Materiály

Stěnový systém vytápění REHAU

K velkoplošným systémům vytápění a chlazení patří rovněž stěnová alternativa, to znamená, že topné potrubí je mokrou případně suchou cestou zabudováno do stěny v místnosti. Hlavní oblastí použití stěnového vytápění jsou novostavby, ale i rekonstrukce, často v kombinaci s podlahovým nebo stropním vytápěním respektive chlazením. 

V principu se opět jedná o sálavý způsob vytápění, tedy takový, při kterém je teplo předáváno postupně v celé ploše – stěny.  Na rozdíl od podlahového vytápění má stěnové vytápění rychlejší náběh pocitové teploty, což vylepšuje uživatelský komfort a současně umožňuje další úsporu nákladů. Jedním z důvodů je, že na rozdíl od podlahy bývá plocha stěny mnohem větší. Pro uživatele je to zajímavé tím, že má pocit tepelné pohody ze všech stran. Proto je možné vytápět místnost na teplotu o 2 až 4 °C menší než u konvenčních systémů, a přesto bude pocit tepelné pohody identický. Benefitem navíc je úspora místa, protože nikde nepřekáží žádné radiátory apod. Stěnové vytápění vyhovuje alergikům, dětem i domácím mazlíčkům. Při jeho provozu nedochází k víření prachu ani k tepelným šokům čímž přispívá ke zdravému bydlení. Systém je charakterizován jako nízkoteplotní, to znamená, že topné médium bude mít teplotu okolo 30 °C. Hlavním zdrojem energie bývá tepelné čerpadlo, ale není to podmínkou. V případě tepelného čerpadla a chladicího modulu je možné systémem vytápět i chladit. Podmínkou je hlídání rosného bodu. Proto je teplota topného média v režimu chlazení okolo 16 °C.

Topné médium protéká potrubím RAUTHERM S, které je vyráběno z high-tech materiálu PE-Xa, a které je díky svým vlastnostem a odolností zárukou dlouhé životnosti a bezproblémového provozu. Potrubí je mechanicky fixováno ke stěně a zakryto obvykle omítkou, ať již sádrovou nebo vápenocementovou. Důležité je správné provedení omítky. REHAU nabízí i suchou cestu, například pro potřeby rekonstrukcí starších objektů. V těchto případech je potrubí zakryto sádrokartonovou předstěnou, nejlépe se sádrokartonovými deskami s příměsí uhlíku, který vylepšuje parametry tepelné vodivosti. Suchá cesta má navíc výhodu rychlé instalace. Pokud bychom chtěli dosáhnout ještě lepšího rozložení teplot v místnosti, pak je možné kombinovat stěnové vytápění s podlahovým. REHAU doporučuje k efektivnímu provozu inteligentní regulaci v podobě termostatu NEA SMART 2.0.

Mezi zajímavé instalace stěnového vytápění patří místnosti s bazény a velkými prosklenými plochami, wellness centra, anebo jen sprchové kouty v rodinných domech. Stěnové vytápění se řadí ze své podstaty mezi ekonomicky výhodné systémy, přestože počáteční investice je vyšší. Nízké náklady zaručují návratnost takové investice. Nevýhodou je, že na stěně nesmí být umístěn nábytek a není to systém vhodný pro nezateplené objekty. 

www.rehau.cz