Materiály

Využití zálivky pro výplně TERRAFLOW®

V rámci rekonstrukce haly v Průhonicích jsou budovány nové betonové šachty a kanály pro odpadní vody a inženýrské sítě. Zpětné zásypy zeminou by se ve stísněném prostoru haly prováděly obtížně, proto je zde použit náš produkt TERRAFLOW®.

Jedná se o velmi tekutou zálivku, která se snadno uloží pomocí čerpadla nebo přímo z mixu do požadovaného místa a není nutné ji hutnit.

Materiál navíc obsahuje velmi málo cementu a zároveň obsahuje drobné recyklované kamenivo ze stavební sutě. Materiál tedy využívá naprosté minimum přírodních zdrojů.

Více informací o TERRAFLOW® naleznete ZDE.