Snižování energetické náročnosti budov

Monitoring kvality EPS úspěšně odhaluje nekvalitní polystyren na českém trhu

Projekt Monitoring kvality EPS vznikl v roce 2007 z iniciativy českého a slovenského Sdružení EPS. Prostřednictvím nezávislých certifikovaných zkušeben pomáhá odhalit výrobce prodávající nekvalitní fasádní polystyren, jehož vlastnosti neodpovídají českým a evropským normám.
V roce 2010 bylo v pěti kolech odebráno a měřeno celkem 86 vzorků od 20 výrobců působících v České republice. Měřením bylo zjištěno u parametru objemová hmotnost 15,1 % nevyhovujících výrobků, u parametru napětí v tlaku při 10% deformaci to bylo 16,3 % výrobků nevyhovujících českým normám.
Speciální přístroj na měření kvality polystyrenuSdružení se podařilo získat již na začátku podporu evropské asociace pro pěnový polystyren EUMEPS, jejíž členové mají s podobným projektem zkušenosti z dalších evropských zemí. Cílem projektu je nejen monitoring a následné zajištění kvality EPS, tedy ochrana spotřebitele, ale i nastolení rovných podmínek pro všechny subjekty zabývající se výrobou, prodejem či aplikací pěnového polystyrenu (EPS) na českém trhu. Následně mají být nastaveny takové mechanismy, které nebudou dovolovat prodej polystyrenu na českém trhu těm výrobcům, jejichž výrobky se neshodují s platnými normami a uvedenou deklarací.
Kontrola kvality polystyrenových výrobků podléhá u nás standardním nástrojům, konkrétně certifikačním procesům, periodickým zkouškám požadovaným normou ČSN EN 13 163 a definovaným vlastnostem pro jednotlivé konstrukce podle normy ČSN EN 72 7221-2. Kontroly jsou zaměřeny na nejrozšířenější typy desek z pěnového polystyrenu, tedy na fasádní polystyren EPS 70 F, a v letošním roce přibude i kontrola polystyrenu používaného do střech EPS 100 S.
Členům Sdružení EPS ČR, kteří opakovaně neprojdou testem a tím porušují pravidla členství, hrozí pokuta až do výše 10 000 eur. V případě, že nedojde k nápravě, hrozí jejich vyloučení ze sdružení. Nečlenové, kteří prodávají nekvalitní polystyren, jsou upozorněni nejprve oficiálním dopisem od Sdružení EPS ČR. V případě opakovaného pochybení je firma nahlášena České obchodní inspekci a vyloučena není ani soudní žaloba za klamání spotřebitele a nekalé konkurenční praktiky.
 
Měření kvality polystyrenu se provádí speciálním přístrojem (viz obr.), který zjišťuje napětí při 10% deformaci, pevnost v ohybu a pevnost v tahu kolmo k rovině desky. Nezávislé kontroly jsou prováděny zkušebnami TZÚS, VUPS a CSI. Testy opakovaně potvrzují vysokou kvalitu výrobků členů Sdružení EPS ČR.
 
Značka kvality Sdružení EPS ČRPovinnost získat Značku kvality pro členy i pro žadatele o členství
Od ledna 2010 učinilo Sdružení EPS ČR další významný krok v oblasti projektu Monitoring kvality EPS: Všichni stávající členové, stejně jako noví žadatelé o členství ve sdružení, jsou povinni získat Značku kvality, k čemuž je zapotřebí splnění přísnějších podmínek. Značka kvality výrazně zvyšuje jistotu zákazníků, že kupovaný pěnový polystyren má vlastnosti požadované nejen evropskou normou EN 13163, ale že podléhá i výrazně přísnější kontrole kvality. Kontroly jsou prováděny dvakrát ročně nezávislou autorizovanou osobou přímo ve výrobě a kontrolují systém řízení jakosti výrobků. V případě splnění všech podmínek je takovému členu Sdružení EPS ČR umožněno používat na svých výrobcích Značku kvality, která je ochrannou známkou Sdružení EPS ČR.
Značku kvality mohou získat a používat zpracovatelé EPS určeného pro stavební materiály (desky, klíny, perimetrická izolace apod.) při splnění následujících podmínek:
• vlastní výroba na území ČR nebo SR;
• členství ve Sdružení EPS ČR;
• dodržování kvality podle normy ČSN EN 13 163 včetně platných příloh a podle normy EPS 001/09 ze dne 1. ledna 2009;
• úspěšné absolvování kontrol, které provádí akreditovaná zkušebna; doložení protokolem o výsledku kontroly.
 
podle podkladů Sdružení EPS ČR
 
Výsledky monitoringu 2010 − objemová hmotnostVýsledky monitoringu 2010 − napětí v tlaku při 10% deformaci