Materiály

Výzvy při opravách asfaltových vozovek 

Oprava povrchu pomocí MasterEmaco T 1600 

Inovativním řešením pro opravy betonových komunikací s asfaltovým povrchem je hybridní opravná malta MasterEmaco T 1600. 

Výtluky a praskliny v asfaltových vozovkách zná každý z nás. Jejich důsledky jsou také dobře známé: omezení rychlosti, uzavírky a dopravní zácpy. Jelikož je 75 % všech silničních komunikací v Evropě tvořeno asfaltovou vozovkou, jsou jejich opravy na denním pořádku. 

Náklady spojené s opravou asfaltových vozovek jsou obrovské. Kupříkladu celkové náklady na údržbu 680 000 km asfaltových silnic v Německu byly v roce 2015 odhadnuty na 11,5 miliardy eur ročně. Kromě těchto nákladů existují i související dopady, jako jsou dopravní zpoždění, znečištění ovzduší, emise skleníkových plynů a hluk vznikající v důsledku dopravních zácp. 

Běžné opravy asfaltu 

Běžné opravy asfaltu vyžadují speciální nákladní automobily, které dopravují horkou asfaltovou směs na místo opravy. Tuto směs je nutné rychle pokládat a mechanicky zhutnit pomocí těžkých strojů, jak je znázorněno na obrázcích. 

Tento způsob je obvykle velmi trvanlivý, ale je značně nákladný z pohledu pracovní síly, strojního vybavení a materiálových nákladů. 

Pokládka a hutnění horké asfaltové směsi 

Opravy malého rozsahu 

Na lokální opravy se nejčastěji používá studená asfaltová směs, která se jednoduše vpraví do výmolu a poté mechanicky zhutní. 

Výhodou tohoto způsobu opravy je snadná aplikace a kratší výluka z dopravy, protože se počítá s následným zhutněním v rámci běžného provozu. 

Značnou nevýhodou je její krátká trvanlivost. Jedná se pouze o dočasnou opravu, která má zabránit poškození vozidel nebo nehodám do doby, než bude možné provést celoplošnou opravu horkou směsí. Opravená místa tak často nepřežijí ani jednu zimní sezónu a silničáři se k nim musejí opakovaně vracet. Slabým místem je spára mezi stávajícím materiálem a studenou směsí, do které zatéká voda, ta působením mrazu tuto spáru dále rozšíří na trhlinu a časem se tak opět vytvoří výtluk. 

Lokální opravy snadno a zároveň trvanlivě

Inovativním řešením společnosti Master Builders Solutions, předního dodavatele opravných hmot na dopravní stavby, je MasterEmaco T 1600. Jedná se o hybridní opravnou maltu, která kombinuje snadnou aplikaci, kterou oceňují naši odběratelé při opravách betonových komunikací, s plnou kompatibilitou s asfaltovými podklady. Postup opravy je velmi jednoduchý: obě složky výrobku se smíchají, nalijí do připraveného výtluku a povrch se vyrovná. Není potřeba hutnit. 

Díky velmi rychlému vytvrzení může být opravené místo znovu zprovozněno pro osobní automobily již po 30 minutách, pro nákladní dopravu po 60 minutách (při +20 °C). Maltu lze zpracovávat od +1 °C do +35 °C, v tloušťkách vrstev od 5 do 100 mm i na plochy ve spádu. 

Oprava výtluku studenou balenou směsí 

Trvanlivé a udržitelné řešení 

Trvanlivost oprav provedených pomocí MasterEmaco T 1600 byla prokázána jak na řadě referenčních staveb, tak i při náročných laboratorních zkouškách. Jelikož podporujeme udržitelná řešení, neobsahuje MasterEmaco T 1600 žádná rozpouštědla ani asfaltová pojiva. Hybridní systém je kombinací speciálního minerálního pojiva vyztuženého vlákny s polymerní disperzí na vodní bázi. Materiál vyniká vysokou přídrž- ností k asfaltu, má podobné fyzikální vlastnosti a jeho objemová stálost bez smrštění zaručuje, že opravná hmota zůstane dlouhodobě spojená s podkladním asfaltem. 

Více informací o MasterEmaco T 1600 naleznete ZDE!

ING. PETR MARTÍNEK, 
Master Builders Solutions CZ