Snižování energetické náročnosti budov

ČVUT ušetří díky energeticky úspornému projektu ročně 22 milionů korun

V polovině prosince byly vyhlášeny výsledky soutěže Chytrá města 2020. Vítězem kategorie „projekt pro města do 50 000 obyvatel“ byl vyhodnocen energeticky úsporný projekt v devíti areálech menz a kolejí ČVUT v Praze, díky němuž univerzita ušetří 22 mil. korun ročně. Poskytovatelem je ENESA z ČEZ ESCO.

Projekt v ČVUT je v současné době největším svého druhu u nás. Škola v letošním roce investovala do energeticky úsporných opatření 234 mil. korun, ty se jí však díky využití energetických služeb se zárukou úspor (EPC) vrátí z budoucích úspor, jejichž výši má garantovánu smluvně. „Velmi mě těší, že se nám daří koncept EPC postupně na českém trhu prosazovat. Důkazem je i toto ocenění. Děkuji Jeho Magnificenci, panu rektoru Vojtěchu Petráčkovi, a celému vedení ČVUT za jejich rozhodnutí se do takového projektu pustit, a dát tak dobrý příklad dalším veřejným institucím,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

„Projekt to byl opravdu velký a na jeho začátku logicky byly obavy. V těchto dnech však máme téměř hotovo a od ledna příštího roku začínáme bedlivě sledovat provoz v našich budovách a sčítat úspory,“ popisuje stav projektu rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček.

Porota soutěže ocenila i ekologický přínos projektu: roční úspora emisí CO2 je téměř 4 400 tun a náklady na vodné a stočné klesnou celkem o 5,1 mil. korun.

Fotografie z realizace (zdroj: ENESA)Fotografie z realizace (zdroj: ENESA)Fotografie z realizace (zdroj: ENESA)Fotografie z realizace (zdroj: ENESA)

Pro společnost ENESA je to již druhé ocenění v této soutěži. První si odnesla za projekt Veřejná část energetického portálu města Písku, který zpřístupňuje vybraná statistická data široké veřejnosti.

Organizátorem soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2020, kterou zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, je nevládní nezisková organizace SCII. Jejím cílem je definovat trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů.

tisková zpráva