Snižování energetické náročnosti budov, Zděné konstrukce

Domy netřeba zateplovat. Cihláři mají řešení

V nedávné minulosti se snad žádná novostavba neobešla bez zateplení. Dnes už se ví a je i ověřeno, že pasivní dům lze postavit z jednovrstvého zdiva. Výrobci cihel nabízejí řešení, které se neustále vylepšuje, již deset let.

Cihelné bloky plněné minerální vatou nebo polystyrénem vznikly symbiózou keramického stavebního materiálu a osvědčených izolačních hmot. Splňují nejpřísnější nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci. Jsou proto vhodné pro jednovrstvé obvodové zdivo bez dalších vrstev zateplování a vyhovují i přísným kritériím výstavby pasivních domů, nebo-li NZEB – Nearly Zero Energy Buildings.

„Cihelné bloky s integrovanou izolací jsou velmi žádané na výstavbě rodinných domů. Jednoznačně proto, že jde o dlouhodobě vyzkoušený a spolehlivý systém s odolnou fasádou. Dodatečná izolace cihelného zdiva se jednoznačně více uplatňuje u patrových budov, které mají různý a složitější nosný konstrukční systém,“ říká Josef Kotek, předseda Cihlářského svazu Čech a Moravy (CSČM) a dodává: „Zpřísněná legislativa nám nečiní problémy. Máme produkty, které bez potíží naplňují klasifikaci NZEB.“

NZEB – Nearly Zero Energy Buildings

Od roku 2020 musí všechny nově postavené pozemní stavby splňovat kritéria stanovená pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB – Nearly Zero Energy Buildings). NZEB je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, tedy pocházejících z nefosilních přírodní zdrojů (energie větru, slunečního záření, geotermální energie, energie vody, půdy, vzduchu, energie biomasy, skládkového plynu, kalového plynu a energie bioplynu).

Dům s téměř nulovou spotřebou energie nemusí být pasivní dům, ale pravděpodobně každý pasivní dům splní klasifikaci na NZEB. Potvrzení, zda dům splňuje požadavky kladené na NZEB, vychází z výpočtů v průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) zpracovaném v rámci projektové dokumentace, za které odpovídá projektant.

Při návrhu je nutné splnit požadavky na dva základní parametry: snížit požadované množství dodané energie (primární celkové, primární neobnovitelné) a zvolit kvalitní obálku budovy (kombinace zdiva, střechy, oken, dveří nebo např. izolace v podlaze). Je třeba zvážit použití vhodného systému OZE dle místních podmínek (solárních panelů, fotovoltaiky, pelet, tepelného čerpadla apod.), instalace energeticky efektivních zdrojů vytápění nebo chlazení.

Jak to vidí výrobci

Požádali jsme zástupce společností HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. a Wienerberger, s.r.o. o odpověď na následující otázky:

Jste připraveni na zásadní změnu v chování investorů, kteří musí vyhovět pravidlům NZEB?

Ing. Pavel Heinrich, produktového manažera HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.: Zásadní změnu neočekáváme, většina soukromých investorů již před změnou stavěla většinou domy, které jsou mnohdy výrazně lepší než minimální normové požadavky. Prakticky všechny projekty rodinných domů, které se k nám dostali k vypracování spotřeby materiálu, mají obálku budovy na úrovni NZEB. Takže změnu chování investorů lze spíše očekávat na poli technických zařízení budov (např. hledání ekologických systémů pro vytápění budov). Sortiment a konstrukční řešení nabízené společností HELUZ již řadu let splňují nyní požadované parametry, jsme tedy připraveni. Navíc, naše řešení jsou již i mnohokrát ověřená v praxi.

Ing. Jiří Dobiáš, PhD., vedoucí product managementu, Wienerberger s.r.o.: Jsme. Vývoj jsme dlouhodobě očekávali. Naše řešení pro jednovrstvé zdivo (není potřeba instalovat kontaktní zateplovací systém) zahrnuje jak výrobky s integrovanou minerální izolací Porotherm T Profi, tak i tradiční dutinové cihly řady Porotherm EKO+, které umožní zhotoviteli projektu nejen jednoduše splnit NZEB definovaný vyhláškou, ale vybrané cihly lze použít i pro pasivní domy. Naším cílem je investorovi nabídnout řešení v podobě moderního systému s výjimečnými tepelně izolačními vlastnostmi, které nejen splní již platná pravidla NZEB, ale je připraveno i na změny NZEB od roku 2022. Dalším benefitem je propracovanost našeho systémů i s ohledem na střešní konstrukci Tondach. Zde nabízíme řadu ověřených konstrukčních detailů a nových produktů pro nadkrokevní izolaci iRoof. Tím dokážeme investorům pomoci a nabídnout jim optimální návrh celé obálky, nejen zdiva. Neočekáváme zásadní změny v chování investorů s ohledem na obálku budovy. Trend posledních let jasně dokazuje, že kvalitní obálka budovy je jedním ze základních požadavků našich zákazníků. Jsme ale velmi rádi, že kromě izolačních vlastností materiálů můžeme s investory stále častěji řešit, jak docílit zdravé vnitřní prostředí s minimálním dopadem na životní prostředí.

