Materiály

Štíhlé příčkovky z vápenopískových tvárnic Silka řeší akustiku a statiku současně

Vysoká pevnost v tlaku (například u tvárnice Silka s šířkou 100 mm až 12 N/mm2) a mimořádná únosnost předurčuje vápenopískové tvárnice Silka pro všechny vnitřní nosné příčkovky, na které je kladen velký tlak (příčka šířky 100 mm, realizovaná z tvárnic Silka, má charakteristickou pevnost zdiva v tlaku 6,61 N/mm2). Tvárnice se tak dají použít v téměř v jakékoli zděné konstrukci pozemní stavby, od extrémně staticky namáhaných nosných stěn, přes výplňové zdivo, až po nenosné příčky. 

Vysoká objemová hmotnost materiálu (u již uvedené tvárnice Silka s šířkou 100 mm je to 1400 až 1 600 kg/m2) se příznivě projeví v možnosti použití zdiva Silka na akustické stěny a příčkovky. Tyto tvárnice proto rádi využívají projektanti při návrhu akustických stěn s vysokou vzduchovou neprůzvučnosti Rw (tvárnice Silka s šířkou 100 mm má Rw=47 dB), například na stěnách, oddělujících místnosti v rámci jednoho bytu a rodinného domu. 

V příčce ze Silky o tloušťce 100 mm lze vést kabeláž až do velikosti 40 mm

Některé typy tvárnic jsou odlehčené dutinami a děrováním, existují i tvárnice s průběžnými svislými otvory pro usnadnění elektroinstalací. Například tvárnice Silka HML 100 (12-1,6) mají  uprostřed tvárnice průběžný svislý otvor, kterým je možné vést kabeláže o průměru < 40 mm. To je u příčky o šířce 100 mm maximálně praktické a urychluje to zdění příček bez vlivu na jejich statické a akustické parametry.

Výborné chování vápenopískové příčky při požáru spočívá už v základní skladbě materiálu

Zdicí prvky Silka, jakožto materiál složený ze směsi křemičitého písku, vápna a vody a vytvrzený v autoklávu, neobsahují organické látky a jsou zařazeny mezi materiály, pro které je bez potřeby zkoušení stanovena reakce na oheň nejvyšší třída A1 – nehořlavé. Vliv na míru požární odolnosti má vždy formát a typ tvárnice a použitá omítka. Požární odolnost příčkovky z tvárnic Silka HML 100 (12-1,6) je dle viz ČSN EN 1996-1-2 EI120.

Příčky ze Silky nabízí široké možnosti povrchových úprav

Vzhledem k typu staveb, na nichž nachází vápenopískové tvárnice největší uplatnění, bude nejčastější vnitřní povrchovou úpravou ručně či strojně nanášená vápenocementová omítka. Pro stěny z tvárnic Silka jsou ideální vnitřní systémové tepelněizolační omítky Ytong, které byly vyvinuty speciálně pro tvárnice Ytong a Silka. Se Silkou jsou plně kompatibilní, a navíc s nimi máte na výběr dvě možnosti povrchové úpravy – buď ve formě omítky, nebo hlazené stěrky.