Podlahy

Lité podlahy

TGB Pražské malty

Litá podlaha slouží jako nosný podklad pod pochozí vrstvu podlahové konstrukce. Vrstva roznášecí desky je zhotovena litím potěrového materiálu. Lité podlahy jsou moderní metodou, jak rychle, efektivně a kvalitně zhotovit roznášecí desku. Jedná se o moderní alternativu tradičních podlah na bázi mazanin.

V minulosti byly roznášecí desky zhotovovány z betonové mazaniny. Betonová mazanina se vyrábí přímo na stavbě z vody, cementu a písku. K výrobě je třeba připojení k vodě, elektřině, strojní zařízení, průběžné zásobování vstupními materiály, ochranu cementu před vlhkostí atd. Výroba i ukládka betonové mazaniny je časově náročná a je třeba zručných řemeslníků. Mazanina je zavlhlá betonová směs, kterou je nutné pečlivě, většinou ručně, hutnit tak, aby byla zajištěna požadovaná rovinatost a kompaktnost. Ukládka i hutnění jsou navíc ztíženy vloženou KARI sítí, bez níž nemá podlaha z betonové mazaniny dostatečnou pevnost.

Tekoucí směs ANHYMENTU z koryta autodomíchávače do šnekového čepadla

Historická změna skladby podlah, zejména přidání tepelných a zvukových izolací pod roznášecí desku a později i instalace podlahového vytápění, vedla k rozvoji nových technologií v provádění podlah. Byly vyvinuty lité podlahy, tedy podlahy ze samonivelačních potěrů. Tyto směsi se vyrábějí na betonárnách z prvotřídních materiálů, dávkování je řízeno počítači, směsi jsou míchány ve velmi účinných míchacích zařízeních a kvalita je neustále kontrolována.

Samonivelační lité potěry jsou na stavbu dopravovány autodomíchávači a pomocí hadic o průměru 50 mm čerpány na místo ukládky, a to až do vzdálenosti 200 m. Po uložení do konstrukce se materiál pouze lehce zhutní nivelační hrazdou a do druhého dne je podlaha pochozí. Podlahy v běžném rodinném domě tak lze zhotovit za dvě hodiny. Zkušená firma zvládne za jednu směnu vylít přes 1500 m2 podlah.

Samonivelační lité směsi navíc není nutné vyztužovat KARI sítí, díky svému složení mají vysoké pevnosti v tahu za ohybu a provádějí se v tloušťkách od 30 mm. Další velkou výhodou je jejich nízké smrštění oproti mazaninám, proto je možné provádět větší dilatační celky. Lité potěry jsou obecně velmi vhodné pro vytápěné podlahy. Díky jejich vysoké hutnosti a tekutosti zatečou do všech členitostí roznášecí desky a snadno obtečou teplovodní potrubí. Lité potěry mají vyšší tepelnou vodivost a vytápění je tak daleko efektivnější a finančně úspornější v porovnání s mazaninami, které svou hutností a jen obtížně dosahují kvalit litých potěrů.

Ukládka CEMFLOW – rekonstrukce objektu

Dceřiná společnost TBG METROSTAV, s. r. o., TBG Pražské malty, s. r. o., již více než 20 lety vyrábí samonivelační potěry na bázi síranu vá­ penatého, pod obchodní značnou ANHYMENT. Tento materiál pro lité podlahy se na stavby do­ váží v autodomíchávačích, na místo ukládky se čerpá šnekovými čerpadly a je možné jej uklá­ dávat v tloušťkách od 30 mm. ANHYMENT má velmi nízké smrštění, nevytápěné plochy obdélní­ kového tvaru lze provádět bezespáré do velikosti plochy 600 m2, u vytápěných ploch se doporučují maximální dilatační celky do 300 m2. Jedinou ne­ výhodou potěrů na bázi síranu vápenatého je je­ jich nestálost ve vlhkém prostředí, kde u nich vli­ vem vlhkosti dochází k dočasné ztrátě pevnosti. Proto je pro podlahové souvrství ve vlhkých pro­ storech, jako jsou sklepy, bazény a sauny, alter­ nativou k ANHYMENT litý potěr na bázi cemen­ tu CEMFLOW. Obecně je známo, že cementové potěry vlhkost snášejí velmi dobře. CEMFLOW, oproti jiným potěrům na bázi cementu, má spe­ ciálně vyladěné a navržené složení, díky čemuž je dosaženo vynikajících pevnostních charakteristik, homogenity a zejména omezeného smrštění. Za­ tímco u běžných cementových potěrů a mazanin je nutné provádět smršťovací spáry v rastru již po 3 m, materiál CEMFLOW umožňuje provede­ ní ploch v jednom kuse do 40 m2, tedy v ploše zhruba 6 × 6 m. Potěry z CEMFLOW se vyrábějí v tloušťkách od 50 mm.

Ukládka CEMFLOW na podlahové topení

Lité potěry ANHYMENT i CEMFLOW mají vyšší pevnost v tahu za ohybu než betonové mazaniny, není tedy nutné je vyztužovat. S těmito mate­ riály se velmi lehce dosahuje perfektní rovinatosti ±2 mm na 2 m, a tak není nutné provádět na potěr pod podlahovou krytinu ještě samonivelač­ ní stěrku, což obojí vede k finančním úsporám.

Výhody ANHYMENT a CEMFLOW oproti betonovým mazaninám
● Vysoká kvalita
● Zaručené pevnosti
● Velmi rychlá realizace
● Úspora času a pracovníků na stavbě
● Realizace bez KARI sítí
● Vynikající rovinatost povrchu
● Úspora nákladů
● Bez štěrkování
● Menší tloušťka (od 30 mm)
● Vhodný i v kombinaci s podlahovým vytápěním
● Operativní řešení jednotlivých dodávek
● Bez nutnosti připojení vody a elektřiny
● Bez trvalých a drahých záborů místa
● Bez složitých strojních zařízení na stavbě
● Realizace i v místech s dokončenými okolními prostory

Pro více informací navštivte www.tbg-metrostav.cz

Podle podkladů společnosti TBG METROSTAV
Foto: Archiv TBG METROSTAV a TBG Pražské malty