Materiály

Výhody izolačních desek Multipor využívají i autoři a realizátoři fasád při rekonstrukcích historických budov

Jurkovičova Teplárna

Minerální izolační desky Multipor jsou vhodné pro širokou oblast použití, s Multiporem lze izolovat vnější stěny s obkladovými materiály nebo omítkou, uplatnění mají i na vnitřních stěnách, příčkách, podlahách, stropech a střechách. Se sanačním systémem Multipor ExSal Therm lze efektivně sanovat i vlhké, solí nasycené zdivo. Uplatní se na všech projektech, kde si běžné tepelné izolanty neporadí s požadovanými konstrukčními parametry.

Desky Multipor jsou tvarově stálé a snášejí vysoké mechanické namáhání. Mají vynikající paropropustnost, jsou nehořlavé a snadno se s nimi pracuje. V rukou architektů a projektantů se stávají silným nástrojem, protože s nimi lze efektivně zateplit i starší, například památkově chráněné objekty, bez kompromisů v oblasti tepelné pohody a při zachování původní architektury. Svědčí o tom i rekonstrukce dvou historických staveb v Bratislavě.

Multipor pomáhal zateplit rekonstruovanou Jurkovičovu Teplárnu
Rekonstruovaná Jurkovičova Teplárna v Bratislavě je součástí polyfunkčního komplexu SKY PARK městským parkem od architektky Zahy Hadid, který vyrostl v bývalé industriální zóně mezi ulicemi Čulenova, Tovární a Bottova. Rekonstrukce odstartovala v roce 2018 a v roce 2021 byla její obnova dokončena.

Budova Jurkovičovy Teplárny v Bratislavě byla a je národní kulturní památkou a při rekonstrukci ji nebylo možné zateplit vnějším zateplením. Ke slovu se tak dostaly minerální tepelněizolační desky Multipor. Na rekonstrukci se projektem teplotechniky podílela i společnost 3S – projekt, s. r. o., z Boldogu. Její jednatel Ing. Zsolt Straňák vysvětluje, proč na zateplení Jurkovičovy Teplárny vybrala jeho firma právě Multipor a s jakými požadavky na řešení tepelné ochrany budovy se museli vypořádat v rámci projektu rekonstrukce Jurkovičovy Teplárny: „Prvořadým úkolem bylo zajistit tepelnou pohodu pro navrhovaná pracoviště – kanceláře a pro prostory s krátkodobým pobytem, jako jsou restaurace a kavárna s galerií. Nutné bylo také eliminovat nebo zcela vyloučit studené sálání od obvodových stěn, které nebylo možné dodatečně zateplit z exteriérové strany. Jako jediné racionální řešení přicházelo v úvahu zateplení z interiérové strany, i přesto, že se nejednalo o typické řešení. Samozřejmě takto zateplené obvodové stěny, kromě toho, že zajistí tepelnou pohodu, výrazně sníží i cel-kovou potřebu tepla na vytápění. V úvahu přicházely různé systémy, ale aby architekti měli při tvorbě interiéru volnou ruku, zvolili jsme vnitřní zateplení pomocí Multipor desek. V plné míře se zde mohly uplatnit i jejich vlastnosti a výhody.“

Ing. Róbert Turanský, Product manager CZ & SK Xella, k slovům Ing. Straňáka dodává: „Plocha zateplení činila přibližně 5000 m2 a tloušťka izolace z Multiporu je 100 mm. Rekonstrukce Jurkovičovy Teplárny byla pro desky Multipor jako dělaná, protože toto vnitřní zateplení se aplikuje při obnově budov v případech, kdy je budova památkově chráněna nebo má architektonicky hodnotnou fasádu. Naši zákazníci je volí i u staveb, u kterých není zabezpečen přístup k fasádě z exteriéru. Samozřejmostí byla i dodávka našeho systémového řešení, příslušenství, nářadí a servis. Desky Multipor byly systémově doplněny maltou Multipor, kotevními prvky a doplňkovým sortimentem. Xella nabídla i v průběhu rekonstrukce Jurkovičovy Teplárny celou škálu technické podpory od počáteční konzultace, zjednodušených výpočtů až po komplexní hodnocení od našich energetických specialistů.“

Multipor zdobí a izoluje také fasádu rezidenčního projektu Kesselbauer v Bratislavě
Bezkonkurenční lokalita, velikost a dispoziční uspořádání bytových jednotek, jakož i kvalita provedení a použitých materiálů předurčují projekt Rezidencia Kesselbauer pro trvalé bydlení. Rodinný charakter bydlení podporuje i vnitroblok v parkové úpravě. Realizátor fasády, společnost Propaint, zde na historickou část starého měšťanského domu použila tepelněizolační desky Multipor.

