Materiály

Zateplení staveb foukanou minerální izolací URSA Pure Floc

Vysoké ceny a velká spotřeba energií, to jsou hlavní důvody, proč se mnoho stavebníků pouští do zateplení domů. Výrazných úspor za energie lze totiž dosáhnout vhodným zateplením minerální izolací, díky které se minimalizují tepelné ztráty v domě. Kvalitně zatepleného domu lze dosáhnout foukanou minerální izolací URSA Pure Floc od předního výrobce a distributora minerálních izolací URSA. 

S foukanou izolací URSA Pure Floc vždy výhodně

Foukaná izolace URSA Pure Floc kombinuje vynikající tepelně-technické vlastnosti minerální vlny s rychlým a flexibilním zpracováním. Materiál se přizpůsobí tvaru konstrukce a vyplní tak i těžko izolovatelná místa, čímž eliminuje tepelné mosty. S jediným produktem lze izolovat téměř všechny konstrukce v nových i starých budovách. Foukaná minerální izolace je bez formaldehydu, pojiv a zpomalovačů hoření. Je odolná proti plísním, nehnije a postupem času se nerozkládá. „Foukaná minerální izolace nabízí nekompromisní parametry ve srovnání s klasickými formátovými materiály ve všech směrech komfortu izolování a dosažených parametrů,“ vysvětluje Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA.

Obytný komfort a úspora energií

„Foukaná izolace představuje další možnost zateplení budov s obdobnými benefity jako prozatím převažující klasické minerální izolace v rolích či deskách. URSA Pure Floc je ideální k izolování střech s příhradovými vazníky, kde URSA Pure Floc dokonale vyplní i drobné mezery a špatně přístupná místa. Velmi rychle se s ní zateplí rámové konstrukce jako jsou dřevostavby, trámové stropy a šikmé střešní konstrukce v nových i starých budovách, stropy půd a podobně,“ říká Tereza Vojancová. Navíc je možné ji použít opakovaně, a i přes možnosti použití větší tloušťky izolace minimálně zatěžuje konstrukci. 

Raději s odborníky…

Foukaná minerální izolace URSA Pure Floc je velmi jednoduchá na aplikaci a má vysokou funkčnost. „Foukanou minerální izolací URSA Pure Floc lze zateplit nevyužité stropy podkroví nebo střechy s krovy, ale také uzavřené dutiny, jako jsou trámové stropy a šikmé střešní konstrukce. Nicméně k použití této minerální izolace je zapotřebí speciální foukací stroj, a proto doporučuji nechat si zateplit půdu minerální foukanou izolací URSA Pure Floc firmou, která se na foukání specializuje,“ radí Vojancová. Existují dvě oblasti použití foukané minerální izolace – volné foukání a foukání do uzavřených dutin.

Volné foukání je vhodné u horizontálních, vyklenutých či šikmých (≤ 10°) konstrukcí. Jde například o izolování střech s příhradovými vazníky, zateplení stropů půd apod. 

Foukání do uzavřených dutin a rámových konstrukcí je typické pro dřevostavby. Aplikovaná objemová hmotnost URSA Pure Floc v dutinách je 30-40 kg/m3. URSA Pure Floc snižuje tepelné ztráty stavební konstrukce a výrazně zvyšuje komfort bydlení v každém ročním období. Při objemovém plnění vykazuje 0% sesedání, tzn. že URSA Pure Floc zajistí dokonalé vyplnění dutin bez jakýchkoliv mezer po celou dobu životnosti konstrukce a tím i její bezpečnost.

Celkově lze tedy říci, že Ursa Pure Floc je moderní a ekologická izolace s vysokou tepelnou a zvukovou izolací, která přináší mnoho výhod pro majitele nemovitostí.

Více informací naleznete na www.ursa.cz.