Zateplená cihla od společnosti HELUZZateplená cihla od společnosti Wienerberger

Jak přesvědčujete investora, aby si koupil zateplenou cihlu a ne nezateplenou, kterou bude muset dodatečně zateplovat?

Ing. Pavel Heinrich: Jednak jsou to užitné parametry – pořádná, masivní konstrukce, která kromě výborných tepelněizolačních parametrů znamená statickou bezpečnost, požární odolnost, dlouhodobou stálost parametrů a jednak i možnosti téměř libovolného ztvárnění povrchových úprav. Stejně tak je to zkrácení doby výstavby, méně materiálových vrstev, jednání s menším počtem dodavatelských subjektů apod. Méně vrstev = méně starostí. Masivní konstrukce dokáže i daleko více odpouštět drobné nedostatky při zdění, které jsou v dnešní době běžné. A naopak, čím máme tenčí nosnou konstrukci, tím je potřeba dávat více pozor na fázi realizace, zejména ve spojitosti se zdravotechnikou. A řádně udělat zateplovací systém je poměrně náročný proces, v podstatě těžší než vyzdít zdivo. Proto se zejména pro rodinné domy kompaktních tvarů, které jsou vhodné pro stavbu téměř nulových budov, hodí používat tepelněizolační cihly, k tomu využívat systémové prvky např. ve formě překladů „all in one“ pro venkovní stínící techniku, nastříkat omítky a je v podstatě hotovo. Co více řešit?

Ing. Jiří Dobiáš, PhD.: Máme ověřené, že jednovrstvé zdivo je technologicky i technicky výhodnější řešení obvodových stěn. Jde o řešení s výrazně vyšší životností, odolností a bezpečností při provádění. Nedochází k možným poruchám, které se objevují u kontaktního zateplovacího systému, a to například zatékání, plísně, mechy, poškození ptactvem, infiltrace vzduchu a vlhkosti mezi zateplení a nosnou konstrukci s následnými poruchami a jiné. Jde o bezpečné řešení, kdy se na stavbě vyhneme použití tenkých nebo lehkých materiálů, které nemusí zajistit správnou statiku a fungování budovy. Zákazníky seznamujeme rovněž s jinými vlastnostmi jednovrstvé konstrukce než jen s tepelněizolačními. Máme změřené lepší akustické výsledky, poukazujeme na delší životnost fasády a zejména na zdravotní aspekty a ekologii. V zásadě všechny vlastnosti jsou navíc podložené i ukazatelem finanční výhodnosti.

Jaký je poměr v prodejích mezi zateplenou a nezateplenou cihlou?

Ing. Pavel Heinrich: Pro rodinné domy se již mnoho let používá jednovrstvé zdivo z tepelněizolačních cihel bez izolační výplně (např. polystyrenu), které jsou vhodné pro stavbu téměř nulových domů v šířkách 44 a 50 cm. Cihly s integrovanou tepelnou izolací se používají zejména pro domy na dotace z programu Nová zelená úsporám či pro domy, jejichž investor chce dosáhnout minimální energetické závislosti. U bytových domů, zejména mnohopodlažních v centrech velkých měst, se zase více uplatňuje skeletová betonová konstrukce, ta se však musí zateplovat. Přesné statistiky nejsou k dispozici, ale kvalifikovaný odhad u rodinných domů je rostoucí podíl jednovrstvých konstrukcí, který již překročil 50 procent. Vzhledem k tomu, že určitou brzdou rychlejšího uplatnění jednovrstvého zdění je konzervativní přístup některých projektantů dlouhodobě projektujících s ETICS, je to dobrý trend s potenciálem dalšího růstu.

Ing. Roman Busta, MBA, obchodní ředitel, Wienerberger s.r.o.: Podíl jednovrstvého obvodového zdiva a zdiva se zateplením vychází v současnosti stále ve prospěch zateplení. Nicméně velice podstatný je trend na trhu. V posledních několika letech lze sledovat, že díky cihlám s integrovanou minerální vatou se podíl jednovrstvého zdiva bez zateplení v ČR neustále roste.

Cihla je připravena

Nejen tepleněizolační vlastnosti předurčují cihelné zdivo k tomu, aby zvládalo vysoké nároky na dnešní stavby. Cihly výborně akumulují teplo, pomáhají udržovat stabilní teplotu v místnostech při změnách venkovní teploty v průběhu dne, ale i v přechodných obdobích. Zdivo z pálených cihel rovněž zajišťuje optimální vlhkostní režim ve vnitřních prostorách, díky čemuž nehrozí riziko vzniku plísní, které mohou způsobit nežádoucí alergie.

Omítnutý cihlový dům má životnost více než 100 let, je mechanicky odolný, stabilní a nepoškodí jej ani extrémní povětrnostní vlivy. Naopak životnost běžného zateplovacího systému má svoje limity – mechanicky poškozené zateplení vidíte i na domech rekonstruovaných či postavených před pár lety. Není tedy jedno, zda je tepelná izolace na povrchu domu, nebo je ukryta uvnitř pevné cihlové konstrukce.

Zdroj: tisková zpráva CSČM, www.cscm.cz