnou izolací Isover UNI, v místě terasy nad pracovnou Isover Multimax. V podlahách jsou podlahový polystyren nebo dřevovláknitá kročejová izolace v patře. Sokl domu je zateplen tvrzeným polystyrenem soklovým o tl. 160 mm.

Fasády mají horizontální obklad ze sibiřského modřínu. Střecha je plochá s PVC krytinou, na níž je souvrství zelené střechy. Stejná zelená střecha je i na krytém stání a skladu.

Z průběhu stavby (foto: archiv autorů)Stěny domu se vbudovaly z lepených masivních dřevěných panelů. Stropy jsou trámové, zaklopené deskami SWP. Svislé obvodové konstrukce a střecha jsou opatřeny minerální tepelnou izolací. V podlahách jsou podlahový polystyren, v patře dřevovláknitá kročejová izolace. Střecha je plochá s PVC krytinou, na níž je souvrství zelené střechy (foto: archiv autorů)Stěny domu se vbudovaly z lepených masivních dřevěných panelů. Stropy jsou trámové, zaklopené deskami SWP. Svislé obvodové konstrukce a střecha jsou opatřeny minerální tepelnou izolací. V podlahách jsou podlahový polystyren, v patře dřevovláknitá kročejová izolace. Střecha je plochá s PVC krytinou, na níž je souvrství zelené střechy (foto: archiv autorů)Stěny domu se vbudovaly z lepených masivních dřevěných panelů. Stropy jsou trámové, zaklopené deskami SWP. Svislé obvodové konstrukce a střecha jsou opatřeny minerální tepelnou izolací. V podlahách jsou podlahový polystyren, v patře dřevovláknitá kročejová izolace. Střecha je plochá s PVC krytinou, na níž je souvrství zelené střechy (foto: archiv autorů)

Skladba stěny

▪ 84 mm Novatop Solid
▪ 300 mm Isover Uni 160+140 mm vložená mezi nosníky
▪ 60 mm Isover Uni 60 mm vložená mezi latě
▪ 1 mm Rothoblaas Traspir 150 g/m2
▪ 40 mm vzduchová mezera, latě
▪ 20 mm dřevěný obklad

Řešení TZB

Primárním zdrojem pro systém vytápění je elektřina, v jednotlivých místnostech je podlahové topení ovládané prostorovými termostaty. Pro větrání domu byl navržen systém větrání, který se skládá z vestavěného předehřevu nasávaného vzduchu, rekuperační jednotky, tlumičů hluku, potrubní sítě a distribučních elementů.

Ohřev teplé vody je zajištěn primárním zdrojem tepla pomocí zásobníku teplé vody vestavěného do hydraulické věže. K odběru je k dispozici 212 litrů vody o teplotě 55 °C.

Jedná se o inteligentní dům: ne takový, který se naprogramuje a následně dle toho slouží, ale o dům, který se učí od svých obyvatel a ideálně reaguje na různé situace v průběhu dne. Inteligentní systém koriguje například vlhkost nebo množství CO2 v interiérech.

Hana Vinšová
Foto: Petr Polák