Část uliční fasády tvoří replika původního měšťanského domu, kde sídlila legendární městská pekárna. Původní objekt Kesselbauerovy pekárny patřil k typické zástavbě lokality již od druhé poloviny 19. století. Pekařství přežilo první republiku a dvě desetiletí fungovalo i za poválečného režimu. Potom však byla budova opuštěna a začala chřadnout. Dlouhá desetiletí bez péče si vybrala svoji daň – těsně před svým zánikem už budova připomínala spíše ruinu. V této době se stala jejím majitelem finanční skupina Proxenta, která zde naplánovala výstavbu polyfunkčního souboru. Developer se rozhodl navázat na tradici pekárny nejen názvem, ale také částečným zachováním architektury.

Výsledná podoba repliky historického domu vznikla pod dohledem památkového úřadu a odráží jeho původ v nejvyšší možné míře. Zůstal zachován nejen původní architektonický styl, ale také barevné řešení. Zbývající část fasády má současný vizuál vytvořený tak, aby korespondoval s návaznými moderními budovami, které jsou na ulici Námestí 1. mája již vybudovány. Přestože z ulice projekt působí jako dva objekty, které kromě sousedství zdánlivě nemají nic společného a liší se architekturou i výškou, uvnitř vytvářejí harmonický celek s půdorysem ve tvaru písmene U.

Na současněji působící části je instalován klasický kontaktní zateplovací systém s minerální vlnou, předsazená fasáda je obložena vláknocementovými deskami, historická část fasády využívá tepelněizolační desky Multipor.
Karol Baláž, jednatel společnosti ProPaint, s. r. o., která fasádu celého objektu realizovala, říká: „Do realizace projektu jsme se jako dodavatel fasád dostali v období května 2021, avšak náš vstup do přípravy projektu začal už přibližně rok předtím. V období před samotnou realizací jsme s investorem hledali možnosti realizace historické fasády s četnými šambránovými prvky s přihlédnutím k mnoha aspektům, které musely být dodrženy: požadované tepelněizolační vlastnosti, pevnost celkové skladby fasády a v neposlední řadě i požární odolnost obvodového pláště. Jelikož v předchozím období jsme měli pozitivní zkušenost s realizací interiérového zateplení na projektu Národní kulturní památky – Jurkovičovej Teplárny pro Pentu, bylo i řešení s použitím Multiporu pro nás zajímavé.“

Multipor jsou nehořlavé a ekologické desky s výjimečnými tepelněizolačními schopnostmi. Jsou vhodné pro venkovní i vnitřní zateplení budov. Vyznačují se dlouhou životností a neobsahují látky nepříznivé pro zdraví člověka a přírody. 

Minerální desky Multipor jsou nehořlavé a mají výjimečné tepelně izolační vlastnosti. A jejich tvarová stálost, vynikající paropropustnost a jednoduchá aplikace nacházejí uplatnění všude tam, kde si běžné tepelné izolanty neporadí s požadovanými konstrukčními parametry. Tak tomu bylo i na fasádě Kesselbaurovy pekárny. Karol Baláž to potvrzuje: „Po rozsáhlém vzorkování fasády, kde jsme s našimi štukatéry hledali co nejvhodnější materiál, vyšel Multipor jako správná volba. A protože výsledné vzorky byly akceptovány i památkovým úřadem, investor byl spokojen a přístupný tomuto řešení. Realizace samotné fasády začala v květnu 2020 právě použitím Multiporu jako izolačního materiálu. Vzhledem k tomu, že jsme od investora dostali zelenou na tuto variantu, materiál jsme měli zakontrahován v dostatečném předstihu. Dodávky byly podle naplánovaných vývozů od společnosti Xella Slovensko jako dodavatele splněny, takže nedocházelo k prodlení prací. Po zrealizování obvodového pláště nastala na stavbě přestávka, ale v našich výrobních dílnách naši štukatéři právě s opracováním desek Multipor vytvářeli vystupující šambrány, které se později kotvily na zhotovenou fasádu. V dalších krocích se na fasádu nanesla povrchová omítka a několikanásobný fasádní nátěr. V období prosince 2021 jsme přistoupili k demontáži lešení a naši práci představili nejen spokojenému investorovi, ale také široké veřejnosti. Pro nás jako realizační firmu je právě tato fasáda s použitím desek Multipor jednou z nejkrásnějších, a zároveň technicky a z hlediska nároků na zručnost i nejkomplikovanější realizací. Jsme na ni proto patřičně hrdí, vždyť s výsledkem je nadmíru spokojen i samotný investor a pozitivní ohlasy přicházejí i ‚z ulice‘.“

Více informací o tepelněizolačních deskách Multipor naleznete na www.xella.cz.

Podle podkladů společnosti XELLA